Indian Villages


अक्कलकुवा (शहर) गाव माहिती
अलिविहीर गाव माहिती
आमळी गाव माहिती
अमली बारी गाव माहिती
आमलीफळी गाव माहिती
आंबाबारी गाव माहिती
अंबरीबार गाव माहिती
अंकुशविहीर (ब्री) (525134) गाव माहिती
अंकुशविहीर (ब्री) (525136) गाव माहिती
अरेठी गाव माहिती
बागडा गाव माहिती
बाळघाट गाव माहिती
बामणगाव गाव माहिती
बामनी गाव माहिती
बर्डी गाव माहिती
बरिसुगस गाव माहिती
बेदाकुंड गाव माहिती
बेटी गाव माहिती
भाबलपुर गाव माहिती
भगदरी गाव माहिती
भांग्रापाणी गाव माहिती
भरदीपादर गाव माहिती
भारकुंड गाव माहिती
भोवरा गाव माहिती
बीजलीगव्हाण गाव माहिती
बीजरीपाटी गाव माहिती
बोखाडी गाव माहिती
बोरीपाडा गाव माहिती
चांदपुर गाव माहिती
चनवाई गाव माहिती
चपडी गाव माहिती
छोटे उदेपूर गाव माहिती
चिखली गाव माहिती
चिमलखडी गाव माहिती
चीवलउतार गाव माहिती
डाब गाव माहिती
दहेल गाव माहिती
डनेल गाव माहिती
दरासरपादर गाव माहिती
देवमोगरा नगर गाव माहिती
धनखेडी गाव माहिती
ढेबरामाळ गाव माहिती
डिगीअंबा गाव माहिती
डोड्वा गाव माहिती
दोग्रिपाडा गाव माहिती
गडवणी गाव माहिती
गलोथा बु. गाव माहिती
गलोथा खु. गाव माहिती
गमन गाव माहिती
गंगापूर गाव माहिती
गव्हाली गाव माहिती
घंटाणी गाव माहिती
घूंसी गाव माहिती
गोट्पाडा गाव माहिती
गूलियंबा गाव माहिती
गुलीउंबर गाव माहिती
होराफऴी गाव माहिती
हुनखांब गाव माहिती
जमाली (का) गाव माहिती
जमाली (उंमर-कुवा) गाव माहिती
जमाना गाव माहिती
जांबीपाणी गाव माहिती
जांगठी गाव माहिती
जानीअंबा गाव माहिती
जुगलखेत गाव माहिती
जुना नागर मुथास गाव माहिती
जूनवणी गाव माहिती
कडवा महू गाव माहिती
काकळखुंट गाव माहिती
काकडीअंबा गाव माहिती
काकेरपाडा गाव माहिती
कंजाळा गाव माहिती
कंजानी गाव माहिती
कंकाळा गाव माहिती
कंकाळमाळ गाव माहिती
कंकाळी गाव माहिती
काटसखाई गाव माहिती
काठी गाव माहिती
कौली गाव माहिती
कवली गव्हाण गाव माहिती
केवडी गाव माहिती
खडकापाणी गाव माहिती
खडके गाव माहिती
खड्कूना गाव माहिती
खाई गाव माहिती
खापर (शहर) गाव माहिती
खाप्रन गाव माहिती
खतकुवा गाव माहिती
खटवाणी गाव माहिती
खोडसबार गाव माहिती
खोडी गाव माहिती
खुंटागव्हाण गाव माहिती
खूर्चिमाळ गाव माहिती
कोळवी गाव माहिती
कोळविमल गाव माहिती
कोराई गाव माहिती
कोठली गाव माहिती
कोयलिविहीर गाव माहिती
कुकडीपादर गाव माहिती
कूंभारखान गाव माहिती
कुवा गाव माहिती
लालपूर गाव माहिती
महुखाडी गाव माहिती
महुपाडा गाव माहिती
मकरानीफळी (शहर) गाव माहिती
माळ गाव माहिती
माळपाडा गाव माहिती
मांडरा गाव माहिती
मांडवीआंबा गाव माहिती
मांडवा गाव माहिती
मणीबेली गाव माहिती
मीठ्याफली गाव माहिती
मोगरा गाव माहिती
मोकस गाव माहिती
मोलगी गाव माहिती
मोरांबा गाव माहिती
मोर्ही गाव माहिती
मोरखी गाव माहिती
मोवन गाव माहिती
मूखाडी गाव माहिती
नैन शेवाडी गाव माहिती
नाला गाव माहिती
नवा नागरमुथा गाव माहिती
नवागाव गाव माहिती
नवापाडा गाव माहिती
नेंदवन बु. गाव माहिती
नेंदवन खु. गाव माहिती
निंबापती गाव माहिती
ओढी गाव माहिती
ओघाणी गाव माहिती
ओहवा गाव माहिती
ओलपाडा गाव माहिती
ओर्पा गाव माहिती
पळसखोबरा गाव माहिती
पांढरमती गाव माहिती
पाटबारा गाव माहिती
पेचरी देव गाव माहिती
पिंपळगाव गाव माहिती
पिंपळखुटा गाव माहिती
पिंप्रापाणी गाव माहिती
पिंपरीपाडा गाव माहिती
पिंपती गाव माहिती
पोरांबी गाव माहिती
रायसिंगपूर गाव माहिती
राजमोही (मोती) गाव माहिती
राजमोही छोटी गाव माहिती
रामपुर गाव माहिती
रांझणी गाव माहिती
रतनबारा गाव माहिती
रेठी गाव माहिती
रोजकुंड गाव माहिती
साकलीउमर गाव माहिती
सल्लीबार गाव माहिती
संबर गाव माहिती
सारी गाव माहिती
शेलटीपाणी गाव माहिती
शेंडवान गाव माहिती
सिंदुरी गाव माहिती
सिंगपूर बु. गाव माहिती
सिंगपूर खु. गाव माहिती
सोजदान गाव माहिती
सोनापती गाव माहिती
सोरापाडा गाव माहिती
सोर्चापाडा गाव माहिती
सूरगस गाव माहिती
तालंबा गाव माहिती
तावली गाव माहिती
ठाणा गाव माहिती
ठाणाविहीर गाव माहिती
टिमकमौली गाव माहिती
टोडीकुंड गाव माहिती
उदेपुर गाव माहिती
उखलीपाडा गाव माहिती
उखलसाग गाव माहिती
उमरगव्हाण गाव माहिती
उंमरकुवा गाव माहिती
उमटी गाव माहिती
उर्मलमल गाव माहिती
वादळी गाव माहिती
वाकधामन गाव माहिती
वाण्याविहीर बु. गाव माहिती
वाण्याविहीर खु. गाव माहिती
वेहगी गाव माहिती
वेली गाव माहिती
वेरी गाव माहिती
विरपूर गाव माहिती
वडफली (ना) गाव माहिती
वडफळी (R) गाव माहिती
वाडीबार गाव माहिती
वाळंबा (के) गाव माहिती
वाळंबा (र) गाव माहिती
वेलखाडी गाव माहिती
झिरी सावर गाव माहिती


1. Akkalkuwa (CT) Village Information
2. Alivihir Village Information
3. Amali Village Information
4. Amali Bari Village Information
5. Amaliphali Village Information
6. Ambabari Village Information
7. Ambaribar Village Information
8. Ankushvihir (Bri) (525134) Village Information
9. Ankushvihir (bri) (525136) Village Information
10. Arethi Village Information
11. Bagda Village Information
12. Balaghat Village Information
13. Bamangaon Village Information
14. Bamani Village Information
15. Bardi Village Information
16. Barisugas Village Information
17. Bedakund Village Information
18. Beti Village Information
19. Bhabalpur Village Information
20. Bhagdari Village Information
21. Bhangrapani Village Information
22. Bharadipadar Village Information
23. Bharkund Village Information
24. Bhovara Village Information
25. Bijaligavhan Village Information
26. Bijaripati Village Information
27. Bokhadi Village Information
28. Boripada Village Information
29. Chandpur Village Information
30. Chanwai Village Information
31. Chapadi Village Information
32. Chhote Udepur Village Information
33. Chikhali Village Information
34. Chimalkhadi Village Information
35. Chivalutar Village Information
36. Dab Village Information
37. Dahel Village Information
38. Danel Village Information
39. Darasarapadar Village Information
40. Deomogaranagar Village Information
41. Dhankhedi Village Information
42. Dhebramal Village Information
43. Digiamba Village Information
44. Dodwa Village Information
45. Dogripada Village Information
46. Gadwani Village Information
47. Galotha Bk Village Information
48. Galotha Kh Village Information
49. Gaman Village Information
50. Gangapur Village Information
51. Gavhali Village Information
52. Ghantani Village Information
53. Ghunsi Village Information
54. Gotpada Village Information
55. Guliamba Village Information
56. Guliumbar Village Information
57. Horafali Village Information
58. Hunakhamb Village Information
59. Jamali (ka) Village Information
60. Jamali (umar-kuwa) Village Information
61. Jamana Village Information
62. Jambipani Village Information
63. Jangathi Village Information
64. Janiamba Village Information
65. Jugalkhet Village Information
66. Junanagarmuthas Village Information
67. Junwani Village Information
68. Kadwa Mahu Village Information
69. Kakadkhunt Village Information
70. Kakdiamba Village Information
71. Kakerpada Village Information
72. Kanjala Village Information
73. Kanjani Village Information
74. Kankala Village Information
75. Kankalamal Village Information
76. Kankali Village Information
77. Kataskhai Village Information
78. Kathi Village Information
79. Kauli Village Information
80. Kawali Gavhan Village Information
81. Kewadi Village Information
82. Khadakapani Village Information
83. Khadake Village Information
84. Khadkuna Village Information
85. Khai Village Information
86. Khapar (CT) Village Information
87. Khapran Village Information
88. Khatkuwa Village Information
89. Khatwani Village Information
90. Khodasbara Village Information
91. Khodi Village Information
92. Khuntagavhan Village Information
93. Khurchimal Village Information
94. Kolavi Village Information
95. Kolavimal Village Information
96. Korai Village Information
97. Kothali Village Information
98. Koyalivihir Village Information
99. Kukadipadar Village Information
100. Kumbharkhan Village Information
101. Kuwa Village Information
102. Lalpur Village Information
103. Mahukhadi Village Information
104. Mahupada Village Information
105. Makranifali (CT) Village Information
106. Mal Village Information
107. Malpada Village Information
108. Mandara Village Information
109. Mandaviamba Village Information
110. Mandawa Village Information
111. Manibeli Village Information
112. Mithyafali Village Information
113. Mogra Village Information
114. Mokas Village Information
115. Molgi Village Information
116. Moramba Village Information
117. Morhi Village Information
118. Morkhi Village Information
119. Movan Village Information
120. Mukhadi Village Information
121. Nain Shewadi Village Information
122. Nala Village Information
123. Nawa Nagarmutha Village Information
124. Nawagaon Village Information
125. Nawapada Village Information
126. Nendwan Bk Village Information
127. Nendwan Kh Village Information
128. Nimbapati Village Information
129. Odhi Village Information
130. Oghani Village Information
131. Ohwa Village Information
132. Olpada Village Information
133. Orpa Village Information
134. Palaskhobra Village Information
135. Pandhramati Village Information
136. Patbara Village Information
137. Pechari Deo Village Information
138. Pimpalgaon Village Information
139. Pimpalkhuta Village Information
140. Pimprapani Village Information
141. Pimpripada Village Information
142. Pimpti Village Information
143. Porambi Village Information
144. Raisingpur Village Information
145. Rajmohi (Mothi) Village Information
146. Rajmohi Chhoti Village Information
147. Rampur Village Information
148. Ranzani Village Information
149. Ratanbara Village Information
150. Rethi Village Information
151. Rojkund Village Information
152. Sakliumar Village Information
153. Sallibar Village Information
154. Sambar Village Information
155. Sari Village Information
156. Sheltapani Village Information
157. Shendvan Village Information
158. Sinduri Village Information
159. Singpur Bk Village Information
160. Singpur Kh Village Information
161. Sojdan Village Information
162. Sonapati Village Information
163. Sorapada Village Information
164. Sorchapada Village Information
165. Surgas Village Information
166. Talamba Village Information
167. Tawali Village Information
168. Thana Village Information
169. Thanavihir Village Information
170. Timakmauli Village Information
171. Todikund Village Information
172. Udepur Village Information
173. Ukhalipada Village Information
174. Ukhalsag Village Information
175. Umaragavhan Village Information
176. Umarkuva Village Information
177. Umati Village Information
178. Urmalamal Village Information
179. Vadali Village Information
180. Vakadhaman Village Information
181. Vanyavihir Bk Village Information
182. Vanyavihir Kh Village Information
183. Vehgi Village Information
184. Veli Village Information
185. Veri Village Information
186. Virpur Village Information
187. Wadfali (Na) Village Information
188. Wadfali (R) Village Information
189. Wadibar Village Information
190. Walamba (k) Village Information
191. Walamba (R) Village Information
192. Welkhadi Village Information
193. Ziri Sawar Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click