Indian Villages


अबाडकिन्ही गाव माहिती
अब्दालपूर गाव माहिती
अफझलपूर गाव माहिती
अहमदपूर गाव माहिती
अजितपूर (533402) गाव माहिती
अजितपूर (533506) गाव माहिती
अल्लीपूर गाव माहिती
अळोदा गाव माहिती
अंबिकापूर गाव माहिती
आनंदवाडी गाव माहिती
अंतापूर गाव माहिती
अंतोरा गाव माहिती
आष्टी गाव माहिती
बहादरपूर गाव माहिती
बामबरडा गाव माहिती
बेलोरा बु. गाव माहिती
बेलोरा खु. गाव माहिती
भडकुंभ गाव माहिती
भारसवाडा गाव माहिती
भिशनुर गाव माहिती
बोडनापूर गाव माहिती
बोरगाव गाव माहिती
बोरखेडी (533405) गाव माहिती
बोरखेडी (533455) गाव माहिती
ब्राम्हणवाडा गाव माहिती
चमाला गाव माहिती
चेक किन्ही गाव माहिती
चेकबंदी गाव माहिती
चिंचकुंभ गाव माहिती
चिंचकुंभ गाव माहिती
चिंचोली गाव माहिती
चिस्तुर गाव माहिती
दलपतपूर गाव माहिती
दौलतपूर गाव माहिती
दौतपूर गाव माहिती
देलवाडी गाव माहिती
देवगाव गाव माहिती
धाडी गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
द्रुगवाडा गाव माहिती
दुर्गापूर गाव माहिती
गवाळा गाव माहिती
घाटसुर गाव माहिती
गोदरी गाव माहिती
हरिशवडा गाव माहिती
हुस्नाबाद (533418) गाव माहिती
हुस्नाबाद (533419) गाव माहिती
इंदरमारी गाव माहिती
इसापूर गाव माहिती
इस्माइलपूर गाव माहिती
जैतापूर गाव माहिती
जमालपूर गाव माहिती
जमरटपूर गाव माहिती
जामगाव गाव माहिती
जटाशंकर गाव माहिती
जोलवाडी गाव माहिती
जुनोना गाव माहिती
काकडदरा (533444) गाव माहिती
काकडदरा (533523) गाव माहिती
करोला गाव माहिती
काशिमपूर गाव माहिती
खडका गाव माहिती
खडकी गाव माहिती
खंबीत गाव माहिती
खानापूर गाव माहिती
कीन्हाळा गाव माहिती
कोळहाकाळी गाव माहिती
कोपरा गाव माहिती
लहान आर्वी गाव माहिती
लखानवडा गाव माहिती
लिंगापूर गाव माहिती
महाडपूर गाव माहिती
मलकापूर गाव माहिती
ममदापूर गाव माहिती
माणिक नगर गाव माहिती
मानीकवाडा गाव माहिती
मिलनपूर गाव माहिती
मिर्झापूर गाव माहिती
मोई गाव माहिती
मोमिनाबाद गाव माहिती
मुबारकपूर (533458) गाव माहिती
मुबारकपूर (533470) गाव माहिती
मुनिमपूर गाव माहिती
नबाबपूर गाव माहिती
नागझरी (533395) गाव माहिती
नागझरी (533484) गाव माहिती
नंदोरा गाव माहिती
नारायणपूर गाव माहिती
नरसापूर गाव माहिती
नरसिंगपूर गाव माहिती
नवीन अंटोरा गाव माहिती
नविन आष्टी गाव माहिती
नवीन काकडदरा गाव माहिती
नवीन रामदरा गाव माहिती
पगापूर गाव माहिती
पळसोणा गाव माहिती
पंचाळा गाव माहिती
पांढुरणा गाव माहिती
परसोडा गाव माहिती
पेठ गाव माहिती
पेठ अहमदपूर गाव माहिती
पिलापूर गाव माहिती
पिपला गाव माहिती
पोरगव्हाण गाव माहिती
रायपूर गाव माहिती
राजापूर गाव माहिती
रंभापूर गाव माहिती
रामदरा गाव माहिती
रामगाव गाव माहिती
रामपूरी गाव माहिती
रणवाडी गाव माहिती
रशीदपूर गाव माहिती
रसूलपूर गाव माहिती
रोहणा गाव माहिती
रुद्रपुर गाव माहिती
सबापूर गाव माहिती
साहूर गाव माहिती
सकिंदापूर गाव माहिती
सलोरा गाव माहिती
सतनूर गाव माहिती
सत्तारपूर गाव माहिती
सावंगा गाव माहिती
सय्यदपूर गाव माहिती
शहापूर गाव माहिती
शेकापूर गाव माहिती
शेरपूर गाव माहिती
शिरी गाव माहिती
शिवापूर गाव माहिती
सिंदीविहीरा गाव माहिती
सिरकुतनी गाव माहिती
सिरसोली गाव माहिती
सोनापूर गाव माहिती
सुबद गाव माहिती
सुजातपूर (533438) गाव माहिती
सुजातपूर (533489) गाव माहिती
सुंदरपूर गाव माहिती
तळेगाव गाव माहिती
तारासावंगा गाव माहिती
टेकोडा गाव माहिती
टेंभा [हेटी] गाव माहिती
थडी गाव माहिती
ठार गाव माहिती
ठेका किन्ही गाव माहिती
ठेकाकोल्हा गाव माहिती
ठेकमोट गाव माहिती
तुमनी गाव माहिती
उमरखेड गाव माहिती
विश्वनगर गाव माहिती
विठलापूर गाव माहिती
वडाळा गाव माहिती
वडेगाव गाव माहिती
वाडी गाव माहिती
वाघोली गाव माहिती
वर्धापूर गाव माहिती
यशवंतपूर गाव माहिती
येनडा (533427) गाव माहिती
येनडा (533440) गाव माहिती
झाडगाव गाव माहिती


1. Abadkinhi Village Information
2. Abdalpur Village Information
3. Afzalpur Village Information
4. Ahmadpur Village Information
5. Ajitpur (533402) Village Information
6. Ajitpur (533506) Village Information
7. Allipur Village Information
8. Aloda Village Information
9. Ambikapur Village Information
10. Anandwadi Village Information
11. Antapur Village Information
12. Antora Village Information
13. Ashti Village Information
14. Bahadarpur Village Information
15. Bambarda Village Information
16. Belora Bk Village Information
17. Belora Kh Village Information
18. Bhadkumbh Village Information
19. Bharaswada Village Information
20. Bhishnur Village Information
21. Bodnapur Village Information
22. Borgaon Village Information
23. Borkhedi (533405) Village Information
24. Borkhedi (533455) Village Information
25. Bramhanwada Village Information
26. Chamala Village Information
27. Check Kinhi Village Information
28. Chekbandi Village Information
29. Chichkumbh Village Information
30. Chichkumbha Village Information
31. Chincholi Village Information
32. Chistur Village Information
33. Dalapatpur Village Information
34. Daulatpur Village Information
35. Dautpur Village Information
36. Delwadi Village Information
37. Deogaon Village Information
38. Dhadi Village Information
39. Dongargaon Village Information
40. Drugwada Village Information
41. Durgapur Village Information
42. Gavala Village Information
43. Ghatsur Village Information
44. Godri Village Information
45. Hariswada Village Information
46. Husnabad (533418) Village Information
47. Husnabad (533419) Village Information
48. Indarmari Village Information
49. Isapur Village Information
50. Ismailpur Village Information
51. Jaitapur Village Information
52. Jamalpur Village Information
53. Jamaratpur Village Information
54. Jamgaon Village Information
55. Jatashankar Village Information
56. Jolwadi Village Information
57. Junona Village Information
58. Kakaddara (533444) Village Information
59. Kakaddara (533523) Village Information
60. Karola Village Information
61. Kashimpur Village Information
62. Khadaka Village Information
63. Khadki Village Information
64. Khambit Village Information
65. Khanapur Village Information
66. Kinhala Village Information
67. Kolhakali Village Information
68. Kopra Village Information
69. Lahan Arvi Village Information
70. Lakhanwada Village Information
71. Lingapur Village Information
72. Mahadapur Village Information
73. Malkapur Village Information
74. Mamdapur Village Information
75. Manik Nagar Village Information
76. Manikwada Village Information
77. Milanpur Village Information
78. Mirzapur Village Information
79. Moi Village Information
80. Mominabad Village Information
81. Mubarakpur (533458) Village Information
82. Mubarakpur (533470) Village Information
83. Munimpur Village Information
84. Nababpur Village Information
85. Nagazari (533395) Village Information
86. Nagazari (533484) Village Information
87. Nandora Village Information
88. Narayanpur Village Information
89. Narsapur Village Information
90. Narsingpur Village Information
91. Navin Antora Village Information
92. Navin Ashti Village Information
93. Navin Kakaddara Village Information
94. Navin Ramdara Village Information
95. Pagapur Village Information
96. Palsona Village Information
97. Panchala Village Information
98. Pandhurna Village Information
99. Parsoda Village Information
100. Peth Village Information
101. Peth Ahmadpur Village Information
102. Pilapur Village Information
103. Pipla Village Information
104. Porgavhan Village Information
105. Raipur Village Information
106. Rajapur Village Information
107. Rambhapur Village Information
108. Ramdara Village Information
109. Ramgaon Village Information
110. Rampuri Village Information
111. Ranwadi Village Information
112. Rashidpur Village Information
113. Rasulpur Village Information
114. Rohna Village Information
115. Rudrapur Village Information
116. Sabapur Village Information
117. Sahur Village Information
118. Sakindapur Village Information
119. Salora Village Information
120. Satnur Village Information
121. Sattarpur Village Information
122. Sawanga Village Information
123. Sayyadpur Village Information
124. Shahapur Village Information
125. Shekapur Village Information
126. Sherpur Village Information
127. Shiri Village Information
128. Shiwapur Village Information
129. Sindivihira Village Information
130. Sirkutni Village Information
131. Sirsoli Village Information
132. Sonapur Village Information
133. Subda Village Information
134. Sujatpur (533438) Village Information
135. Sujatpur (533489) Village Information
136. Sundarpur Village Information
137. Talegaon Village Information
138. Tarasawanga Village Information
139. Tekoda Village Information
140. Tembha [heti] Village Information
141. Thadi Village Information
142. Thar Village Information
143. Theka Kinhi Village Information
144. Thekakolha Village Information
145. Thekamot Village Information
146. Tumni Village Information
147. Umarkheda Village Information
148. Vishwanagar Village Information
149. Vithalapur Village Information
150. Wadala Village Information
151. Wadegaon Village Information
152. Wadi Village Information
153. Wagholi Village Information
154. Wardhapur Village Information
155. Yashwantpur Village Information
156. Yenada (533427) Village Information
157. Yenada (533440) Village Information
158. Zadgaon Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click