Indian Villages


अडळसे गाव माहिती
आमलाण गाव माहिती
आमसरपाडा गाव माहिती
अंजने गाव माहिती
अंठिपाडा गाव माहिती
बालअमराई गाव माहिती
बंधारे गाव माहिती
बंधारफळी गाव माहिती
बंधारपाडा गाव माहिती
बर्डीपाडा गाव माहिती
बारी गाव माहिती
बेडकी गाव माहिती
बेडकीपाडा (525795) गाव माहिती
बेडकीपाडा (525799) गाव माहिती
भादवड गाव माहिती
भामरमाळ गाव माहिती
भांगरपाडा गाव माहिती
भरडू गाव माहिती
भवरे गाव माहिती
बिजादेवी गाव माहिती
बिजगांव गाव माहिती
बिलबारे गाव माहिती
बिलदा गाव माहिती
बिलगव्हाण गाव माहिती
बिलीपाडा गाव माहिती
बिलमांजरे गाव माहिती
बोकळझर गाव माहिती
बोरचक गाव माहिती
बोरपाडा गाव माहिती
बोरझर गाव माहिती
चेडापाडा गाव माहिती
छीर्वे गाव माहिती
चिखली गाव माहिती
चिंचपाडा गाव माहिती
चितवी गाव माहिती
चोरविहिर गाव माहिती
चौकी गाव माहिती
दापूर गाव माहिती
देवळीपाडा (525841) गाव माहिती
देवळीपाडा (525912) गाव माहिती
देवमोगरा गाव माहिती
धनराट गाव माहिती
धवळीपाडा गाव माहिती
ढोंग गाव माहिती
धुळीपाडा गाव माहिती
डोगेगाव गाव माहिती
दुधवे गाव माहिती
गडद गाव माहिती
गंगापूर गाव माहिती
घोडजामणे गाव माहिती
घॊगळपाडा गाव माहिती
गोकुळ नगर गाव माहिती
हळदाणी गाव माहिती
हिराफळी गाव माहिती
जामदे गाव माहिती
जामतलाव गाव माहिती
कडवान गाव माहिती
कामोद गाव माहिती
करंजाळी गाव माहिती
करंजी बु. गाव माहिती
करंजी खुर्द गाव माहिती
करंजवेल गाव माहिती
कारेघाट गाव माहिती
कासारे गाव माहिती
केळी गाव माहिती
केलपाडा गाव माहिती
खडकी गाव माहिती
खैरवे गाव माहिती
खळीबर्डी गाव माहिती
खानापुर गाव माहिती
खांडबारा गाव माहिती
खर्जे गाव माहिती
खातगाव गाव माहिती
खेकडा गाव माहिती
खोकरवाडा गाव माहिती
खोकसे गाव माहिती
खोलघर गाव माहिती
खोलविहीर गाव माहिती
कोकणीपाडा गाव माहिती
कोळदे गाव माहिती
कोठडा गाव माहिती
कोट्खांब गाव माहिती
कुकराण गाव माहिती
लक्कडकोट गाव माहिती
महालकडू गाव माहिती
मलाई गाव माहिती
मळवान गाव माहिती
मरोड गाव माहिती
मेनतलाव गाव माहिती
मेंदिपाडा गाव माहिती
मोग्राणी गाव माहिती
मोरकरंजे गाव माहिती
मोरथुवा गाव माहिती
मोठे कडवान गाव माहिती
मौलीपाडा गाव माहिती
नागारे गाव माहिती
नागझरी गाव माहिती
नानगीपाडा गाव माहिती
नांदवण गाव माहिती
नवागाव गाव माहिती
नावली गाव माहिती
नवी सावरट गाव माहिती
नवापाडा (525813) गाव माहिती
नवापाडा (525916) गाव माहिती
नवापूर (शहरी) गाव माहिती
नवापुर (ग्रामीण) गाव माहिती
निजामपूर गाव माहिती
निंबोणी गाव माहिती
निमदर्डे गाव माहिती
पाचंबा गाव माहिती
पालीपाडा गाव माहिती
पळशी गाव माहिती
पळसून गाव माहिती
पांगराण गाव माहिती
पाटीबेडकी गाव माहिती
पायरविहिर गाव माहिती
पिंपळे गाव माहिती
पिंपराण गाव माहिती
प्रतापपूर गाव माहिती
रायंगण गाव माहिती
रायपुर गाव माहिती
सागाळी गाव माहिती
सालवन गाव माहिती
सरी गाव माहिती
सावरट गाव माहिती
शेगवे गाव माहिती
शेही गाव माहिती
शेतगाव गाव माहिती
शिंगार माळ गाव माहिती
श्रावणी गाव माहिती
सोनारे दिगर गाव माहिती
सोनखडके गाव माहिती
सोनपाडा गाव माहिती
सुळी गाव माहिती
तलावीपाडा गाव माहिती
तारापूर गाव माहिती
तारपाडा गाव माहिती
थुवा गाव माहिती
तिळासर गाव माहिती
तीनमौली गाव माहिती
उकळापाणी गाव माहिती
उमराण गाव माहिती
उमरविहिर गाव माहिती
उंबर्डी गाव माहिती
उंचीशेवडी गाव माहिती
वडदे बु. गाव माहिती
वडकळंबी गाव माहिती
वडखुट गाव माहिती
वडफळी गाव माहिती
वागदे गाव माहिती
वराडीपाडा गाव माहिती
वासदे गाव माहिती
वाटवी गाव माहिती
वावडी गाव माहिती
विजापूर गाव माहिती
विसरवाडी गाव माहिती
वडसत्रा गाव माहिती
वागदी गाव माहिती
वाकीपाडा गाव माहिती
वांझळे गाव माहिती
वाटवी गाव माहिती
झामणझर गाव माहिती
झामट्यावड गाव माहिती
झरीपाडा गाव माहिती


1. Adalse Village Information
2. Amlan Village Information
3. Amsarpada Village Information
4. Anjane Village Information
5. Anthipada Village Information
6. Balamarai Village Information
7. Bandhare Village Information
8. Bandharfali Village Information
9. Bandharpada Village Information
10. Bardipada Village Information
11. Bari Village Information
12. Bedki Village Information
13. Bedkipada (525795) Village Information
14. Bedkipada (525799) Village Information
15. Bhadwad Village Information
16. Bhamarmal Village Information
17. Bhangarpada Village Information
18. Bhardu Village Information
19. Bhavare Village Information
20. Bijadevi Village Information
21. Bijgaon Village Information
22. Bilbare Village Information
23. Bilda Village Information
24. Bilgavhan Village Information
25. Bilipada Village Information
26. Bilmajer Village Information
27. Bokalzar Village Information
28. Borchak Village Information
29. Borpada Village Information
30. Borzar Village Information
31. Chedapada Village Information
32. Chhirve Village Information
33. Chikhali Village Information
34. Chinchpada Village Information
35. Chitavi Village Information
36. Chorvihir Village Information
37. Chouki Village Information
38. Dapur Village Information
39. Deolipada (525841) Village Information
40. Deolipada (525912) Village Information
41. Deomogara Village Information
42. Dhanrat Village Information
43. Dhavalipada Village Information
44. Dhong Village Information
45. Dhulipada Village Information
46. Dogegaon Village Information
47. Dudhave Village Information
48. Gadad Village Information
49. Gangapur Village Information
50. Ghodajamane Village Information
51. Ghogal Village Information
52. Gokul Nagar Village Information
53. Haldani Village Information
54. Hirafali Village Information
55. Jamade Village Information
56. Jamtalav Village Information
57. Kadwan Village Information
58. Kamod Village Information
59. Karanjali Village Information
60. Karanji Bk Village Information
61. Karanji Kh Village Information
62. Karanjvel Village Information
63. Kareghat Village Information
64. Kasare Village Information
65. Keli Village Information
66. Kelpada Village Information
67. Khadki Village Information
68. Khairve Village Information
69. Khalibardi Village Information
70. Khanapur Village Information
71. Khandbara (CT) Village Information
72. Kharje Village Information
73. Khatgaon Village Information
74. Khekada Village Information
75. Khokarwada Village Information
76. Khokase Village Information
77. Kholghar Village Information
78. Kholvihir Village Information
79. Kokanipada Village Information
80. Kolde Village Information
81. Kothada Village Information
82. Kotkhamb Village Information
83. Kukaran Village Information
84. Lakkadkot Village Information
85. Mahalkadu Village Information
86. Malai Village Information
87. Malvan Village Information
88. Marod Village Information
89. Menatalav Village Information
90. Mendipada Village Information
91. Mogarani Village Information
92. Morkaranje Village Information
93. Morthuwa Village Information
94. Mothe Kodwan Village Information
95. Moulipada Village Information
96. Nagare Village Information
97. Nagziri Village Information
98. Nanagipada Village Information
99. Nandvan Village Information
100. Navagaon Village Information
101. Navali Village Information
102. Navi Sawarat Village Information
103. Nawapada (525813) Village Information
104. Nawapada (525916) Village Information
105. Nawapur (M Cl) Village Information
106. Nawapur (Rual) Village Information
107. Nijampur Village Information
108. Nimboni Village Information
109. Nimdarde Village Information
110. Pachamba Village Information
111. Palipada Village Information
112. Palshi Village Information
113. Palsun Village Information
114. Pangaran Village Information
115. Pati Village Information
116. Payarvihir Village Information
117. Pimpale Village Information
118. Pimpran Village Information
119. Pratappur Village Information
120. Raingan Village Information
121. Raipur Village Information
122. Sagali Village Information
123. Salwan Village Information
124. Sari Village Information
125. Sawarat Village Information
126. Shegave Village Information
127. Shehi Village Information
128. Shetgaon Village Information
129. Shingar Mal Village Information
130. Shrawani Village Information
131. Sonare Digar Village Information
132. Sonkhadake Village Information
133. Sonpada Village Information
134. Suli Village Information
135. Talavipada Village Information
136. Tarapur Village Information
137. Tarpada Village Information
138. Thuwa Village Information
139. Tilasar Village Information
140. Tinmauli Village Information
141. Ukalapani Village Information
142. Umaran Village Information
143. Umarvihir Village Information
144. Umbardi Village Information
145. Unchishevdi Village Information
146. Vadade Bk. Village Information
147. Vadkalambi Village Information
148. Vadkhut Village Information
149. Vadphali Village Information
150. Vagade Village Information
151. Varadipada Village Information
152. Vasade Village Information
153. Vatvi Village Information
154. Vavadi Village Information
155. Vijapur Village Information
156. Visarwadi Village Information
157. Wadsatra Village Information
158. Wagadi Village Information
159. Wakipada Village Information
160. Wanzale Village Information
161. Watvi Village Information
162. Zamanzar Village Information
163. Zamatyawad Village Information
164. Zaripada Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click