Indian Villages


अबित खिंड गाव माहिती
अगार गाव माहिती
आगस्तीनगर (एन.वी.) गाव माहिती
अकोला गाव माहिती
अंबड गाव माहिती
आंबेवंगन गाव माहिती
अंभोळ गाव माहिती
अंबिकानगर (एन.वी.) गाव माहिती
अंबित गाव माहिती
औरंगपूर गाव माहिती
बाभुळवंडी गाव माहिती
बडगी गाव माहिती
बहिरवाडी गाव माहिती
बाळठान गाव माहिती
बांदलवाडी गाव माहिती
बारववाडी गाव माहिती
बारी गाव माहिती
बेलापूर गाव माहिती
भंडारदरा गाव माहिती
भोजदरवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
भोलेवाडी गाव माहिती
बिटका गाव माहिती
बोरी गाव माहिती
ब्राम्हणवाडा गाव माहिती
चैतन्यपूर गाव माहिती
चांद सूरज गाव माहिती
चंदगीरवाडी गाव माहिती
चास गाव माहिती
चिचोंडी गाव माहिती
चिंचवणे गाव माहिती
चितळवेढे गाव माहिती
दगडवाडी गाव माहिती
देवगाव गाव माहिती
देवठाण गाव माहिती
ढगेवाडी गाव माहिती
धामणवन गाव माहिती
धामणगाव पाट गाव माहिती
धामणगाव-आवारी गाव माहिती
ढोकरी गाव माहिती
धुमाळवाडी गाव माहिती
दिगंबर गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
डोंगरवाडी गाव माहिती
एकदरे गाव माहिती
एसार्थव गाव माहिती
गणोरे गाव माहिती
गर्दनी गाव माहिती
गरवाडी गाव माहिती
घाटघर गाव माहिती
घोडसरवाडी गाव माहिती
घोटी गाव माहिती
गोडेवाडी गाव माहिती
गोंदोशी गाव माहिती
गुहीरे गाव माहिती
हिवरगाव गाव माहिती
इंदूरी गाव माहिती
जाचकवाडी गाव माहिती
जहागीरदारवाडी गाव माहिती
जांभळे गाव माहिती
जामगाव गाव माहिती
जैनावाडी गाव माहिती
कळंब गाव माहिती
कळस बु. गाव माहिती
कळस खु गाव माहिती
काळेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
करंदी गाव माहिती
कटलापुर गाव माहिती
कौठेवाडी गाव माहिती
केळी कोतुळ गाव माहिती
केळी ओतुर गाव माहिती
केळी रुम्हनवाडी गाव माहिती
केळुंगण गाव माहिती
खडकी बु गाव माहिती
खडकी खु गाव माहिती
खानापूर गाव माहिती
खेतवाडी गाव माहिती
खीरविरे गाव माहिती
खुंटेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
कोदनी गाव माहिती
कोहने गाव माहिती
कोहोंडी गाव माहिती
कोकणवाडी गाव माहिती
कोळटेंभे गाव माहिती
कोंभाळणे गाव माहिती
कोथळे गाव माहिती
कोतुळ गाव माहिती
कुंभेफळ गाव माहिती
कुमशेत गाव माहिती
लाडगाव गाव माहिती
लहित बु. गाव माहिती
लहित खु. गाव माहिती
लव्हाळी कोतुळ गाव माहिती
लव्हाळी ओतुर गाव माहिती
लिंगदेव गाव माहिती
महादेववाडी गाव माहिती
मालेगाव गाव माहिती
मन्हेरे गाव माहिती
माणिक ओझर गाव माहिती
मनोहरपूर गाव माहिती
मन्याळे गाव माहिती
मावेशी गाव माहिती
मेहेंदूरी गाव माहिती
म्हाळादेवी गाव माहिती
म्हाळुंगी गाव माहिती
मोग्रस गाव माहिती
मोरवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
मुरशेत गाव माहिती
मुथाळने गाव माहिती
मुतखेल गाव माहिती
नाचनठाव गाव माहिती
नागवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
नवलेवाडी गाव माहिती
निंब्रल गाव माहिती
निरगुडवाडी गाव माहिती
निळवंडे गाव माहिती
पाभुळवाडी गाव माहिती
पाचनाय गाव माहिती
पाचपट्टावाडी गाव माहिती
पाडळणे गाव माहिती
पडोशी गाव माहिती
पैठण गाव माहिती
पळसुंदे गाव माहिती
पांगरी गाव माहिती
पंजारे गाव माहिती
परखतपुर गाव माहिती
पेढेवाडी गाव माहिती
पेंड्शेत गाव माहिती
फोपसुंडी गाव माहिती
पिंपळदारवाडी गाव माहिती
पिंपळदरी गाव माहिती
पिंपळगाव खांड गाव माहिती
पिंपळगाव नाकविंदा गाव माहिती
पिंपळगाव निपाणी गाव माहिती
पिंपरकणे गाव माहिती
पिंपरी गाव माहिती
पिसेवाडी गाव माहिती
पोपरेवाडी गाव माहिती
पुरुषवाडी गाव माहिती
राजुर (शहर) गाव माहिती
रनद बु. गाव माहिती
रनद खु. गाव माहिती
रतनवाडी गाव माहिती
रेडे गाव माहिती
रुंभोडी गाव माहिती
साकिरवाडी गाव माहिती
साम्रद गाव माहिती
समशेरपूर गाव माहिती
सांगवी गाव माहिती
सरोवर (एन.वी.) गाव माहिती
सातेवाडी गाव माहिती
सावरगाव पाट गाव माहिती
सावरकुटे गाव माहिती
शेलद गाव माहिती
शेलविहिरे गाव माहिती
शेंडी गाव माहिती
शेणित गाव माहिती
शेणित खु. गाव माहिती
शेरनखेल गाव माहिती
शेरेवाडी गाव माहिती
शिदवड गाव माहिती
शिळवंडी गाव माहिती
शिंदे गाव माहिती
शिंगणवाडी गाव माहिती
शिरपूंजे बु गाव माहिती
शिरपूंजे खु गाव माहिती
शीशवड गाव माहिती
शिवाजीनगर गाव माहिती
सोमलवाडी गाव माहिती
सुगाव बु. गाव माहिती
सुगाव खु गाव माहिती
सुलतानपूर गाव माहिती
तहकारी गाव माहिती
टाकळी गाव माहिती
तळे गाव माहिती
तेरुनगन गाव माहिती
ठक्करवाडी गाव माहिती
तांभोळ गाव माहिती
तिर्ढे गाव माहिती
टितवी गाव माहिती
उडदावणे गाव माहिती
उंबरवाडी गाव माहिती
उंचखडक बु. गाव माहिती
उंचखडक खु. गाव माहिती
वाशेरे गाव माहिती
विहीर गाव माहिती
वीरगाव गाव माहिती
विठे गाव माहिती
वागदरी गाव माहिती
वाघापुर गाव माहिती
वाकी गाव माहिती
वांजूळशेत गाव माहिती
वारनघुशी गाव माहिती


1. Abit Khind Village Information
2. Agar Village Information
3. Agastinagar (N.V.) Village Information
4. Akola Village Information
5. Ambad Village Information
6. Ambevangan Village Information
7. Ambhol Village Information
8. Ambikanagar (N.V.) Village Information
9. Ambit Village Information
10. Aurangpur Village Information
11. Babhulwandi Village Information
12. Badgi Village Information
13. Bahirwadi Village Information
14. Balthan Village Information
15. Bandal wadi Village Information
16. Baravwadi Village Information
17. Bari Village Information
18. Belapur Village Information
19. Bhandardara Village Information
20. Bhojadarawadi (N.V.) Village Information
21. Bholewadi Village Information
22. Bitaka Village Information
23. Bori Village Information
24. Bramhanwada Village Information
25. Chaitanyapur Village Information
26. Chand Suraj Village Information
27. Chandgirwadi Village Information
28. Chas Village Information
29. Chichondi Village Information
30. Chinchavane Village Information
31. Chitalwedhe Village Information
32. Dagadwadi Village Information
33. Deogaon Village Information
34. Deothan Village Information
35. Dhagewadi Village Information
36. Dhamanawan Village Information
37. Dhamangaon Pat Village Information
38. Dhamangaon-awari Village Information
39. Dhokri Village Information
40. Dhumalwadi Village Information
41. Digambar Village Information
42. Dongargaon Village Information
43. Dongarwadi Village Information
44. Ekdare Village Information
45. Esarthav Village Information
46. Ganore Village Information
47. Gardani Village Information
48. Garwadi Village Information
49. Ghatghar Village Information
50. Ghdasarwadi Village Information
51. Ghoti Village Information
52. Godewadi Village Information
53. Gondoshi Village Information
54. Guhire Village Information
55. Hivargaon Village Information
56. Induri Village Information
57. Jachakwadi Village Information
58. Jahagirdarwadi Village Information
59. Jambhale Village Information
60. Jamgaon Village Information
61. Jaynawadi Village Information
62. Kalamb Village Information
63. Kalas Bk. Village Information
64. Kalas Kh. Village Information
65. Kalewadi (N.V.) Village Information
66. Karandi Village Information
67. Katalapur Village Information
68. Kauthewadi Village Information
69. Keli Kotul Village Information
70. Keli Otur Village Information
71. Keli Rumhanwadi Village Information
72. Kelungan Village Information
73. Khadki Bk. Village Information
74. Khadki Kh. Village Information
75. Khanapur Village Information
76. Khetewadi Village Information
77. Khirvire Village Information
78. Khuntewadi (N.V.) Village Information
79. kodani Village Information
80. Kohane Village Information
81. Kohondi Village Information
82. Kokanwadi Village Information
83. Koltembhe Village Information
84. Kombhalane Village Information
85. Kothale Village Information
86. Kotul Village Information
87. Kumbhephal Village Information
88. Kumshet Village Information
89. Ladgaon Village Information
90. Lahit Bk. Village Information
91. Lahit Kh. Village Information
92. Lavhali Kotul Village Information
93. Lavhali Otur Village Information
94. Lingdev Village Information
95. Mahadeowadi Village Information
96. Malegaon Village Information
97. Manhere Village Information
98. Manik Ozar Village Information
99. Manoharpur Village Information
100. Manyale Village Information
101. Maveshi Village Information
102. Mehenduri Village Information
103. Mhaladevi Village Information
104. Mhalungi Village Information
105. Mogras Village Information
106. Morwadi (N.V.) Village Information
107. Murshet Village Information
108. Muthalane Village Information
109. Mutkhel Village Information
110. Nachanthav Village Information
111. Nagawadi (N.V.) Village Information
112. Navalewadi Village Information
113. Nimbral Village Information
114. Nirgudwadi Village Information
115. Niwande Village Information
116. Pabhulwadi Village Information
117. Pachanai Village Information
118. Pachapattawadi Village Information
119. Padalane Village Information
120. Padoshi Village Information
121. Paithan Village Information
122. Palsunde Village Information
123. Pangari Village Information
124. Panjare Village Information
125. Parakhatpur Village Information
126. Pedhewadi Village Information
127. Pendshet Village Information
128. Phopasundi Village Information
129. Pimpaldarawadi Village Information
130. Pimpaldari Village Information
131. Pimpalgaon Khand Village Information
132. Pimpalgaon Nakvinda Village Information
133. Pimpalgaon Nipani Village Information
134. Pimparakane Village Information
135. Pimpri Village Information
136. Pisewadi Village Information
137. Poparewadi Village Information
138. Purushwadi Village Information
139. Rajur (CT) Village Information
140. Ranad Bk. Village Information
141. Ranad Kh. Village Information
142. Ratanwadi Village Information
143. Rede Village Information
144. Rumbhodi Village Information
145. Sakirwadi Village Information
146. Samrad Village Information
147. Samsherpur Village Information
148. Sangavi Village Information
149. Sarowar (N.V.) Village Information
150. Satewadi Village Information
151. Savargaon Pat Village Information
152. Savarkute Village Information
153. Shelad Village Information
154. Shelvihire Village Information
155. Shendi Village Information
156. Shenit Village Information
157. shenit Kh. Village Information
158. Sherankhel Village Information
159. Sherewadi Village Information
160. Shidawad Village Information
161. Shilvandi Village Information
162. Shinde Village Information
163. Shinganwadi Village Information
164. Shirpunje Bk. Village Information
165. Shirpunje Kh. Village Information
166. Shiswad Village Information
167. Shivajinagar Village Information
168. Somalwadi Village Information
169. Sugaon Bk. Village Information
170. Sugaon Kh. Village Information
171. Sultanpur Village Information
172. Tahakari Village Information
173. Takali Village Information
174. Tale Village Information
175. Terungan Village Information
176. Thakarwadi Village Information
177. Thambhol Village Information
178. Tirdhe Village Information
179. Titavi Village Information
180. Udadavane Village Information
181. Umbarwadi Village Information
182. Unchkhadak Bk. Village Information
183. Unchkhadak Kh, Village Information
184. Vashere Village Information
185. Vihir Village Information
186. Virgaon Village Information
187. Vithe Village Information
188. Wagdari Village Information
189. Waghapur Village Information
190. Waki Village Information
191. Wanjulshet Village Information
192. Waranghushi Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click