districtid_de=531 Sangli District Sugar Factory List ( सांगली जिल्हा साखर कारखाना यादी ) Indian State List
Indian Districts
Taluka - Atpadi

तालुका - आटपाडी
Manganga sahakari sakhar karkhana (ssk)
माणगंगा सहकारी साखर कारखाना (ससाका)
Sadguru Shri Shri sakhar karkhana
सद्गुरू श्री श्री साखर कारखाना

Taluka - Kadegaon

तालुका - कडेगाव
Cane Agro sakhar karkhana
केन अॅग्रो साखर कारखाना
Sonhira sahakari sakhar karkhana (ssk)
सोनहिरा सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Kavathemahankal

तालुका - कवठे महांकाळ
Mahankali sahakari sakhar karkhana (ssk)
महांकाली सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Khanapur

तालुका - खानापूर
Udgiri sakhar karkhana
उद्गिरी साखर कारखाना
Yashwant sahakari sakhar karkhana (ssk)
यशवंत सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Miraj

तालुका - मिरज
Mohanrao Shinde sahakari sakhar karkhana (ssk)
मोहनराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना (ससाका)
Vasantdada Shetakari sahakari sakhar karkhana (ssk)
वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Palus

तालुका - पलूस
Kranti sahakari sakhar karkhana (ssk)
क्रांती सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Shirala

तालुका - शिराळा
Vishwasrao Naik sahakari sakhar karkhana (ssk)
विश्वासराव नाईक सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Tasgaon

तालुका - तासगाव
Tasgaon sahakari sakhar karkhana (ssk)
तासगाव सहकारी साखर कारखाना (ससाका)

Taluka - Walwa

तालुका - वाळवा
Hutatma Kisan Ahir sahakari sakhar karkhana (ssk)
हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखाना (ससाका)
Rajarambapu Patil sahakari sakhar karkhana (ssk)
राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखाना (ससाका)
Rajarambapu Patil (Wategaon) sahakari sakhar karkhana (ssk)
राजारामबापू पाटील (वाटेगाव) सहकारी साखर कारखाना (ससाका)
Sarvoday sahakari sakhar karkhana (ssk)
सर्वोदय सहकारी साखर कारखाना (ससाका)