Indian Villages


आडा गाव माहिती
आखाडा बाळापुर गाव माहिती
आराटी गाव माहिती
असोला गाव माहिती
असोलवाडी गाव माहिती
बाभळी गाव माहिती
बऊर गाव माहिती
बेलमंडळ गाव माहिती
बेलथर गाव माहिती
भाटेगाव गाव माहिती
भोसी गाव माहिती
भुरक्याची वाडी गाव माहिती
बिबगव्हाण गाव माहिती
बिबथर गाव माहिती
बोल्डा गाव माहिती
बोल्डावाडी गाव माहिती
बोथी गाव माहिती
चाफनाथ गाव माहिती
चिखली गाव माहिती
चिंचोर्डी गाव माहिती
चिंचोटी गाव माहिती
चुंचा गाव माहिती
दाभडी(महालिंगी) गाव माहिती
दांडेगाव गाव माहिती
दाती गाव माहिती
देवदरी गाव माहिती
देवदारी गाव माहिती
धानोरा (स) गाव माहिती
धानोरा (ज) गाव माहिती
धारधावंडा गाव माहिती
ढोलक्याची वाडी गाव माहिती
धुमका गाव माहिती
डिग्गी गाव माहिती
दिग्रस बु. गाव माहिती
डिग्रस तर्फे कोंढुर गाव माहिती
डोंगरगाव नाका गाव माहिती
डोंगरगाव पुल गाव माहिती
डोंगरकडा गाव माहिती
गनगाव गाव माहिती
गांगापुर गाव माहिती
गारोळ्याचीवाडी गाव माहिती
गौळबाजार गाव माहिती
घोडा गाव माहिती
घोळवा गाव माहिती
गोर्लेगाव गाव माहिती
गुंडलवाडी गाव माहिती
हारवाडी गाव माहिती
हातमाली गाव माहिती
हिवरा तर्फे जवळा गाव माहिती
जांब गाव माहिती
जांभरुन गाव माहिती
जामगव्हाण गाव माहिती
जामगव्हाण तांडा (एन.वी.) गाव माहिती
जरोडा गाव माहिती
जटाळवाडी गाव माहिती
जावळा पंचल गाव माहिती
कडपदेव गाव माहिती
कळमकोंडा खु. गाव माहिती
कळमनूरी गाव माहिती
कळमनूरी (न.पा) गाव माहिती
काळ्याचीवाडी गाव माहिती
कामठा गाव माहिती
कांडली गाव माहिती
कान्हेगाव गाव माहिती
कसबे धावंडा गाव माहिती
कवडा गाव माहिती
कवडी गाव माहिती
खडकड (खु) गाव माहिती
खापरखेडा गाव माहिती
खर्वी गाव माहिती
खरवड गाव माहिती
किल्लेवडगाव गाव माहिती
कोंढूर गाव माहिती
कोपरवाडी गाव माहिती
कृष्णापूर तर्फे शेवाळा गाव माहिती
कृष्णापूर तर्फे जवळा गाव माहिती
कुंभारवाडी (खं) गाव माहिती
कुंभारवाडी तर्फे चाफनाथ गाव माहिती
कुपटी गाव माहिती
कुर्तडी गाव माहिती
महालीगीं गाव माहिती
महारी बु गाव माहिती
महारी खु. गाव माहिती
माळधावंडा गाव माहिती
माळेगाव गाव माहिती
मसोड गाव माहिती
म्हैसगव्हाण गाव माहिती
मोरगव्हाण गाव माहिती
मोरवड गाव माहिती
मुंढळ गाव माहिती
नांदापुर गाव माहिती
नरवाडी गाव माहिती
नवखा गाव माहिती
निमटोक गाव माहिती
पाळोदी गाव माहिती
पार्डी गाव माहिती
पावनमारी गाव माहिती
पेठवडगाव (एन.वी.) गाव माहिती
फुटाना गाव माहिती
पिंपरी बु. गाव माहिती
पिंपरी खु. गाव माहिती
पोतरा गाव माहिती
पुयना गाव माहिती
रहीमापूर गाव माहिती
रामेश्वर गाव माहिती
रामेश्वर तांडा गाव माहिती
रामवाडी गाव माहिती
रेडगाव गाव माहिती
रेणापूर गाव माहिती
रुद्रवाडी गाव माहिती
रुपूर गाव माहिती
सालापुर गाव माहिती
सालेगाव गाव माहिती
साळवा गाव माहिती
सांडस तर्फे नांदापुर गाव माहिती
सापळी गाव माहिती
सावंगी गाव माहिती
सेलसुरा गाव माहिती
शेनोडी गाव माहिती
शेवाळा गाव माहिती
शिवणी बु. गाव माहिती
शिवणी खु. गाव माहिती
सिंदगी गाव माहिती
सोडेगाव गाव माहिती
सुकळी (वळन) गाव माहिती
सुकळीवीर गाव माहिती
टाकळगव्हाण गाव माहिती
टाकळी(का) गाव माहिती
तरोडा गाव माहिती
टव्हा गाव माहिती
तेलंगवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
तोंडापुर गाव माहिती
तुप्पा गाव माहिती
उमरा गाव माहिती
उमरदरावाडी गाव माहिती
वडगाव तर्फे जवळा गाव माहिती
वागदरा गाव माहिती
वाई गाव माहिती
वाकोडी गाव माहिती
वारंगा(फाटा) गाव माहिती
वारंगा तर्फे नांदापुर गाव माहिती
वरुड गाव माहिती
वसपांगरा गाव माहिती
वसफळ गाव माहिती
येडशी गाव माहिती
येडशी (तांडा) गाव माहिती
येगाव गाव माहिती
येहळेगाव(ग) गाव माहिती
येहळेगाव(तु) गाव माहिती
येलकी गाव माहिती
झरा गाव माहिती
झुनझुनवाडी गाव माहिती


1. Aada Village Information
2. Akhada Balapur Village Information
3. Arati Village Information
4. Asola Village Information
5. Asolwadi Village Information
6. Babhali Village Information
7. Baur Village Information
8. Belmandal Village Information
9. Belthar Village Information
10. Bhategaon Village Information
11. Bhosi Village Information
12. Bhurkyachiwadi Village Information
13. Bibgavhan Village Information
14. Bibthar Village Information
15. Bolda Village Information
16. Boldawadi Village Information
17. Bothi Village Information
18. Chafnath Village Information
19. Chikhali Village Information
20. Chinchordi Village Information
21. Chinchoti Village Information
22. Chuncha Village Information
23. Dabhadi (Mahalingi) Village Information
24. Dandegaon Village Information
25. Dati Village Information
26. Devdari Village Information
27. Devdari Village Information
28. Dhanora (S) Village Information
29. Dhanora(J) Village Information
30. Dhardhawanda Village Information
31. Dholkyachi Wadi Village Information
32. Dhumka Village Information
33. Diggi Village Information
34. Digras Bk. Village Information
35. Digras T K Village Information
36. Dongargaon Naka Village Information
37. Dongargaon Pul Village Information
38. Dongarkada Village Information
39. Gangaon Village Information
40. Gangapur Village Information
41. Garolyachi Wadi Village Information
42. Gaulbajar Village Information
43. Ghoda Village Information
44. Gholwa Village Information
45. Gorlegaon Village Information
46. Guldalwadi Village Information
47. Harwadi Village Information
48. Hatmali Village Information
49. Hiwara Tarf Jawala Village Information
50. Jamb Village Information
51. Jambhrun Village Information
52. Jamgavhan Village Information
53. Jamgavhan Tanda (N.V.) Village Information
54. Jaroda Village Information
55. Jatalwadi Village Information
56. Jawala panchal Village Information
57. Kadapdeo Village Information
58. Kalamkonda Kh. Village Information
59. Kalamnuri Village Information
60. Kalamnuri ( M CI) Village Information
61. Kalyachiwadi Village Information
62. Kamtha Village Information
63. Kandali Village Information
64. Kanhegaon Village Information
65. Kasabe dhawanda Village Information
66. Kawada Village Information
67. Kawadi Village Information
68. Khadkad Kh Village Information
69. Khaparkheda Village Information
70. Kharvi Village Information
71. Kharwad Village Information
72. Kille wadgaon Village Information
73. Kondhur Village Information
74. Koparwadi Village Information
75. Krishnapur tarfe shewala Village Information
76. Krishnapur tarfeJawala Village Information
77. Kumbharwadi (K) Village Information
78. Kumbharwadi Tarfe Chafnath Village Information
79. Kupati Village Information
80. Kurtadi Village Information
81. Mahalingi Village Information
82. Mahari Bk Village Information
83. Mahari Kh. Village Information
84. Maldhawanda Village Information
85. Malegaon Village Information
86. Masod Village Information
87. Mhaisgavhan Village Information
88. Morgavhan Village Information
89. Morwad Village Information
90. Mundhal Village Information
91. Nandapur Village Information
92. Narwadi Village Information
93. Nawakha Village Information
94. Nimtok Village Information
95. Palodi Village Information
96. Pardi Village Information
97. Pawanmari Village Information
98. Pethvadgaon (N.V.) Village Information
99. Phutana Village Information
100. Pimpri Bk. Village Information
101. Pimpri Kh. Village Information
102. Potara Village Information
103. Puyana Village Information
104. Rahimapur Village Information
105. Rameshwar Village Information
106. Rameshwar Tanda Village Information
107. Ramwadi Village Information
108. Redgaon Village Information
109. Renapur Village Information
110. Rudrawadi Village Information
111. Rupur Village Information
112. Salapur Village Information
113. Salegaon Village Information
114. Salva Village Information
115. Sandas Tarfe Nandapur Village Information
116. Sapali Village Information
117. Sawangi Village Information
118. Selsura Village Information
119. Shenodi Village Information
120. Shewala Village Information
121. Shiwani Bk. Village Information
122. Shiwani Kh. Village Information
123. Sindagi Village Information
124. Sodegaon Village Information
125. Sukali (Valan) Village Information
126. Sukaliveer Village Information
127. Takalgavhan Village Information
128. Takli K. Village Information
129. Taroda Village Information
130. Tavha Village Information
131. Telangwadi (N.V.) Village Information
132. Tondapur Village Information
133. Tuppa Village Information
134. Umara Village Information
135. Umardarawadi Village Information
136. Wadgaon T J Village Information
137. Wagdara Village Information
138. Wai Village Information
139. Wakodi Village Information
140. Waranga phata Village Information
141. Waranga Tarf Nandapur Village Information
142. Warud Village Information
143. Waspangara Village Information
144. Wasphal Village Information
145. Yedashi Village Information
146. Yedashi Tanda Village Information
147. Yegaon Village Information
148. Yehalegaon (G) Village Information
149. Yehalegaon (T) Village Information
150. Yelki Village Information
151. Zara Village Information
152. Zunzunwadi Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click