Indian Villages


अहमदनगर गाव माहिती
आजनगाव गाव माहिती
अकेवाडा गाव माहिती
आलागोदी गाव माहिती
अंबाडा सोनक गाव माहिती
अंनेरगोंदी गाव माहिती
बाबूळखेडा गाव माहिती
भाजीपाणी गाव माहिती
भोरगड गाव माहिती
भूडकमडका गाव माहिती
बीड जातमझारी गाव माहिती
बिहालगोंदी गाव माहिती
बिलावरगोंदी गाव माहिती
बोपापूर गाव माहिती
बोरडोह गाव माहिती
बोरगाव (535023) गाव माहिती
बोरगाव (535078) गाव माहिती
बोरगोंदि गाव माहिती
बोरी गाव माहिती
बोरखेडी गाव माहिती
ब्रम्हापूरी गाव माहिती
चाकडोह गाव माहिती
चंदनपारडी गाव माहिती
चनकापूर गाव माहिती
चारगाव गाव माहिती
चौकिगड गाव माहिती
चौरेपठार गाव माहिती
चिचाळा गाव माहिती
चिचोली गाव माहिती
चिखली (बु.) गाव माहिती
चिखली माळोदे गाव माहिती
चिखली मासोद गाव माहिती
चीखलागड गाव माहिती
डेलवाडी गाव माहिती
धामणगाव गाव माहिती
धनकुंड गाव माहिती
ढवळापूर गाव माहिती
ढीवरवाडी गाव माहिती
धोतीवाडा गाव माहिती
दुधाळा गाव माहिती
धूरखेडा गाव माहिती
दिग्रस बु. गाव माहिती
दोडकी गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
डोरली भांडवलकर गाव माहिती
डोरली (बु.) गाव माहिती
डोरली (ख) गाव माहिती
एल्कापर गाव माहिती
फेटरी गाव माहिती
गणेशपूर गाव माहिती
गंगालडोह गाव माहिती
गरमसूर गाव माहिती
घरतवाडा गाव माहिती
घोरपड गाव माहिती
घुबडी गाव माहिती
गोलरखापा गाव माहिती
गोंडीदिग्रस गाव माहिती
गोंडीखापा गाव माहिती
गोंडीमोहगाव गाव माहिती
गोन्ही गाव माहिती
गुजरखेडी गाव माहिती
हरनखुरी गाव माहिती
हरदोली गाव माहिती
हातला गाव माहिती
इसापूर (ख) गाव माहिती
इसापूर(बु.) गाव माहिती
इसासनी गाव माहिती
जामगड गाव माहिती
जाटलापूर गाव माहिती
जतंकोहला गाव माहिती
जटामझरी गाव माहिती
जुनापाणी गाव माहिती
जुनेवानी गाव माहिती
कचारी सावंगा गाव माहिती
कलकुही गाव माहिती
कलंभा गाव माहिती
कलमुंडा गाव माहिती
कामठी गाव माहिती
कारला गाव माहिती
कातलाबोडी गाव माहिती
कटोल (एम क्ल) गाव माहिती
कावडिमेट गाव माहिती
केदारपूर गाव माहिती
केळापूर गाव माहिती
खडकी गाव माहिती
खैरी (ख) गाव माहिती
खैरी (नवघरे) गाव माहिती
खामली गाव माहिती
खंडाळा (ख) गाव माहिती
खानगाव गाव माहिती
खानवाडी गाव माहिती
खापा गाव माहिती
खापा (बु.) गाव माहिती
खापरी (ख) गाव माहिती
खापरी (बारोकर) गाव माहिती
खुर्सापार गाव माहिती
खुटांबा गाव माहिती
किनकी ढोडा गाव माहिती
कोहळा गाव माहिती
कोकरडा गाव माहिती
कोळंबी गाव माहिती
कोल्हू गाव माहिती
कोंढाली गाव माहिती
कोंढासावळी गाव माहिती
कोतवालबर्डी गाव माहिती
कुंडी गाव माहिती
लाडगाव गाव माहिती
लाखोली गाव माहिती
लामधाम गाव माहिती
लिंगा गाव माहिती
माळेगाव गाव माहिती
मलकापूर गाव माहिती
मंडला गाव माहिती
मरगसूर गाव माहिती
मसखापरा गाव माहिती
मसाळा गाव माहिती
मसली गाव माहिती
मासोद गाव माहिती
मेंढेपठार बा. गाव माहिती
मेंढेपठार जंगली गाव माहिती
मेंडकी गाव माहिती
मेटपांजरा गाव माहिती
मीनीवाडा गाव माहिती
मोहगाव ढोले गाव माहिती
मोहगाव गाव माहिती
मोहगाव (जंगली) गाव माहिती
मोहखेडी गाव माहिती
मुकनी गाव माहिती
मुर्ली गाव माहिती
मूर्ती गाव माहिती
नायगाव गाव माहिती
नंदा गाव माहिती
नांदोरा गाव माहिती
पालगोंदि गाव माहिती
पंचधार गाव माहिती
पांढरढाकणी गाव माहिती
पांजराकाटे गाव माहिती
पांजरा गाव माहिती
पांजरा (बु.) गाव माहिती
पानवाडी गाव माहिती
पारडसिंगा गाव माहिती
पार्डी गाव माहिती
पारडी गोतमारे गाव माहिती
परसोडी गाव माहिती
पठार गाव माहिती
प्रतापगड गाव माहिती
पुसागोंदी गाव माहिती
राजनी गाव माहिती
रांडहोदा गाव माहिती
राउळगाव गाव माहिती
रिधोरा गाव माहिती
रिंगनाबोडी गाव माहिती
सबकुंड गाव माहिती
सालइ बु. गाव माहिती
सालइ बु. गाव माहिती
सालइ खु. गाव माहिती
सावळी गाव माहिती
सावळी बु. गाव माहिती
सावळी खु. गाव माहिती
शेकापूर गाव माहिती
शीर्मी गाव माहिती
शीवकामत गाव माहिती
सिर्सावाडी गाव माहिती
सोनेगाव (बु.) गाव माहिती
सोनखांब गाव माहिती
सोनमोह गाव माहिती
सोनोली गाव माहिती
सोनपूर गाव माहिती
तांदूळवाणी गाव माहिती
तपणी गाव माहिती
ताराबोडी गाव माहिती
तरोडा गाव माहिती
उबागी गाव माहिती
वसंतनगर गाव माहिती
वाढोणा (लोधी) गाव माहिती
वडविहरा गाव माहिती
वाघोडा गाव माहिती
वाई (बु.) गाव माहिती
वाई (ख) गाव माहिती
वाजबोडी गाव माहिती
वलनी गाव माहिती
वंडली बु. गाव माहिती
वंडली खु. गाव माहिती
येनविहीरा गाव माहिती
येनवा गाव माहिती
येरला धोटे गाव माहिती
झीलपा गाव माहिती


1. Ahmednagar Village Information
2. Ajnagao Village Information
3. Akewada Village Information
4. Alagondi Village Information
5. Ambada sonak Village Information
6. Amnergondi Village Information
7. Babulkheda Village Information
8. Bhajipani Village Information
9. Bhorgad Village Information
10. Bhudakmadka Village Information
11. Bid Jatamzari Village Information
12. Bihalgondi Village Information
13. Bilawargondi Village Information
14. Bopapur Village Information
15. Bordoh Village Information
16. Borgaon (535023) Village Information
17. Borgaon (535078) Village Information
18. Borgondi Village Information
19. Bori Village Information
20. Borkhedi Village Information
21. Bramhapuri Village Information
22. Chakdoh Village Information
23. Chandanpardi Village Information
24. Chankapur Village Information
25. Chargaon Village Information
26. Chaukigad Village Information
27. Chaurepathar Village Information
28. Chichala Village Information
29. Chicholi Village Information
30. Chikhali (Bk.) Village Information
31. Chikhali malode Village Information
32. Chikhali masod Village Information
33. Chikhlagad Village Information
34. Delwadi Village Information
35. Dhamangaon Village Information
36. Dhankund Village Information
37. Dhawalapur Village Information
38. Dhivarvadi Village Information
39. Dhotiwada Village Information
40. Dhudhala Village Information
41. Dhurkheda Village Information
42. Digras Bu. Village Information
43. Dodki Village Information
44. Dongargaon Village Information
45. Dorali bhandawalkar Village Information
46. Dorli (Bk) Village Information
47. Dorli (Kh) Village Information
48. Elkapar Village Information
49. Fetri Village Information
50. Ganeshpur Village Information
51. Gangaldoh Village Information
52. Garmasur Village Information
53. Ghartawada Village Information
54. Ghorpad Village Information
55. Ghubadi Village Information
56. Golarkhapa Village Information
57. Gondidigras Village Information
58. Gondikhapa Village Information
59. Gondimohgaon Village Information
60. Gonhi Village Information
61. Gujarakhedi Village Information
62. Harankhuri Village Information
63. Hardoli Village Information
64. Hatla Village Information
65. Isapur (Kh) Village Information
66. Isapur(Bk) Village Information
67. Isasani Village Information
68. Jamgad Village Information
69. Jatalapur Village Information
70. Jatamkohala Village Information
71. Jatamzari Village Information
72. Junapani Village Information
73. Junewani Village Information
74. Kachari sawanga Village Information
75. Kalkuhi Village Information
76. Kalmbha Village Information
77. Kalmunda Village Information
78. Kamthi Village Information
79. Karla Village Information
80. Katlabodi Village Information
81. Katol (M Cl) Village Information
82. Kawadimet Village Information
83. Kedarpur Village Information
84. Kelapur Village Information
85. Khadki Village Information
86. Khairi (kh) Village Information
87. Khairi (Navghare) Village Information
88. Khamli Village Information
89. Khandala (Kh) Village Information
90. Khangaon Village Information
91. Khanwadi Village Information
92. Khapa Village Information
93. Khapa (Bk) Village Information
94. Khapari (Kh) Village Information
95. Khapari barokar Village Information
96. khursapar Village Information
97. Khutamba Village Information
98. Kinki Dhoda Village Information
99. Kohala Village Information
100. Kokarda Village Information
101. Kolambi Village Information
102. Kolhu Village Information
103. Kondhali Village Information
104. Kondhasawali Village Information
105. Kotawalbardi Village Information
106. Kundi Village Information
107. Ladgaon Village Information
108. Lakholi Village Information
109. Lamdham Village Information
110. Linga Village Information
111. Malegao Village Information
112. Malkapur Village Information
113. Mandala Village Information
114. Margasur Village Information
115. Masakhapara Village Information
116. Masala Village Information
117. Masli Village Information
118. Masod Village Information
119. Mendhepathar ba. Village Information
120. Mendhepathar jangali Village Information
121. Mendki Village Information
122. Metpanjara Village Information
123. Miniwada Village Information
124. Mohagao Dhole Village Information
125. Mohgaon Village Information
126. Mohgaon (Jangli) Village Information
127. Mohkhedi Village Information
128. Mukani Village Information
129. Murli Village Information
130. Murti Village Information
131. Naigaon Village Information
132. Nanda Village Information
133. Nandora Village Information
134. Palgondi Village Information
135. Panchadhar Village Information
136. Pandhardhakani Village Information
137. Panjarakate Village Information
138. Panjra Village Information
139. Panjra (Bk) Village Information
140. Panwadi Village Information
141. Paradsinga Village Information
142. Pardi Village Information
143. Pardi gotmare Village Information
144. Parsodi Village Information
145. Pathar Village Information
146. Pratapgad Village Information
147. Pusagondi Village Information
148. Rajni Village Information
149. Randhoda Village Information
150. Raulgaon Village Information
151. Ridhora Village Information
152. Ringanabodi Village Information
153. Sabkund Village Information
154. Salai (Bk) Village Information
155. Salai (Bk) Village Information
156. Salai khu. Village Information
157. Saoli Village Information
158. Saoli (Bk) Village Information
159. Saoli (Kh) Village Information
160. Shekapur Village Information
161. Shirmi Village Information
162. Shivkamath Village Information
163. Sirsawadi Village Information
164. Sonegaon (Bk) Village Information
165. Sonkhamb Village Information
166. Sonmoh Village Information
167. Sonoli Village Information
168. Sonpur Village Information
169. Tandulwani Village Information
170. Tapani Village Information
171. Tarabodi Village Information
172. Taroda Village Information
173. Ubagi Village Information
174. Vasantnagar Village Information
175. Wadhona (Lodhi) Village Information
176. Wadvihara Village Information
177. Waghoda Village Information
178. Wai (Bk) Village Information
179. Wai (Kh) Village Information
180. Wajbodi Village Information
181. Walni Village Information
182. Wandli (Bk) Village Information
183. Wandli (Kh) Village Information
184. Yenvihira Village Information
185. Yenwa Village Information
186. Yerla (Dhote) Village Information
187. Zilpa Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click