Indian Villages


अगास्कांड गाव माहिती
आजनगाव गाव माहिती
आजनसरा गाव माहिती
आजंती गाव माहिती
अजमतपूर गाव माहिती
अजमतपूर गाव माहिती
अलमडोह गाव माहिती
अल्लीपूर गाव माहिती
अंतापूर गाव माहिती
आर्वी गाव माहिती
आष्टी गाव माहिती
बाबापूर गाव माहिती
बाबापूर गाव माहिती
बाळापूर गाव माहिती
बामर्डा गाव माहिती
भगवा गाव माहिती
भारडी गाव माहिती
भैय्यापूर गाव माहिती
भिवापूर गाव माहिती
बीड आजनगाव गाव माहिती
बीड सिरुड गाव माहिती
बीड सोनेगाव गाव माहिती
बीड-लाडकी गाव माहिती
बिडदाभा गाव माहिती
बोंदुर्नी गाव माहिती
बोपापूर गाव माहिती
बोरगाव (मेघे) गाव माहिती
बोरगाव गाव माहिती
बोरी गाव माहिती
बोरखेडी गाव माहिती
ब्राम्हणवाडा गाव माहिती
बुरकोनी गाव माहिती
चानकी गाव माहिती
चिचघाट गाव माहिती
चिचघाट गाव माहिती
चिकमोह गाव माहिती
चिंचोली गाव माहिती
चिंचोली गाव माहिती
दाभा गाव माहिती
डाग गाव माहिती
डाईगव्हाण गाव माहिती
दलालपूर गाव माहिती
दारोडा गाव माहिती
डौलापूर गाव माहिती
धामणगाव गाव माहिती
धानोरा गाव माहिती
धर्मापूर गाव माहिती
ढीवरी पिपरी गाव माहिती
धोची गाव माहिती
दोंदुडा गाव माहिती
डोरला गाव माहिती
फत्तेपूर गाव माहिती
फुकटा गाव माहिती
गाडेगाव गाव माहिती
गाडेगाव गाव माहिती
गणेशपूर गाव माहिती
गांगापुर गाव माहिती
गांगापुर गाव माहिती
गंगापूर गाव माहिती
गौळ गाव माहिती
गझनापूर गाव माहिती
घाटसावली गाव माहिती
घोगापूर गाव माहिती
गोंडापूर गाव माहिती
गोपाळपूर गाव माहिती
गोविंदपूर गाव माहिती
हडस्ती गाव माहिती
हरणापूर गाव माहिती
हिंगणघाट गाव माहिती
हिरापूर गाव माहिती
हिवरा गाव माहिती
इंझाळा गाव माहिती
इसापूर गाव माहिती
इट्लापूर गाव माहिती
जैतापूर गाव माहिती
जामनी गाव माहिती
जामगाव गाव माहिती
जांगोणा गाव माहिती
जुनोना गाव माहिती
कडाजना गाव माहिती
काजळसरा गाव माहिती
काचनगाव गाव माहिती
कानगाव गाव माहिती
कान्होली गाव माहिती
कापसी गाव माहिती
कासापूर गाव माहिती
कासरखेडा गाव माहिती
काशिमपूर गाव माहिती
कात्री गाव माहिती
कवडघाट गाव माहिती
केकतविहिरी गाव माहिती
खैराटी गाव माहिती
खानगाव गाव माहिती
खापरी गाव माहिती
खापरी गाव माहिती
खर्डी गाव माहिती
खेकडी गाव माहिती
कोलापूर गाव माहिती
किनगाव गाव माहिती
कोल्ही गाव माहिती
कोल्ही गाव माहिती
कोपरा गाव माहिती
कोसुर्ला गाव माहिती
कोसुर्ला (एल) गाव माहिती
कुकाबर्डी गाव माहिती
कुंभी गाव माहिती
कुंड गाव माहिती
कुरण गाव माहिती
कूट्की गाव माहिती
लाडकी गाव माहिती
माधवपूर गाव माहिती
महाडपूर गाव माहिती
माणकापूर गाव माहिती
मानोरा गाव माहिती
मनसावळी गाव माहिती
मेंडुकडोह गाव माहिती
मोझरी गाव माहिती
मुबारकपूर गाव माहिती
मुरपाड गाव माहिती
नायगाव गाव माहिती
नांदगाव गाव माहिती
नांदगाव गाव माहिती
नांद्रा गाव माहिती
नारायणपूर गाव माहिती
नरसाळा गाव माहिती
नरसिंगपूर गाव माहिती
निधा गाव माहिती
नुरापूर गाव माहिती
पार्डी गाव माहिती
परसोडा गाव माहिती
परसोडा गाव माहिती
पवनी गाव माहिती
पिंपळगाव गाव माहिती
पिंपळगाव गाव माहिती
पिपरी गाव माहिती
पिरापूर अलियस कुक्डापूर गाव माहिती
पोहणा गाव माहिती
पोटी गाव माहिती
राधापूर गाव माहिती
रांगना गाव माहिती
रिंमडोह गाव माहिती
रोहणखेडा गाव माहिती
साकीदादपूर गाव माहिती
सलीमपूर गाव माहिती
सास्ताबाद गाव माहिती
सास्ती गाव माहिती
सातेफळ गाव माहिती
साती गाव माहिती
सावंगी गाव माहिती
सावंगी गाव माहिती
सावंगी गाव माहिती
सावली (वाघ) गाव माहिती
सेगाव गाव माहिती
शेकापूर गाव माहिती
शेकापुर (बाई) गाव माहिती
सेलु गाव माहिती
सेलु गाव माहिती
शहालंगडी गाव माहिती
सिंधबहार गाव माहिती
सिंदोला गाव माहिती
सिरसगाव गाव माहिती
सिरूड गाव माहिती
सोनेगाव गाव माहिती
सोनेगाव गाव माहिती
सोनेगाव गाव माहिती
सुकळी गाव माहिती
सुलतानपूर गाव माहिती
टाकळी गाव माहिती
तांभारी गाव माहिती
टेंभा गाव माहिती
तिवसडी गाव माहिती
उमरी गाव माहिती
वयजापूर गाव माहिती
वेणी गाव माहिती
वड्नेर गाव माहिती
वाघोली गाव माहिती
वालधूर गाव माहिती
वणी गाव माहिती
वरखेड गाव माहिती
वरूड गाव माहिती
वेळा गाव माहिती
केळी गाव माहिती
येनोरा गाव माहिती
एरंणवाडी गाव माहिती
येरनगाव गाव माहिती
येरला गाव माहिती
येताळा गाव माहिती
झगडी गाव माहिती


1. Agaskand Village Information
2. Ajangaon Village Information
3. Ajansara Village Information
4. Ajanti Village Information
5. Ajmatpur (534419) Village Information
6. Ajmatpur (534430) Village Information
7. Alamdoh Village Information
8. Allipur Village Information
9. Antapur Village Information
10. Arvi Village Information
11. Ashti Village Information
12. Babapur (534365) Village Information
13. Babapur (534375) Village Information
14. Balapur Village Information
15. Bambarda Village Information
16. Bhagawa Village Information
17. Bhardi Village Information
18. Bhayyapur Village Information
19. Bhiwapur Village Information
20. Bid Ajangaon Village Information
21. Bid Sirud Village Information
22. Bid Sonegaon Village Information
23. Bid-Ladki Village Information
24. Biddabha Village Information
25. Bondurni Village Information
26. Bopapur Village Information
27. Borgaon (534435) Village Information
28. Borgaon (534456) Village Information
29. Bori Village Information
30. Borkhedi Village Information
31. Brahmanwada Village Information
32. Burkoni Village Information
33. Chanki Village Information
34. Chichaghat Village Information
35. Chichghat Village Information
36. Chikmoh Village Information
37. Chincholi (534381) Village Information
38. Chincholi (534494) Village Information
39. Dabha Village Information
40. Dag Village Information
41. Daigavhan Village Information
42. Dalalpur Village Information
43. Daroda Village Information
44. Dawlapur Village Information
45. Dhamangaon Village Information
46. Dhanora Village Information
47. Dharmapur Village Information
48. Dhiwri Pipari Village Information
49. Dhochi Village Information
50. Donduda Village Information
51. Dorla Village Information
52. Fattepur Village Information
53. Fukta Village Information
54. Gadegaon (534359) Village Information
55. Gadegaon (534393) Village Information
56. Ganeshpur Village Information
57. Gangapur (534378) Village Information
58. Gangapur (534431) Village Information
59. Gangapur (534503) Village Information
60. Gaul Village Information
61. Gaznapur Village Information
62. Ghatsavli Village Information
63. Ghogapur Village Information
64. Gondapur Village Information
65. Gopalpur Village Information
66. Govindpur Village Information
67. Hadsti Village Information
68. Harnapur Village Information
69. Hinganghat (M Cl) Village Information
70. Hirapur Village Information
71. Hivara Village Information
72. Inzala Village Information
73. Isapur Village Information
74. Itlapur Village Information
75. Jaitapur Village Information
76. Jamani Village Information
77. Jamgaon Village Information
78. Jangona Village Information
79. Junona Village Information
80. Kadajana Village Information
81. Kajalsara Village Information
82. Kanchangaon Village Information
83. Kangaon Village Information
84. Kanholi Village Information
85. Kapsi Village Information
86. Kasapur Village Information
87. Kasarkheda Village Information
88. Kashimpur Village Information
89. Katri Village Information
90. Kawadghat Village Information
91. Kekatvihira Village Information
92. Khairati Village Information
93. Khangaon Village Information
94. Khapri (534391) Village Information
95. Khapri (534504) Village Information
96. Khardi Village Information
97. Khekdi Village Information
98. Kholapur Village Information
99. Kingaon Village Information
100. Kolhi (534433) Village Information
101. Kolhi (534530) Village Information
102. Kopra Village Information
103. Kosurla Village Information
104. Kosurla (L) Village Information
105. Kukabardi Village Information
106. Kumbhi Village Information
107. Kund Village Information
108. Kuran Village Information
109. Kutki Village Information
110. Ladki Village Information
111. Madhwapur Village Information
112. Mahadapur Village Information
113. Mankapur Village Information
114. Manora Village Information
115. Mansaoli Village Information
116. Mendukdoh Village Information
117. Mozari Village Information
118. Mubarakpur Village Information
119. Murpad Village Information
120. Naigaon Village Information
121. Nandgaon (534355) Village Information
122. Nandgaon (534454) Village Information
123. Nandra Village Information
124. Narayanpur Village Information
125. Narsala Village Information
126. Narsingpur Village Information
127. Nidha Village Information
128. Nurapur Village Information
129. Pardi Village Information
130. Parsoda (534506) Village Information
131. Parsoda (534515) Village Information
132. Pawani Village Information
133. Pimpalgaon (534386) Village Information
134. Pimpalgaon (534463) Village Information
135. Pipri Village Information
136. Pirapur alias Kukdapur Village Information
137. Pohana Village Information
138. Poti Village Information
139. Radhapur Village Information
140. Rangna Village Information
141. Rimdoh Village Information
142. Rohankheda Village Information
143. Sakidadpur Village Information
144. Salimpur Village Information
145. Sastabad Village Information
146. Sasti Village Information
147. Satefal Village Information
148. Sati Village Information
149. Sawangi (534484) Village Information
150. Sawangi (534500) Village Information
151. Sawangi (534534) Village Information
152. Sawli (Wagh) Village Information
153. Segaon Village Information
154. Sekapur Village Information
155. Sekapur (Bai) Village Information
156. Selu (534469) Village Information
157. Selu (534521) Village Information
158. Shahalangadi Village Information
159. Sindbahar Village Information
160. Sindola Village Information
161. Sirasgaon Village Information
162. Sirud Village Information
163. Sonegaon (534395) Village Information
164. Sonegaon (534406) Village Information
165. Sonegaon (534486) Village Information
166. Sukali Village Information
167. Sultanpur Village Information
168. Takli Village Information
169. Tambhari Village Information
170. Tembha Village Information
171. Tivsadi Village Information
172. Umari Village Information
173. Vaijapur Village Information
174. Veni Village Information
175. Wadner Village Information
176. Wagholi Village Information
177. Waldhur Village Information
178. Wani Village Information
179. Warkhed Village Information
180. Warud Village Information
181. Wela Village Information
182. Yeli Village Information
183. Yenora Village Information
184. Yerandwadi Village Information
185. Yerangaon Village Information
186. Yerla Village Information
187. Yetala Village Information
188. Zagdi Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click