Indian Villages


आगाशी गाव माहिती
आळवे गाव माहिती
अल्याणी गाव माहिती
आंबेगाव गाव माहिती
आंबेळे (बु) गाव माहिती
आंबेळे (खु) गाव माहिती
आंबेटेंभे गाव माहिती
आंबिवली गाव माहिती
आनंदनगर गाव माहिती
आनंदनगर (एन.वी.) गाव माहिती
आस्कोत गाव माहिती
आसोळे गाव माहिती
आसोसे गाव माहिती
आवळेगाव गाव माहिती
बळेगाव गाव माहिती
बांधिवली गाव माहिती
भादाणे गाव माहिती
भालुक गाव माहिती
भोरांडे गाव माहिती
भुवन गाव माहिती
बोरगाव गाव माहिती
बोरीवली गाव माहिती
ब्राम्हणगाव गाव माहिती
बुरसुंगे गाव माहिती
चाफे तर्फ खेडल गाव माहिती
चंद्रपूर गाव माहिती
चासोळे गाव माहिती
चिखले गाव माहिती
चिरड गाव माहिती
दहिगाव (चा) गाव माहिती
दहिगाव (शे) गाव माहिती
दहिवली गाव माहिती
डांगूर्ले गाव माहिती
देहरी गाव माहिती
डेहणोली गाव माहिती
देवगाव गाव माहिती
देवघर गाव माहिती
देवपे गाव माहिती
धानिवली गाव माहिती
धारगाव गाव माहिती
धसई गाव माहिती
दिघेफळ गाव माहिती
दिवाणपाडा गाव माहिती
डोंगरन्हावे गाव माहिती
दूधनोली गाव माहिती
दुर्गापूर गाव माहिती
एकलहरे गाव माहिती
फांगणे गाव माहिती
फांगळोशी गाव माहिती
फांगुळगव्हाण गाव माहिती
फणसोली गाव माहिती
गणेशपूर (553232) गाव माहिती
गणेशपूर (553265) गाव माहिती
गवाळी गाव माहिती
घागूर्ली गाव माहिती
घोरले गाव माहिती
गोरखगड गाव माहिती
गोरेगाव गाव माहिती
हेदवली गाव माहिती
हिरेघर गाव माहिती
इंदे गाव माहिती
जडई गाव माहिती
जायगाव गाव माहिती
जांभुर्डे गाव माहिती
जामघर गाव माहिती
काचकोली गाव माहिती
कळंभाड (भो) गाव माहिती
कळंभाड (मु) गाव माहिती
कळंभे गाव माहिती
कळमखांडे गाव माहिती
कांदळी गाव माहिती
कान्हार्ले गाव माहिती
कान्होळ गाव माहिती
करचोंडे गाव माहिती
करवेळे गाव माहिती
कासगाव गाव माहिती
केदु्र्ली गाव माहिती
खांदारे गाव माहिती
खांडपे गाव माहिती
खानिवरे गाव माहिती
खापरी गाव माहिती
खरशेत उंब्रोली गाव माहिती
खाटेघर गाव माहिती
खेड गाव माहिती
खेडले (त) गाव माहिती
खेवारे गाव माहिती
खोपिवली गाव माहिती
खुटल (बा) गाव माहिती
खुटल (बंगला) गाव माहिती
खुतारवाडीगाव (एन.वी.) गाव माहिती
किसळ गाव माहिती
किशोर गाव माहिती
कोचरे (बु) गाव माहिती
कोचरे (खु) गाव माहिती
कोळे गाव माहिती
कोळोशी गाव माहिती
कोलठण गाव माहिती
कोंडेसाखरे गाव माहिती
कोरावळे गाव माहिती
कुडवली गाव माहिती
कुडशेत गाव माहिती
मढ गाव माहिती
महाज गाव माहिती
माजगाव गाव माहिती
माळ गाव माहिती
मालेगाव गाव माहिती
माल्हेड गाव माहिती
माळीनगर गाव माहिती
मंदुस गाव माहिती
मांडवत गाव माहिती
मानगाव (553158) गाव माहिती
मानगाव (553283) गाव माहिती
मानिवली (बु) गाव माहिती
मानिवली (खु) गाव माहिती
मानिवली (शि) गाव माहिती
माणीवली तर्फ खेडल गाव माहिती
मासले गाव माहिती
मेर्दी गाव माहिती
म्हाडस गाव माहिती
म्‍हसा गाव माहिती
मिल्हे गाव माहिती
मोहरई गाव माहिती
मोहघर गाव माहिती
मोहघर गाव माहिती
मोहोप गाव माहिती
मोरोशी गाव माहिती
मुरबाड गाव माहिती
नढई गाव माहिती
नागाव गाव माहिती
नांदेणी गाव माहिती
नांदगाव गाव माहिती
नारायणगाव गाव माहिती
नारिवली गाव माहिती
नेवाळपाडा गाव माहिती
न्हावे गाव माहिती
न्याहाडी गाव माहिती
ओजिवले गाव माहिती
पाडाळे गाव माहिती
पळु गाव माहिती
पानशेत (एन.वी.) गाव माहिती
पारगाव गाव माहिती
प-हे गाव माहिती
परोन्डे (एन.वी.) गाव माहिती
पशेनी गाव माहिती
पाटगाव गाव माहिती
पवाळे गाव माहिती
पेंढरी गाव माहिती
पिंपळगाव गाव माहिती
पिंपळघर गाव माहिती
पोटगाव गाव माहिती
रामपूर गाव माहिती
रांजनगाव गाव माहिती
राव गाव माहिती
साजई गाव माहिती
साजगाव गाव माहिती
साखरे गाव माहिती
साकुर्ली गाव माहिती
संगम गाव माहिती
सरळगाव गाव माहिती
सासणे गाव माहिती
सावर्णे गाव माहिती
सायले गाव माहिती
शाई गाव माहिती
शास्त्रीनगर गाव माहिती
शेलारी गाव माहिती
शेलगाव गाव माहिती
शिदगाव गाव माहिती
शिरवली गाव माहिती
शिरगाव गाव माहिती
शिरोशी गाव माहिती
शिरपुर गाव माहिती
शिवळे गाव माहिती
सिध्दगड गाव माहिती
सिंगापूर गाव माहिती
सोनावळे गाव माहिती
सोनगाव गाव माहिती
तळेगाव गाव माहिती
तळेखल गाव माहिती
तळवली (बा) गाव माहिती
तळ्वली (घोरड) गाव माहिती
टेंभरे (बु) गाव माहिती
टेमगाव गाव माहिती
ठाकरे नगर गाव माहिती
थितबी गाव माहिती
ठुणे गाव माहिती
टोकावडे गाव माहिती
तोंडली गाव माहिती
तुळई गाव माहिती
उचले गाव माहिती
उदाळडोह गाव माहिती
उंबरपाडा गाव माहिती
उमरोली (बु) गाव माहिती
उमरोली (खु) गाव माहिती
वडगाव गाव माहिती
वैशाखरे गाव माहिती
वेहरे गाव माहिती
वेळुक गाव माहिती
विढे गाव माहिती
विद्यानगर गाव माहिती
वडु गाव माहिती
वडवली गाव माहिती
वाघगाव (एन.वी.) गाव माहिती
वाघिवली गाव माहिती
वाल्हिवरे गाव माहिती
वांजळे गाव माहिती
वनोटे गाव माहिती
झाडघर गाव माहिती


1. Agashi Village Information
2. Alawe Village Information
3. Alyani Village Information
4. Ambegaon Village Information
5. Ambele (Bk) Village Information
6. Ambele (Kh) Village Information
7. Ambetembhe Village Information
8. Ambiwali Village Information
9. Anandnagar Village Information
10. Anandnagar (N.V.) Village Information
11. Askot Village Information
12. Asole Village Information
13. Asose Village Information
14. Awalegaon Village Information
15. Balegaon Village Information
16. Bandhivali Village Information
17. Bhadane Village Information
18. Bhaluk Village Information
19. Bhorande Village Information
20. Bhuvan Village Information
21. Borgaon Village Information
22. Boriwali Village Information
23. Brahmangaon Village Information
24. Bursunge Village Information
25. Chafe Tarf Khedul Village Information
26. Chandrapur Village Information
27. Chasole Village Information
28. Chikhale Village Information
29. Chirad Village Information
30. Dahigaon (Chafe) Village Information
31. Dahigaon (Shelari) Village Information
32. Dahivali Village Information
33. Dangurle Village Information
34. Dehari Village Information
35. Dehnoli Village Information
36. Devgaon Village Information
37. Devghar Village Information
38. Devpe Village Information
39. Dhanivali Village Information
40. Dhargaon Village Information
41. Dhasai Village Information
42. Dighephal Village Information
43. Diwanpada Village Information
44. Dongarnhave Village Information
45. Dudhnoli Village Information
46. Durgapur Village Information
47. Eklahare Village Information
48. Fangane Village Information
49. Fangloshi Village Information
50. Fangulgavhan Village Information
51. Fansoli Village Information
52. Ganeshpur (553232) Village Information
53. Ganeshpur (553265) Village Information
54. Gawali Village Information
55. Ghagurli Village Information
56. Ghorale Village Information
57. Gorakhgad Village Information
58. Goregaon Village Information
59. Hedavali Village Information
60. Hireghar Village Information
61. Inde Village Information
62. Jadai Village Information
63. Jaigaon Village Information
64. Jambhurde Village Information
65. Jamghar Village Information
66. Kachkoli Village Information
67. Kalambhad (Bho) Village Information
68. Kalambhad Mu Village Information
69. Kalambhe Village Information
70. Kalamkhande Village Information
71. Kandali Village Information
72. Kanharle Village Information
73. Kanhol Village Information
74. Karchonde Village Information
75. Karvele Village Information
76. Kasgaon Village Information
77. Kedurli Village Information
78. Khandare Village Information
79. Khandpe Village Information
80. Khanivare Village Information
81. Khapari Village Information
82. Kharshet Umbroli Village Information
83. Khateghar Village Information
84. Khed Village Information
85. Khedale (Talavali) Village Information
86. Kheware Village Information
87. Khopivali Village Information
88. Khutal (Ba) Village Information
89. Khutal (Bangla) Village Information
90. Khutarwadigaon (N.V.) Village Information
91. Kisal Village Information
92. Kishor Village Information
93. Kochare (Bk) Village Information
94. Kochare (Kh) Village Information
95. Kole Village Information
96. Koloshi Village Information
97. Kolthan Village Information
98. Kondesakhare Village Information
99. Koravale Village Information
100. Kudavali Village Information
101. Kudshet Village Information
102. Madh Village Information
103. Mahaj Village Information
104. Majgaon Village Information
105. Mal Village Information
106. Malegaon Village Information
107. Malhed Village Information
108. Malinagar Village Information
109. Mandus Village Information
110. Mandwat Village Information
111. Mangaon (553158) Village Information
112. Mangaon (553283) Village Information
113. Manivali (Bk) Village Information
114. Manivali (Kh) Village Information
115. Manivali (Shi) Village Information
116. Manivali Tarf Khedul Village Information
117. Masale Village Information
118. Merdi Village Information
119. Mhadas Village Information
120. Mhasa Village Information
121. Milhe Village Information
122. Moharai Village Information
123. Mohghar Village Information
124. Mohghar Village Information
125. Mohop Village Information
126. Moroshi Village Information
127. Murbad Village Information
128. Nadhai Village Information
129. Nagaon Village Information
130. Nandeni Village Information
131. Nandgaon Village Information
132. Narayangaon Village Information
133. Narivali Village Information
134. Nevalpada Village Information
135. Nhave Village Information
136. Nyahadi Village Information
137. Ojiwale Village Information
138. Padale Village Information
139. Palu Village Information
140. Panshet (N.V.) Village Information
141. Pargaon Village Information
142. Parhe Village Information
143. Paronde (N.V.) Village Information
144. Pasheni Village Information
145. Patgaon Village Information
146. Pawale Village Information
147. Pendhari Village Information
148. Pimpalgaon Village Information
149. Pimpalghar Village Information
150. Potgaon Village Information
151. Rampur Village Information
152. Ranjangaon Village Information
153. Rao Village Information
154. Sajai Village Information
155. Sajgaon Village Information
156. Sakhare Village Information
157. Sakurli Village Information
158. Sangam Village Information
159. Saralgaon Village Information
160. Sasane Village Information
161. Sawarne Village Information
162. Sayle Village Information
163. Shai Village Information
164. Shastrinagar Village Information
165. Shelari Village Information
166. Shelgaon Village Information
167. Shidgaon Village Information
168. Shiravali Village Information
169. Shirgaon Village Information
170. Shiroshi Village Information
171. Shirpur Village Information
172. Shivale Village Information
173. Siddhgad Village Information
174. Singapur Village Information
175. Sonavale Village Information
176. Songaon Village Information
177. Talegaon Village Information
178. Talekhal Village Information
179. Talvali (Bargaon) Village Information
180. Talwali (Ghorad) Village Information
181. Tembhare (Bk) Village Information
182. Temgaon Village Information
183. Thakare Nagar Village Information
184. Thitabi Village Information
185. Thune Village Information
186. Tokawade Village Information
187. Tondali Village Information
188. Tulai Village Information
189. Uchale Village Information
190. Udaldoh Village Information
191. Umbarpada Village Information
192. Umbroli (Bk) Village Information
193. Umbroli (Kh) Village Information
194. Vadgaon Village Information
195. Vaishakhare Village Information
196. Vehare Village Information
197. Veluk Village Information
198. Vidhe Village Information
199. Vidhyanagar Village Information
200. Wadu Village Information
201. Wadvali Village Information
202. Waghgaon (N.V.) Village Information
203. Waghivali Village Information
204. Walhivare Village Information
205. Wanjale Village Information
206. Wanote Village Information
207. Zadghar Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click