Indian Villages


अभाणपुर गाव माहिती
आडगाव गाव माहिती
आकसपूर गाव माहिती
अलखेड गाव माहिती
अंबापूर गाव माहिती
आमोदे गाव माहिती
अनकवाडे गाव माहिती
अनरद गाव माहिती
असलोद गाव माहिती
आसुस गाव माहिती
औरंगपूर गाव माहिती
आवगे गाव माहिती
बहिरपूर गाव माहिती
बामखेडा तर्फे सारंगखेडा गाव माहिती
बामखेडा तर्फे तऱ्हाड गाव माहिती
भादे गाव माहिती
भडगाव गाव माहिती
भागापूर गाव माहिती
भोंगरा गाव माहिती
भोरटेक गाव माहिती
भुलाने गाव माहिती
भुते गाव माहिती
बिलाडी तर्फे हवेली गाव माहिती
बिलाडी तर्फे सारंगखेडा गाव माहिती
बोराळे गाव माहिती
ब्राह्मणपुरी गाव माहिती
बुडीगव्हाण गाव माहिती
बुपकरी गाव माहिती
चांदसैली (525505) गाव माहिती
चांदसैली (525539) गाव माहिती
चिखली बु. गाव माहिती
चिखली खु. गाव माहिती
चिरडे गाव माहिती
चिरखान गाव माहिती
दामळदा गाव माहिती
डामरखेडा गाव माहिती
दरा गाव माहिती
देऊर गाव माहिती
धमलाड गाव माहिती
धांद्रे बु. गाव माहिती
धांद्रे खु. गाव माहिती
धुरखेडा गाव माहिती
दोंदवाडे गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
दुधखेडा गाव माहिती
फत्तेपूर गाव माहिती
फेस गाव माहिती
गणोर गाव माहिती
घोडलेपाडा गाव माहिती
गोदीपूर गाव माहिती
गोगापूर गाव माहिती
हिंगणी गाव माहिती
होळ गाव माहिती
होळगुजरी गाव माहिती
इस्लामपूर गाव माहिती
जावदे तर्फे हवेली गाव माहिती
जयनगर गाव माहिती
जाम गाव माहिती
जावदे तर्फे बोरद गाव माहिती
जवखेडे गाव माहिती
जुनवणे गाव माहिती
कहाटूळ गाव माहिती
काकर्दे बु. गाव माहिती
काकर्दे खु. गाव माहिती
कळंबू गाव माहिती
कलमाडी तर्फे बोरद गाव माहिती
कलमाडी तर्फे हवेली गाव माहिती
कलसाडी गाव माहिती
कमरावद गाव माहिती
कानडी खु. गाव माहिती
कानडी तर्फे हवेली गाव माहिती
कन्साई गाव माहिती
करजई गाव माहिती
करणखेडा गाव माहिती
कर्जोत गाव माहिती
काटघर गाव माहिती
काथर्दे खु. गाव माहिती
काथर्दे दिगर गाव माहिती
कौठळ तर्फे सारंगखेडा गाव माहिती
कौठळ तर्फे शहादे गाव माहिती
कवळीथ गाव माहिती
खैरवे गाव माहिती
कमखेडा गाव माहिती
खापरखेडा गाव माहिती
खरगोन गाव माहिती
खेड दिगर गाव माहिती
कोचरा गाव माहिती
कोंढावळ गाव माहिती
कोटबांधणी गाव माहिती
कोठली तर्फे हवेली गाव माहिती
कोठली तर्फे सारंगखेडा गाव माहिती
कुढावद गाव माहिती
कुकावल गाव माहिती
कुकडेल गाव माहिती
कुरंगी गाव माहिती
कुऱ्हावद तर्फे सारंगखेडा गाव माहिती
कुसुमवाडे गाव माहिती
लाछोरे गाव माहिती
लक्कडकोट गाव माहिती
लांबोळा गाव माहिती
लंगडी भवानी गाव माहिती
लिंबर्डी गाव माहिती
लोहारे गाव माहिती
लोंढरे गाव माहिती
लोणखेडा गाव माहिती
मडकाणी गाव माहिती
मलगाव गाव माहिती
मलोनी गाव माहिती
मनरद गाव माहिती
मंदाणे गाव माहिती
मानमोडया गाव माहिती
मातकुट गाव माहिती
म्हसावद गाव माहिती
मोहिदे तर्फे शहादे गाव माहिती
मोहिदे तर्फे हवेली गाव माहिती
मुबारकपूर गाव माहिती
नागझिरी गाव माहिती
नांदर्डे गाव माहिती
नांदरखेडा गाव माहिती
नांद्या गाव माहिती
नवागाव गाव माहिती
नवलपूर गाव माहिती
नवानगर गाव माहिती
न्यू असलोद गाव माहिती
निंभोरा गाव माहिती
ओझर्टे गाव माहिती
पाडळदे बु. गाव माहिती
पाडळदे खु. गाव माहिती
पळासवाडे गाव माहिती
परी गाव माहिती
पिंपर्डे गाव माहिती
पिंपळोद गाव माहिती
प्रीप्राणी गाव माहिती
पिंप्री गाव माहिती
पिंगाणे गाव माहिती
प्रकाशा गाव माहिती
पूरुषोत्तमनगर गाव माहिती
पुसनद गाव माहिती
रायखेड गाव माहिती
रामपूर गाव माहिती
राणीपूर गाव माहिती
सारंगखेडा गाव माहिती
ससदे गाव माहिती
सावखेडा गाव माहिती
सावळदे गाव माहिती
शहादा गाव माहिती
शहादे (शहरी ) गाव माहिती
शहादा (ग्रामीण) गाव माहिती
शहाणा गाव माहिती
शेल्टी गाव माहिती
शिरुड दिगर गाव माहिती
शिरुड तर्फे हवेली गाव माहिती
श्रीखेड गाव माहिती
सोनवद त. श. गाव माहिती
सोनवल तर्फे बोरद गाव माहिती
सोनवल त. हवेली गाव माहिती
सुलतानपूर गाव माहिती
सुलवाडे गाव माहिती
तलावडी गाव माहिती
तऱ्हाडी  गाव माहिती
बोरद गाव माहिती
टवळाई गाव माहिती
टेंभली गाव माहिती
टेंभे बु. गाव माहिती
टेंभे त.श. गाव माहिती
ठेंगचे गाव माहिती
तिधारे गाव माहिती
तिखोरे गाव माहिती
तितरी गाव माहिती
तोरखेडा गाव माहिती
टूकी गाव माहिती
उभादगड गाव माहिती
उजळोद गाव माहिती
उखळशेम गाव माहिती
उमर्टी गाव माहिती
उंटावद गाव माहिती
वडछील गाव माहिती
वडाळी गाव माहिती
वडगाव गाव माहिती
वैजाली गाव माहिती
वर्ढे गाव माहिती
वर्धे गाव माहिती
वरूळ त.श. गाव माहिती
वीरपुर गाव माहिती
वाडी गाव माहिती
वाघर्डे गाव माहिती
वाघोदे गाव माहिती
वेळावद गाव माहिती


1. Abhanpur Village Information
2. Adgaon Village Information
3. Akaspur Village Information
4. Alkhed Village Information
5. Ambapur Village Information
6. Amode Village Information
7. Anakwade Village Information
8. Anarad Village Information
9. Asalod Village Information
10. Asus Village Information
11. Aurangpur Village Information
12. Awage Village Information
13. Bahirpur Village Information
14. Bamkheda-t-sarangkheda Village Information
15. Bamkheda-t-tarhad Village Information
16. Bhade Village Information
17. Bhadgaon Village Information
18. Bhagapur Village Information
19. Bhongra Village Information
20. Bhortek Village Information
21. Bhulane Village Information
22. Bhute Village Information
23. Biladi-t-haveli Village Information
24. Biladi-t-sarangkheda Village Information
25. Borale Village Information
26. Bramhanpuri Village Information
27. Budigavhan Village Information
28. Bupkari Village Information
29. Chandsaili (525505) Village Information
30. Chandsaili (525539) Village Information
31. Chikhali Bk Village Information
32. Chikhali Kh. Village Information
33. Chirde Village Information
34. Chirkhan Village Information
35. Damalda Village Information
36. Damarkheda Village Information
37. Dara Village Information
38. Deur Village Information
39. Dhamlad Village Information
40. Dhandre Bk Village Information
41. Dhandre Kh. Village Information
42. Dhurkheda Village Information
43. Dondwade Village Information
44. Dongargaon Village Information
45. Dudhkheda Village Information
46. Fattepur Village Information
47. Fes Village Information
48. Ganor Village Information
49. Ghodlepada Village Information
50. Godipur Village Information
51. Gogapur Village Information
52. Hingani Village Information
53. Hol Village Information
54. Hol-gujari Village Information
55. Isalampur Village Information
56. Jaavade-t-haveli Village Information
57. Jainagar Village Information
58. Jam Village Information
59. Javade-t-borad Village Information
60. Javkhede Village Information
61. Junavane Village Information
62. Kahatul Village Information
63. Kakarde Bk Village Information
64. Kakarde Kh Village Information
65. Kalambu Village Information
66. Kalmadi-t-borad Village Information
67. Kalmadi-t-haveli Village Information
68. Kalsadi Village Information
69. Kamaravad Village Information
70. Kanadi Kh Village Information
71. Kanadi-t-haveli Village Information
72. Kansai Village Information
73. Karajai Village Information
74. Karankheda Village Information
75. Karjot Village Information
76. Katghar Village Information
77. Katharde Kh Village Information
78. Katharde-digar Village Information
79. Kauthal-t-sarangkheda Village Information
80. Kauthal-t-shahade Village Information
81. Kavalith Village Information
82. Khairve Village Information
83. Khamkheda Village Information
84. Khaparkheda Village Information
85. Khargaon Village Information
86. Khed-digar Village Information
87. Kochara Village Information
88. Kondaval Village Information
89. Kotbandhani Village Information
90. Kothali-t-haveli Village Information
91. Kothali-t-sarangkheda Village Information
92. Kudhavad Village Information
93. Kukaval Village Information
94. Kukdel Village Information
95. Kurangi Village Information
96. Kurhavad-t-sarangkheda Village Information
97. Kusumwade Village Information
98. Lachore Village Information
99. Lakkadkot Village Information
100. Lambola Village Information
101. Langadi-bhavani Village Information
102. Limbardi Village Information
103. Lohare Village Information
104. Londhare Village Information
105. Lonkheda Village Information
106. Madkani Village Information
107. Malgaon Village Information
108. Maloni Village Information
109. Manarad Village Information
110. Mandane Village Information
111. Manmodya Village Information
112. Matkut Village Information
113. Mhasavad Village Information
114. Mohide-t-shahade Village Information
115. Mohinde-t-haveli Village Information
116. Mubarakpur Village Information
117. Nagziri Village Information
118. Nandarde Village Information
119. Nandarkheda Village Information
120. Nandya Village Information
121. Navagaon (F.V.) Village Information
122. Navalpur Village Information
123. Navanagar Village Information
124. New-aslod Village Information
125. Nimbhora Village Information
126. Ozarte Village Information
127. Padalde-bk Village Information
128. Padalde-kh. Village Information
129. Palasvade Village Information
130. Pari Village Information
131. Pimparde Village Information
132. Pimplod Village Information
133. Pimprani Village Information
134. Pimpri Village Information
135. Pingane Village Information
136. Prakasha Village Information
137. Purushottamnagar Village Information
138. Pusanad Village Information
139. Raikhed Village Information
140. Rampur Village Information
141. Ranipur Village Information
142. Sarangkheda Village Information
143. Sasade Village Information
144. Sawakheda Village Information
145. Sawalde Village Information
146. Shahada Village Information
147. Shahade (M Cl) Village Information
148. Shahade (r) Village Information
149. Shahana Village Information
150. Shelti Village Information
151. Shirud-digar Village Information
152. Shirud-t-haveli Village Information
153. Shrikhed Village Information
154. Sonvad-t-s Village Information
155. Sonval-t-borad Village Information
156. Sonval-t-haveli Village Information
157. Sultanpur Village Information
158. Sulwade Village Information
159. Talavadi Village Information
160. Tarhadi Village Information
161. Tarhadi-t-borad Village Information
162. Tawalai Village Information
163. Tembhali Village Information
164. Tembhe Bk Village Information
165. Tembhe-t-s Village Information
166. Thengche Village Information
167. Tidhare Village Information
168. Tikhore Village Information
169. Titari Village Information
170. Torkheda Village Information
171. Tuki Village Information
172. Ubhadagad Village Information
173. Udhalod Village Information
174. Ukhalshem Village Information
175. Umarti Village Information
176. Untavad Village Information
177. Vadachil Village Information
178. Vadali Village Information
179. Vadgaon Village Information
180. Vaijali Village Information
181. Varde Village Information
182. Vardhe Village Information
183. Varul-t-s Village Information
184. Virpur Village Information
185. Wadi Village Information
186. Wagharde Village Information
187. Waghode Village Information
188. Welavad Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click