districtid_de=522 Ahmadnagar District Sugar Factory List ( अहमदनगर जिल्हा साखर कारखाना यादी ) Indian State List
Indian Districts
Taluka - Akole

तालुका - अकोले
Agasti sahakari sakhar karkhana (ssk)
अगस्ती सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Karjat

तालुका - कर्जत
Ambalika sakhar karkhana
अंबालिका साखर कारखाना

Taluka - Kopargaon

तालुका - कोपरगाव
Kopargaon sahakari sakhar karkhana (ssk)
कोपरगाव सहकारी साखर कारखाना (ससाका)
Sanjivani (Takali) sahakari sakhar karkhana (ssk)
संजीवनी (टाकळी) सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Nevasa

तालुका - नेवासा
Dnyaneshwar sahakari sakhar karkhana (ssk)
ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना (ससाका)
Mula sahakari sakhar karkhana (ssk)
मुळा सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Parner

तालुका - पारनेर
Parner Taluka sahakari sakhar karkhana (ssk)
पारनेर तालुका सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Pathardi

तालुका - पाथर्डी
Kedarnath sakhar karkhana
केदारनाथ साखर कारखाना
Vridheshwar sahakari sakhar karkhana (ssk)
वृद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Rahta

तालुका - रहाता
Ganesh sahakari sakhar karkhana (ssk)
गणेश सहकारी साखर कारखाना (ससाका)
Padmashri Dr. Vitthalrao Vikhe Patil sahakari sakhar karkhana (ssk)
पद्मश्री डॉ विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Rahuri

तालुका - राहुरी
Dr. Baburao Bapuji Tanpure sahakari sakhar karkhana (ssk)
डॉ बाबुराव बापुजी तनपुरे सहकारी साखर कारखाना (ससाका)
Prasad sakhar karkhana
प्रसाद साखर कारखाना

Taluka - Sangamner

तालुका - संगमनेर
Sahakarmaharshi Bhausaheb Thorat Sangamnerbhag sahakari sakhar karkhana (ssk)
सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात संगमनेर भाग सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Shevgaon

तालुका - शेवगाव
Gangamai Industries sakhar karkhana
गंगामाई इंडस्ट्रीज साखर कारखाना

Taluka - Shrigonda

तालुका - श्रीगोंदे
Kukadi sahakari sakhar karkhana (ssk)
कुकडी सहकारी साखर कारखाना (ससाका)
Saikrupa sakhar karkhana
साईकृपा साखर कारखाना
Saikrupa (Hiradgaon) sakhar karkhana
साईकृपा (हिरडगाव) साखर कारखाना
Shrigonda sahakari sakhar karkhana (ssk)
श्रीगोंदा सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Shrirampur

तालुका - श्रीरामपूर
Ashok sahakari sakhar karkhana (ssk)
अशोक सहकारी साखर कारखाना (ससाका)