Indian Districtsउस्मानाबाद जिल्हा / जिला तालुका यादी
औरंगाबाद जिल्हा / जिला तालुका यादी
जालना जिल्हा / जिला तालुका यादी
नांदेड जिल्हा / जिला तालुका यादी
परभणी जिल्हा / जिला तालुका यादी
बीड जिल्हा / जिला तालुका यादी
लातूर जिल्हा / जिला तालुका यादी
हिंगोली जिल्हा / जिला तालुका यादी1. Osmanabad District Taluka List
2. Aurangabad District Taluka List
3. Jalna District Taluka List
4. Nanded District Taluka List
5. Parbhani District Taluka List
6. Beed District Taluka List
7. Latur District Taluka List
8. Hingoli District Taluka List

Online 7/12 utara (7 12 utara) ( सात बारा ७/१२)

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click