Indian Villages


अदिमुत्तापूर गाव माहिती
आईपेटा रै गाव माहिती
अमडेली गाव माहिती
अमरावती सी.एल. गाव माहिती
अमरावती माल गाव माहिती
अमरावती पॅच गाव माहिती
अंकीसा चेक गाव माहिती
अंकिसा माल गाव माहिती
अरडा गाव माहिती
असरअल्ली गाव माहिती
बालमुत्यमपल्ली गाव माहिती
बामणी गाव माहिती
बेजुरपल्ली गाव माहिती
भोगापूर पॅच गाव माहिती
भोगपूर डबलयू.एल. गाव माहिती
बोदेला पद गाव माहिती
बोड्डुकसा रै गाव माहिती
बोगटागुडम गाव माहिती
बोंड्रा गाव माहिती
बोरंपल्ली माल गाव माहिती
बोरंपल्ली पॅच गाव माहिती
ब्रम्हनपल्लि चेक गाव माहिती
ब्राम्हनपल्लि रै. गाव माहिती
चंदारम चेक गाव माहिती
चंदारम माल गाव माहिती
चिक्याला गाव माहिती
चिंतलपल्ली गाव माहिती
चिंतरेवला गाव माहिती
चिपूरदूब्बा रै. गाव माहिती
चित्तुर रै गाव माहिती
दर्शेवाडा गाव माहिती
गंजीरामन्नापेठा गाव माहिती
गर्कापेठा माल गाव माहिती
ग्लासफर्द पेठा गाव माहिती
गोल्लागुडम चेक गाव माहिती
गोल्लागुडम माल गाव माहिती
गोंठा गाव माहिती
गूम्मलकोंडा पॅच गाव माहिती
गूम्मलकोंडा रै गाव माहिती
जाफराबाद चेक गाव माहिती
जाफराबाद पॅच गाव माहिती
जाफराबाद रै गाव माहिती
जाफराबाद डबलयू.एल. गाव माहिती
जानमपल्ली चेक गाव माहिती
जनमपल्ली डबलयू.एल. गाव माहिती
जार्जपेठा गाव माहिती
झिगानूर चे नं.1 गाव माहिती
झिगानूर चे नं.2 गाव माहिती
झिंगानूर माल गाव माहिती
कंबालपेटा चेक गाव माहिती
कंबालपेटा रै. गाव माहिती
कारसपल्ली गाव माहिती
कारसपल्ली माल गाव माहिती
करजेली रय्यतवारी गाव माहिती
कर्णिगुडम गाव माहिती
किस्ट्यापल्ली गाव माहिती
कोपेला गाव माहिती
कोरला चेक गाव माहिती
कोरला माल गाव माहिती
कोटापल्लि रै गाव माहिती
कोटा पॅच गाव माहिती
कोटा माल गाव माहिती
कोत्तापली माल गाव माहिती
कोतूर पॅच गाव माहिती
कोतूर रै गाव माहिती
लक्ष्मीदेवी पेठा चेक गाव माहिती
लक्ष्मीदेवी पेठा रे गाव माहिती
लक्ष्मीपूर रै गाव माहिती
मादारम रै गाव माहिती
मद्दिकूंठा गाव माहिती
मंडलपूर गाव माहिती
मंगिगुडम रै गाव माहिती
मर्रीगुडम गाव माहिती
मेडारम चेक गाव माहिती
मेडारम माल गाव माहिती
मोकेला गाव माहिती
मोयाबिनपेठा गाव माहिती
म्रूदुकृष्णापूर गाव माहिती
मुगापूर गाव माहिती
मूकडिगुट्टा रै गाव माहिती
मुत्तापूर चेक गाव माहिती
मुत्तापूर माल गाव माहिती
नडीकुडा गाव माहिती
नागराम गाव माहिती
नंदीगाव चेक गाव माहिती
नंदीगाव रै. गाव माहिती
नरस्यापल्ली गाव माहिती
नसीरखान पल्लि गाव माहिती
नेमडा गाव माहिती
परसेवाडा गाव माहिती
पातागुडम गाव माहिती
पेंडलाया गाव माहिती
पेंटीपाका चेक गाव माहिती
पेंटीपाका डबलयू.एल. गाव माहिती
पिर्मेडा गाव माहिती
पोचमपल्लि रै गाव माहिती
पूल्लीगुडम गाव माहिती
राईगुडम गाव माहिती
रायपेठ अली पोचमपल्ली गाव माहिती
रायपेठा माल गाव माहिती
राजन्ना पल्लि गाव माहिती
राजेश्वरपल्ली चेक गाव माहिती
रामंजापूर चेक गाव माहिती
रामंजापूर टोला गाव माहिती
रामंजपूर डबलयू.एल. गाव माहिती
रामन्नापेठा रै गाव माहिती
रामनुज गणपती गाव माहिती
रमेशगुडम गाव माहिती
रामकृष्णपूर गाव माहिती
रंगधाम पेठा माल गाव माहिती
रंगधामपेठा चेक गाव माहिती
रंगयापल्ली Patch गाव माहिती
रंगयापल्ली डब्ल्यु. बी. गाव माहिती
रंगयापल्ली डब्ल्यु. एल. गाव माहिती
रेगुंठा चेक गाव माहिती
रेगुंठा माल गाव माहिती
रोमपल्ली गाव माहिती
सिरकोंडा च.नं.1 गाव माहिती
सिरकोंडा च.नं.2 गाव माहिती
सिरकोंडा माल गाव माहिती
सिरोंचा माल गाव माहिती
सिरोंचा री. (शहर) गाव माहिती
सोमनपल्ली माल गाव माहिती
सोमनुर माल गाव माहिती
सुनकराल्ली गाव माहिती
तमंडाला माल गाव माहिती
टेकडामोटला गाव माहिती
टेकडा चेक गाव माहिती
टेकडा ताला गाव माहिती
तिगलगुडम गाव माहिती
तुमनुर चेक गाव माहिती
तुमनूर माल गाव माहिती
वेंकटपूर गाव माहिती
वेनलया माल गाव माहिती
वेनलया पॅच गाव माहिती
विट्ठलरावपेटा चेक गाव माहिती
विट्ठलरावपेटा माल गाव माहिती
विट्ठलरावपेटा डबलयू.एल. गाव माहिती
वियमपल्ली गाव माहिती
वडदम गाव माहिती
वडदेली री गाव माहिती
येडसिली गाव माहिती
येल्ला माल गाव माहिती
येर्राचेरू माल गाव माहिती
येरागंथा मेथा अलियास नारायण गाव माहिती
येटाकोटा च.नं.1 गाव माहिती
येटाकोटा च.नं.2 गाव माहिती
झेंडा गाव माहिती


1. Addimuttapur Village Information
2. Aipeta Ry. Village Information
3. Amdeli Village Information
4. Amravati C.L. Village Information
5. Amravati Mal Village Information
6. Amravati Patch Village Information
7. Ankisa Chak Village Information
8. Ankisa Mal Village Information
9. Arda Village Information
10. Asaralli Village Information
11. Balmatempalli Village Information
12. Bamni Village Information
13. Bejurpalli Village Information
14. Bhogapur Patch Village Information
15. Bhogapur W.l. Village Information
16. Bodela Pad Village Information
17. Bodukasa Ry Village Information
18. Bogatagudam Village Information
19. Bondra Village Information
20. Borampalli Mal Village Information
21. Borampalli Patch Village Information
22. Bramhanpalli Chek Village Information
23. Bramhanpalli Ry. Village Information
24. Chandaram Chak Village Information
25. Chandaram Mal Village Information
26. Chikayala Village Information
27. Chintalpalli Village Information
28. Chintarevala Village Information
29. Chipurdubba Ry. Village Information
30. Chittur Ry Village Information
31. Darshewada Village Information
32. Ganjiramannapeta Village Information
33. Garkaptha M. Village Information
34. Glassfard Petha Village Information
35. Golagudam Chak Village Information
36. Golagudam Mal Village Information
37. Gontha Village Information
38. Gumalkonda Patch Village Information
39. Gumalkonda Ry Village Information
40. Jafrabad Chak Village Information
41. Jafrabad Patch Village Information
42. Jafrabad Ry Village Information
43. Jafrabad W.l. Village Information
44. Janampalli Chak Village Information
45. Janampalli W.l. Village Information
46. Jarjpetha Village Information
47. Jinganur Ch No.1 Village Information
48. Jinganur Ch No.2 Village Information
49. Jinganur Mal Village Information
50. Kambalpeta Chak Village Information
51. Kambapeta Ry. Village Information
52. Karaspalli Village Information
53. Karaspalli Mal Village Information
54. Karjeli Ry Village Information
55. Karnigudam Village Information
56. Kistyaplli Village Information
57. Kopela Village Information
58. Korla Chak Village Information
59. Korla Mal Village Information
60. Kotapalli Ry Village Information
61. Kotha Patch Village Information
62. Kottamal Village Information
63. Kottapalli Mal Village Information
64. Kottur Patch Village Information
65. Kottur Ry Village Information
66. Laxmidevi Petha Chak Village Information
67. Laxmidevi Petha Ry Village Information
68. Laxmipur Ry Village Information
69. Madaram Ry Village Information
70. Maddikuntha Village Information
71. Mandalapur Village Information
72. Mangigudam Ry Village Information
73. Marrigudam Village Information
74. Medaram Chak Village Information
75. Medaram Mal Village Information
76. Mokela Village Information
77. Moyabinpetha Village Information
78. Mrudukrishnapur Village Information
79. Mugapur Village Information
80. Mukadiguta Ry Village Information
81. Muttapur Chak Village Information
82. Muttapur Mal Village Information
83. Nadikuda Village Information
84. Nagram Village Information
85. Nandigaon Chak Village Information
86. Nandigaon Ry. Village Information
87. Narsayyapalli Village Information
88. Nasirkhan Palli Village Information
89. Nemada Village Information
90. Parsewada Village Information
91. Patagudam Village Information
92. Pendalaya Village Information
93. Pentipaka Chak Village Information
94. Pentipaka W.L. Village Information
95. Pirmeda Village Information
96. Pochampalli Ry Village Information
97. Pulligudam Village Information
98. Raigudam Village Information
99. Raipeth Ali Pochampalli Village Information
100. Raipetha Mal Village Information
101. Rajanna Palli Village Information
102. Rajeshwarpalli Chak Village Information
103. Ramanjpur Chak Village Information
104. Ramanjpur Tole Village Information
105. Ramanjpur W.L. Village Information
106. Ramannapetha Ray Village Information
107. Ramanuja Ganpati Village Information
108. Rameshgudam Village Information
109. Ramkrishnapur Village Information
110. Rangadham Peth M. Village Information
111. Rangadhampetha Chak Village Information
112. Rangayapalli Patch Village Information
113. Rangayapalli W. B. Village Information
114. Rangayapalli W.l. Village Information
115. Reguntha Chak Village Information
116. Reguntha Mal Village Information
117. Rompalli Village Information
118. Sirkonda Ch.no.1 Village Information
119. Sirkonda Ch.no.2 Village Information
120. Sirkonda Mal Village Information
121. Sironcha Mal Village Information
122. Sironcha Ry. (CT) Village Information
123. Somanpalli Mal Village Information
124. Sonnur Mal Village Information
125. Sunkaralli Village Information
126. Tamandala Mal Village Information
127. Tekadamotala Village Information
128. Tekda Chak Village Information
129. Tekda Tala Village Information
130. Tigalgudam Village Information
131. Tumnur Chak Village Information
132. Tumnur Mal Village Information
133. Venkatapur Village Information
134. Venlaya Mal Village Information
135. Venlaya Patch Village Information
136. Vithalraopeta Chak Village Information
137. Vithalraopeta Mal Village Information
138. Vithalraopeta W.l. Village Information
139. Viyamapalli Village Information
140. Waddam Village Information
141. Waddeli Ry Village Information
142. Yedsili Village Information
143. Yellamal Village Information
144. Yeracheru Mal Village Information
145. Yeragantha Metha alias Narayan Village Information
146. Yetakota Ch.no.1 Village Information
147. Yetakota Ch.no.2 Village Information
148. Zenda Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click