Indian Villages


अंभोरा गाव माहिती
अरततोंडी गाव माहिती
अरततोंडी गाव माहिती
अरततोंडी गाव माहिती
अर्जुनी गाव माहिती
अरुणनगर गाव माहिती
आसोली गाव माहिती
बाकटी  गाव माहिती
बाराभाटी गाव माहिती
भागी (रिठी) गाव माहिती
भरनोली गाव माहिती
भिवखीडकी  गाव माहिती
भूरसिटोला गाव माहिती
बिड्टोला गाव माहिती
बोदरा गाव माहिती
बोळदे  गाव माहिती
बोळदे गाव माहिती
बोंडगाव गाव माहिती
बोन्ड्गावदेवी गाव माहिती
बोरी गाव माहिती
बोरटेकडी (रिठी) गाव माहिती
बोरटोला गाव माहिती
बुधेवाडा गाव माहिती
बुटाई गाव माहिती
चांना  गाव माहिती
चान्नकोडका  गाव माहिती
चापटी गाव माहिती
चिचोली गाव माहिती
चुटीया  गाव माहिती
दरेगाव गाव माहिती
देवलगाव (538195) गाव माहिती
देऊळगाव गाव माहिती
धाबेटेकडी गाव माहिती
धाबेटेकरी गाव माहिती
धमडीटोला गाव माहिती
दिनकरनगर गाव माहिती
दाभना गाव माहिती
डोमा गाव माहिती
डोंगरगाव (538197) गाव माहिती
डोंगरगाव (538244) गाव माहिती
डोंगरगाव (538268) गाव माहिती
डोंगरगाव (538304) गाव माहिती
गंधारी गाव माहिती
गंगेझरी गाव माहिती
गार्डनपुर गाव माहिती
गावर्रा गाव माहिती
घाटीपळसगाव गाव माहिती
घुसोबाटोला गाव माहिती
गोठणगाव गाव माहिती
गौरनगर गाव माहिती
गुढरी  गाव माहिती
इळ्दा गाव माहिती
इंजोरी गाव माहिती
इसापूर गाव माहिती
जबारखेडा गाव माहिती
जांभळी (538207) गाव माहिती
जांभळी (538236) गाव माहिती
जांभळी (538260) गाव माहिती
जनवा गाव माहिती
जरुघाता गाव माहिती
जुनेवानी गाव माहिती
कढोली गाव माहिती
कालीमाटी  गाव माहिती
कनेरी गाव माहिती
कन्हाळगाव (538262) गाव माहिती
कन्हाळगाव (538302) गाव माहिती
कन्हाळगाव (538309) गाव माहिती
कान्होली गाव माहिती
करडगाव गाव माहिती
कारांडली गाव माहिती
कसारी  गाव माहिती
काटगाव गाव माहिती
कवठा  गाव माहिती
केळवद गाव माहिती
केशोरी गाव माहिती
खळकी गाव माहिती
खैरी गाव माहिती
खांबी गाव माहिती
खामखुर्रा गाव माहिती
खोकरी गाव माहिती
खोळ्दा गाव माहिती
खाली  गाव माहिती
कोहलगाव गाव माहिती
कोरंभी गाव माहिती
कोरंभीटोला गाव माहिती
कुडका गाव माहिती
कुंभीटोला गाव माहिती
महागाव गाव माहिती
महालगाव गाव माहिती
माहूली गाव माहिती
माहुरकुडा गाव माहिती
मालकान्पूर गाव माहिती
मलकाझरी गाव माहिती
माडोखाल गाव माहिती
माडोखाल गाव माहिती
मोहगाव (आर.एच.वी.) गाव माहिती
मोरगाव गाव माहिती
मुंगली गाव माहिती
नवनितपुर गाव माहिती
नवेगावबांध  गाव माहिती
निलज गाव माहिती
निमगाव (538232) गाव माहिती
निमगाव (538279) गाव माहिती
पाढरवाणी (मा) गाव माहिती
पाढरवाणी (रै) गाव माहिती
परसटोला गाव माहिती
परसोडी (रै) गाव माहिती
पाथरी (रि) गाव माहिती
पवनी गाव माहिती
पिंपळगाव गाव माहिती
प्रतापगड गाव माहिती
पुष्पनगर (अ) गाव माहिती
पुष्पनगर (ब) गाव माहिती
राजोली गाव माहिती
रामघाट गाव माहिती
रामनगर गाव माहिती
रामपूरी गाव माहिती
राजीटोला गाव माहिती
सायगाव गाव माहिती
सालई गाव माहिती
संजयनगर गाव माहिती
सरांडी  गाव माहिती
सावरी गाव माहिती
सावरटोला गाव माहिती
सिलेझरी गाव माहिती
सिल्ली गाव माहिती
सिंदमाऱ्यान गाव माहिती
सिरेगाव गाव माहिती
सिरोली गाव माहिती
सोमलपूर (538176) गाव माहिती
सोमलपूर (538196) गाव माहिती
सोनेगाव गाव माहिती
सुकडी गाव माहिती
सुरबन गाव माहिती
सूरगाव गाव माहिती
सुरतोली (आर.एच.वी.) गाव माहिती
ताडगाव गाव माहिती
तावसी गाव माहिती
तिडका गाव माहिती
तिडका गाव माहिती
तिरखुरी गाव माहिती
तुकूमनारायण गाव माहिती
तुमडीमेंढा  गाव माहिती
तुमढीमेंढा गाव माहिती
उमरी गाव माहिती
उमरपायली गाव माहिती
वारव्ही गाव माहिती
विहीरगाव बरड्या गाव माहिती
वडेगाव गाव माहिती
वडेगाव गाव माहिती
येगांव गाव माहिती
येलोडी  गाव माहिती
येरंडी (538177) गाव माहिती
येरंडी (538198) गाव माहिती
येरंडी (538221) गाव माहिती
येरंडी (538316) गाव माहिती
झरपडा गाव माहिती
झासीनगर गाव माहिती


1. Ambhora Village Information
2. Arattondi (538257) Village Information
3. Arattondi (538284) Village Information
4. Arattondi (538321) Village Information
5. Arjuni Village Information
6. Arunnagar Village Information
7. Asoli Village Information
8. Bakati Village Information
9. Barabhati Village Information
10. Bhagi (Rithi) Village Information
11. Bharnoli Village Information
12. Bhiwakhidki Village Information
13. Bhursitola Village Information
14. Bidtola Village Information
15. Bodra Village Information
16. Bolade Village Information
17. Bolde Village Information
18. Bondgaon Village Information
19. Bondgaon devi Village Information
20. Bori Village Information
21. Bortekadi (Rithi) Village Information
22. Bortola Village Information
23. Budhewada Village Information
24. Butai Village Information
25. Chalana Village Information
26. Chalana Khodaka Village Information
27. Chapti Village Information
28. Chicholi Village Information
29. Chutiya Village Information
30. Darregaon (R.H.V.) Village Information
31. Dewalgaon (538195) Village Information
32. Dewalgaon (538281) Village Information
33. Dhabetekadi Village Information
34. Dhabetekari Village Information
35. Dhamditola Village Information
36. Dinkarnagar Village Information
37. Dobhana Village Information
38. Doma Village Information
39. Dongargaon (538197) Village Information
40. Dongargaon (538244) Village Information
41. Dongargaon (538268) Village Information
42. Dongargaon (538304) Village Information
43. Gandhari Village Information
44. Gangezari Village Information
45. Gardanpur Village Information
46. Gawarra Village Information
47. Ghatipalasagaon Village Information
48. Ghusobatola Village Information
49. Gothangaon Village Information
50. Gournagar Village Information
51. Gudhari Village Information
52. Ilda Village Information
53. Inzori Village Information
54. Isapur Village Information
55. Jabbarkheda Village Information
56. Jambhali (538207) Village Information
57. Jambhali (538236) Village Information
58. Jambhali (538260) Village Information
59. Janawa Village Information
60. Jarugata Village Information
61. Junevani Village Information
62. Kadholi Village Information
63. Kalimati Village Information
64. Kaneri Village Information
65. Kanhalgaon (538262) Village Information
66. Kanhalgaon (538302) Village Information
67. Kanhalgaon (538309) Village Information
68. Kanholi Village Information
69. Karadgaon Village Information
70. Karandali Village Information
71. Kasari (R.H.V.) Village Information
72. Katgaon Village Information
73. Kawatha Village Information
74. Kelwad Village Information
75. Keshori Village Information
76. Khadki Village Information
77. Khairi Village Information
78. Khambi Village Information
79. Khamkhurra Village Information
80. Khokari Village Information
81. Kholda Village Information
82. Kholi Village Information
83. Kohalgaon Village Information
84. Korambhi Village Information
85. Korambhitola Village Information
86. Kudk (R.H.V.) Village Information
87. Kumbhitola Village Information
88. Mahagaon Village Information
89. Mahalgaon Village Information
90. Mahuli Village Information
91. Mahurkuda Village Information
92. Malkanpur Village Information
93. Malkazari Village Information
94. Mandokhal (538322) Village Information
95. Mandokhal (538329) Village Information
96. Mohgaon (R.H.V.) Village Information
97. Morgaon Village Information
98. Mungali Village Information
99. Navnitpur Village Information
100. Nawegaon Bondh Village Information
101. Nilaj Village Information
102. Nimgaon (538232) Village Information
103. Nimgaon (538279) Village Information
104. Pandharwani(mal) Village Information
105. Pandharwani(rai) Village Information
106. Parastola Village Information
107. Parsodi(rai) Village Information
108. Pathari (Rithi) Village Information
109. Pauni Village Information
110. Pimpalgaon Village Information
111. Pratapgad Village Information
112. Pushpanagar (a) Village Information
113. Pushpanagar (b) Village Information
114. Rajoli Village Information
115. Ramghat Village Information
116. Ramnagar Village Information
117. Rampuri Village Information
118. Ranjitola (N.V.) Village Information
119. Saigaon Village Information
120. Salai (R.H.V.) Village Information
121. Sanjaynagar Village Information
122. Sarandi Village Information
123. Sawari Village Information
124. Sawartola Village Information
125. Silezari Village Information
126. Silli Village Information
127. Sindmarhan Village Information
128. Siregaon Village Information
129. Siroli Village Information
130. Somalpur (538176) Village Information
131. Somalpur (538196) Village Information
132. Sonegaon Village Information
133. Sukadi Village Information
134. Surban Village Information
135. Surgaon Village Information
136. Surtoli (R.H.V.) Village Information
137. Tadgaon Village Information
138. Tavasikh Village Information
139. Tidka (538213) Village Information
140. Tidka (538292) Village Information
141. Tirkhuri Village Information
142. Tukum Narayan Village Information
143. Tumdimendha (538210) Village Information
144. Tumdimendha (538306) Village Information
145. Umari Village Information
146. Umarpayali Village Information
147. Varvhi Village Information
148. Vihirgaon Baradya Village Information
149. Wadegaon Village Information
150. Wadegaon Bandya Village Information
151. Yegaon Village Information
152. Yelodi Village Information
153. Yerandi (538177) Village Information
154. Yerandi (538198) Village Information
155. Yerandi (538221) Village Information
156. Yerandi (538316) Village Information
157. Zarpada Village Information
158. Zashinagar Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click