Indian Talukas
आटपाडी तालुका / तहसील गाव यादी

कडेगाव तालुका / तहसील गाव यादी

कवठे महांकाळ तालुका / तहसील गाव यादी

खानापूर तालुका / तहसील गाव यादी

जत तालुका / तहसील गाव यादी

तासगाव तालुका / तहसील गाव यादी

पलूस तालुका / तहसील गाव यादी

मिरज तालुका / तहसील गाव यादी

वाळवा तालुका / तहसील गाव यादी

शिराळा तालुका / तहसील गाव यादी
1. Atpadi Taluka / Tehsil Village List

2. Kadegaon Taluka / Tehsil Village List

3. Kavathemahankal Taluka / Tehsil Village List

4. Khanapur Taluka / Tehsil Village List

5. Jat Taluka / Tehsil Village List

6. Tasgaon Taluka / Tehsil Village List

7. Palus Taluka / Tehsil Village List

8. Miraj Taluka / Tehsil Village List

9. Walwa Taluka / Tehsil Village List

10. Shirala Taluka / Tehsil Village List

Sangli District / jilla / jilha Collector Office Website

Online 7/12 satbara( सात बारा ७/१२)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click