Indian Villages


आग्रा गाव माहिती
आंबाडा (534758) गाव माहिती
अंबाडा(देशमुख) गाव माहिती
अंबाडा(सायवाडा) गाव माहिती
अंबोला गाव माहिती
आरंभी गाव माहिती
बाबुळखेडा गाव माहिती
बाम्हनी गाव माहिती
बानोर(पिठोरी) गाव माहिती
बानोरचंद्र गाव माहिती
बरडपवनी गाव माहिती
बेलोना गाव माहिती
भारसिंगी गाव माहिती
भायवाडी गाव माहिती
भय्यापूर गाव माहिती
भिष्णूर गाव माहिती
बोपपूर गाव माहिती
बोरखेडी (थेके) गाव माहिती
बोरखेडी(मल) गाव माहिती
चिचकुंभ गाव माहिती
चोरखैरी गाव माहिती
दातेवाडी गाव माहिती
दावसा गाव माहिती
देवळी गाव माहिती
धोतरा गाव माहिती
दिंदरगाव गाव माहिती
गायमूख गाव माहिती
गंगालडोह गाव माहिती
गौळ्खेडा गाव माहिती
घोगरा गाव माहिती
गोधणी गाव माहिती
गोंडेगाव गाव माहिती
गमगाव गाव माहिती
हिवरमठ गाव माहिती
इंदरवाडा गाव माहिती
इंदोरा गाव माहिती
जलालखेडा गाव माहिती
जामगाव बु. गाव माहिती
जामगाव ख गाव माहिती
जतळापूर गाव माहिती
जोलवाडी गाव माहिती
जुनवणी गाव माहिती
जुनोना (फुके) गाव माहिती
जुनोना (घारड) गाव माहिती
काकडदरा गाव माहिती
करंजोली गाव माहिती
करीमाबाद गाव माहिती
खडकी गाव माहिती
खैरगाव गाव माहिती
खलंगोंद्री गाव माहिती
खंडाळा[बु.] गाव माहिती
खापा (घूडन) गाव माहिती
खापरी गाव माहिती
खापरीकेने गाव माहिती
खराळा गाव माहिती
खराशी गाव माहिती
खरबडी गाव माहिती
खारगड गाव माहिती
खरसोली गाव माहिती
खेडी गोवरगोंदि गाव माहिती
खेडी कर्यात गाव माहिती
खेडी ख गाव माहिती
खुशालपूर गाव माहिती
खुतखेरी गाव माहिती
कोनी गाव माहिती
कुकदी गाव माहिती
लोहारा गाव माहिती
लोहारी(सावंगा) गाव माहिती
लोहगड (थेके) गाव माहिती
लोहगड(मल] गाव माहिती
मदना गाव माहिती
महाजनपूर गाव माहिती
महेंद्री गाव माहिती
मायवाडी गाव माहिती
मालापूर गाव माहिती
ममदापूर गाव माहिती
मानिकवाडा गाव माहिती
मन्नाथ गाव माहिती
मसोरा गाव माहिती
मठ गाव माहिती
मेंढला गाव माहिती
मिलनपूर गाव माहिती
मिर्जापूर गाव माहिती
मोगरा गाव माहिती
मोहदी (दळवी) गाव माहिती
मोहदी (धोत्रा) गाव माहिती
मोहनपूर गाव माहिती
मोहगाव गाव माहिती
मोहगाव (भदाडे) गाव माहिती
मौद (एम क्ल) गाव माहिती
मुंडमालीपूरा गाव माहिती
नबाबपूर गाव माहिती
नायगाव (धोटे) गाव माहिती
नायगाव (ठाकरे) गाव माहिती
नांदा (शिंदे) गाव माहिती
नंदनी गाव माहिती
नांदोरी गाव माहिती
नारायणपूर गाव माहिती
नरखेड (कामठी टोला) गाव माहिती
नरखेड (एम क्ल) गाव माहिती
नारसिंगी गाव माहिती
नसीरपूर गाव माहिती
नवेगाव गाव माहिती
पळसगाव गाव माहिती
पानवाडी गाव माहिती
पारडी गाव माहिती
परसोडी [दीक्षित] गाव माहिती
परसोडी (jराउत) गाव माहिती
पेठ इस्माईलपूर[मुक्तापूर) गाव माहिती
पिलापूर गाव माहिती
पिंपळधरा गाव माहिती
पिंपळगाव (वखाजी) गाव माहिती
पिंपळगाव राउत गाव माहिती
पिपला (ख) गाव माहिती
पिपळा (केवळराम) गाव माहिती
पिठोरी गाव माहिती
रामगाव गाव माहिती
रामपूर गाव माहिती
रामपूरी (रय्यतवरी) गाव माहिती
रामपूरी(मल) गाव माहिती
रामठी गाव माहिती
राणवाडी गाव माहिती
रोहना गाव माहिती
सहजापूर गाव माहिती
सायवाडा (अंबाडा) गाव माहिती
साखरखेडा गाव माहिती
सालई गाव माहिती
सारडी गाव माहिती
सावरगाव गाव माहिती
शाबासपूर गाव माहिती
शेमडा गाव माहिती
सिंदी(उमरी) गाव माहिती
सिंगारखेडा गाव माहिती
सिंजर गाव माहिती
सिपिखपा गाव माहिती
सोनेगाव गाव माहिती
सोनपूर गाव माहिती
तारा गाव माहिती
तळेगाव गाव माहिती
थडीपवनी गाव माहिती
थाटूरवाडा गाव माहिती
थुगाव (देव) गाव माहिती
थुगाव (निपाणी) गाव माहिती
तिनखेडा गाव माहिती
टोयापर गाव माहिती
उदापूर (रय्यतवरी) गाव माहिती
उमरी गाव माहिती
उमठा गाव माहिती
उतरा गाव माहिती
वडेगाव (उमरी) गाव माहिती
वाढोणा गाव माहिती
वडविहरा गाव माहिती
वारजाली गाव माहिती
विवरा गाव माहिती
येनिकोणी गाव माहिती
येरला (इंदोरा) गाव माहिती


1. Agra Village Information
2. Ambada (534758) Village Information
3. Ambada (Deshmukh) Village Information
4. Ambada (Saywada) Village Information
5. Ambola Village Information
6. Arambhi Village Information
7. Babulkheda Village Information
8. Bamhani Village Information
9. Banor(Pithori) Village Information
10. Banorchandra Village Information
11. Baradpavni Village Information
12. Belona Village Information
13. Bharsingi Village Information
14. Bhaywadi Village Information
15. Bhayyapur Village Information
16. Bhishnur Village Information
17. Bopapur Village Information
18. Borkhedi (Theke) Village Information
19. Borkhedi(Mal) Village Information
20. Chichkumbha Village Information
21. Chorkhairi Village Information
22. Datewadi Village Information
23. Dawasa Village Information
24. Dewali Village Information
25. Dhotra Village Information
26. Dindargaon Village Information
27. Gaimukh Village Information
28. Gangaldoh Village Information
29. Gaulkheda Village Information
30. Ghogra Village Information
31. Godhani Village Information
32. Gondegaon Village Information
33. Gumgaon Village Information
34. Hiwarmath Village Information
35. Indarwada Village Information
36. Indora Village Information
37. Jalalkheda Village Information
38. Jamgaon Bk Village Information
39. Jamgaon Kh Village Information
40. Jatlapur Village Information
41. Jolwadi Village Information
42. Junewani Village Information
43. Junona (Fuke) Village Information
44. Junona (Gharad) Village Information
45. Kakaddara Village Information
46. Karanjoli Village Information
47. Karimabad Village Information
48. Khadki Village Information
49. Khairgaon Village Information
50. Khalangondri Village Information
51. Khandala[Bu] Village Information
52. Khapa (Ghudan) Village Information
53. Khapri Village Information
54. Khaprikene Village Information
55. Kharala Village Information
56. Kharashi Village Information
57. Kharbadi Village Information
58. Khargad Village Information
59. Kharsoli Village Information
60. Khedi Gowargondi Village Information
61. Khedi karyat Village Information
62. Khedi Kh Village Information
63. Khushalpur Village Information
64. Khutkheri Village Information
65. Koni Village Information
66. Kukadi Village Information
67. Lohara Village Information
68. Lohari (Sawanga ) Village Information
69. Lohgad (Theke) Village Information
70. Lohgad(Mal] Village Information
71. Madna Village Information
72. Mahajanpur Village Information
73. Mahendri Village Information
74. Maiwadi Village Information
75. Malapur Village Information
76. Mamdapur Village Information
77. Manikwada Village Information
78. Mannath Village Information
79. Masora Village Information
80. Math Village Information
81. Mendhala Village Information
82. Milanpur Village Information
83. Mirjapur Village Information
84. Mogra Village Information
85. Mohadi (Dalvi) Village Information
86. Mohadi (Dhotra) Village Information
87. Mohanpur Village Information
88. Mohgaon Village Information
89. Mohgaon (Bhadade) Village Information
90. Mowad (M Cl) Village Information
91. Mundmalipura Village Information
92. Nababpur Village Information
93. Naigaon (Dhote) Village Information
94. Naigaon (Thakre) Village Information
95. Nanda (shinde) Village Information
96. Nandni Village Information
97. Nandori Village Information
98. Narayanpur Village Information
99. Narkhed (kamthi Tola) Village Information
100. Narkhed (M Cl) Village Information
101. Narsingi Village Information
102. Nasirpur Village Information
103. Nawegaon Village Information
104. Palasgaon Village Information
105. Panwadi Village Information
106. Pardi Village Information
107. Parsodi [Dixit] Village Information
108. Parsodi Raut Village Information
109. Peth Ismailpur[Muktapur) Village Information
110. Pilapur Village Information
111. Pimpaldhara Village Information
112. Pimpalgaon (wakhaji) Village Information
113. Pimpalgaon Raut Village Information
114. Pipla (kh) Village Information
115. Pipla(kewalram) Village Information
116. Pithori Village Information
117. Ramgaon Village Information
118. Rampur Village Information
119. Rampuri (Rayyatwari) Village Information
120. Rampuri(Mal) Village Information
121. Ramthi Village Information
122. Ranwadi Village Information
123. Rohana Village Information
124. Sahajapur Village Information
125. Saiwada (Ambada) Village Information
126. Sakharkheda Village Information
127. Salai Village Information
128. Sardi Village Information
129. Sawargaon Village Information
130. Shabaspur Village Information
131. Shemda Village Information
132. Sindi (Umari) Village Information
133. Singarkheda Village Information
134. Sinjar Village Information
135. Sipikhapa Village Information
136. Sonegaon Village Information
137. Sonpur Village Information
138. Tara Village Information
139. Telegaon Village Information
140. Thadipavni Village Information
141. Thaturwada Village Information
142. Thugaon (Deo) Village Information
143. Thugaon (Nipani) Village Information
144. Tinkheda Village Information
145. Toyapar Village Information
146. Udapur (Rayyatwari) Village Information
147. Umari Village Information
148. Umatha Village Information
149. Utara Village Information
150. Wadegaon(Umari) Village Information
151. Wadhona Village Information
152. Wadvihara Village Information
153. Warjali Village Information
154. Wiwara Village Information
155. Yenikoni Village Information
156. Yerla (Indora) Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click