Indian Villages


आपतूर गाव माहिती
आकोला गाव माहिती
अलागोंदी गाव माहिती
आंबोली गाव माहिती
आमगाव गाव माहिती
आमघाट गाव माहिती
बरेजा (री) गाव माहिती
बारव्हा गाव माहिती
बेला गाव माहिती
बेळगाव गाव माहिती
बेलपेठ गाव माहिती
बेंडोली गाव माहिती
भाप्सी गाव माहिती
भिवगड गाव माहिती
भिवापूर गाव माहिती
बिड्मोहना (री) गाव माहिती
बोपेश्वर (री) गाव माहिती
बोरगाव (536141) गाव माहिती
बोरगाव (536222) गाव माहिती
बोरगाव (कलान्द्री) गाव माहिती
बोरगाव (कारी) गाव माहिती
बोरगाव (लांबट) गाव माहिती
बोरिभतारी (री) गाव माहिती
बोरीमजरा गाव माहिती
बोथली (536319) गाव माहिती
बोथली (ठाणा) गाव माहिती
ब्रम्ही (री) गाव माहिती
ब्राम्हणी गाव माहिती
चांपा गाव माहिती
चनोडा गाव माहिती
चारगाव गाव माहिती
चिचोली गाव माहिती
चिखलधोकडा गाव माहिती
चिमनाझरी गाव माहिती
दहेगाव गाव माहिती
डव्हा गाव माहिती
दवळीमेट गाव माहिती
देणी गाव माहिती
देवळी (आमगाव) गाव माहिती
धामणगाव (री) गाव माहिती
धुरखेडा गाव माहिती
दिघोरी गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
दुधा गाव माहिती
फत्तेपूर गाव माहिती
फुकेश्वर गाव माहिती
गणेशपूर गाव माहिती
गंगापूर गाव माहिती
गणपवली (री) गाव माहिती
गावसुत गाव माहिती
गरमसूर गाव माहिती
घोटूर्ली गाव माहिती
गोधनी गाव माहिती
गोवरी गाव माहिती
गुलालपूर (री) गाव माहिती
हळदगाव गाव माहिती
हट्कावडा (री) गाव माहिती
हेवती गाव माहिती
हिवरा गाव माहिती
इब्राहीमपूर (री) गाव माहिती
जैतापूर गाव माहिती
जांभळापाणी गाव माहिती
जामगड गाव माहिती
जुनोनी गाव माहिती
काचलकुही गाव माहिती
कच्छिमेट गाव माहिती
कळमना (बेला) गाव माहिती
कळमना (उमरेड) गाव माहिती
कलांद्री गाव माहिती
कनव्हा गाव माहिती
क-हांडला गाव माहिती
कटारा गाव माहिती
कवडापूर गाव माहिती
केसलापूर गाव माहिती
खैरी गाव माहिती
खैरी (चारगाव) गाव माहिती
खैरी (का) गाव माहिती
खापरी (राजा) गाव माहिती
खापरी गाव माहिती
खापरी (कू) गाव माहिती
खापरी (री) गाव माहिती
खेडी (आर1) गाव माहिती
खुर्सापार (बेला) गाव माहिती
खुर्सापार (उमरेड) गाव माहिती
किन्हाळा (536261) गाव माहिती
किन्हाळा (दे) गाव माहिती
किन्हाळा (सिर्सी) गाव माहिती
कोहळा गाव माहिती
कोलारमेट गाव माहिती
कोटगाव गाव माहिती
कुंभापूर (री) गाव माहिती
कुंभारी गाव माहिती
लोहारा गाव माहिती
माजरी गाव माहिती
मकरधोकडा गाव माहिती
मांगली गाव माहिती
मानोरी गाव माहिती
मरजघाट (आर1) गाव माहिती
मरमझारी (री) गाव माहिती
मसाळा गाव माहिती
मसलकुंड गाव माहिती
मटकाझरी गाव माहिती
मेंढेपठार गाव माहिती
मेनखट (री) गाव माहिती
मेट्मंगरूड (री) गाव माहिती
म्हसाळा गाव माहिती
म्हसेपाठर (आर) गाव माहिती
मोहपा गाव माहिती
मुरादपूर गाव माहिती
मुरझडी गाव माहिती
नांद्रा गाव माहिती
नरसेला (री) गाव माहिती
नवेगाव (साधू) गाव माहिती
निरव्हा गाव माहिती
निशानघाट गाव माहिती
पाचगाव गाव माहिती
पांढराबोडी गाव माहिती
पांढरतळ गाव माहिती
पांजरेपार गाव माहिती
पांजरेपर (री) गाव माहिती
पारडगाव गाव माहिती
परसोडी (536164) गाव माहिती
परसोडी (536215) गाव माहिती
पवनी गाव माहिती
पवनी गाव माहिती
पेंढरी गाव माहिती
पेंडकापार गाव माहिती
पेठमहम्मदपूर (री) गाव माहिती
पिंपळखुट (री) गाव माहिती
पिपळा गाव माहिती
पिपरा गाव माहिती
पिपरडोल गाव माहिती
पिराया गाव माहिती
पिटीचुव्हा गाव माहिती
पुसागोंदी गाव माहिती
राजुलवाडी गाव माहिती
राखी गाव माहिती
रिधोरा गाव माहिती
सालई गाव माहिती
सालई (बुज.) गाव माहिती
सालई (खुर्द) गाव माहिती
सालईमहालगाव गाव माहिती
सालईमेंढा गाव माहिती
सालईराणी गाव माहिती
सांडीगोंडी गाव माहिती
सावंगी (बु.) गाव माहिती
सावंगी (खुर्द) गाव माहिती
सायेश्वर गाव माहिती
सायकी गाव माहिती
सेलोटी गाव माहिती
सेव गाव माहिती
शेडेश्वर गाव माहिती
शिरपूर गाव माहिती
सिंदीविहरी गाव माहिती
सिंगापूर (री) गाव माहिती
सिंगोरी गाव माहिती
सिर्सी गाव माहिती
सोनेगाव गाव माहिती
सोनपुरी गाव माहिती
सुकळी जुनोनी गाव माहिती
सुकली (536153) गाव माहिती
सुकली (536296) गाव माहिती
सुकली (री) गाव माहिती
सुराबर्डी गाव माहिती
सूरजपूर (री) गाव माहिती
सूरगाव गाव माहिती
तांबेखनी (म) गाव माहिती
तांबेखानी (री) गाव माहिती
तेलकवडसी गाव माहिती
ठाणा (536227) गाव माहिती
ठाणा (536233) गाव माहिती
थारा गाव माहिती
ठोंबरा गाव माहिती
तिखाडी गाव माहिती
तिरखुरा गाव माहिती
उदासा गाव माहिती
उकडवाही गाव माहिती
उमरा गाव माहिती
ऊम्रेड (एम क्ल) गाव माहिती
उमरेड (रुरल) गाव माहिती
उमरी (री) गाव माहिती
उंद्री गाव माहिती
उटी गाव माहिती
विरली गाव माहिती
वदध गाव माहिती
वादन्द्र गाव माहिती
वडेगाव गाव माहिती
वडगाव गाव माहिती
वाघोली गाव माहिती
वाघोली (री) गाव माहिती
वानोडा गाव माहिती
वायगाव (घो.) गाव माहिती
वेलसाखरा गाव माहिती


1. Aaptur Village Information
2. Akola Village Information
3. Alagondi Village Information
4. Amboli Village Information
5. Amgaon Village Information
6. Amghat Village Information
7. Bareja (ri) Village Information
8. Barvha Village Information
9. Bela Village Information
10. Belgaon Village Information
11. Belpeth Village Information
12. Bendoli Village Information
13. Bhapsi Village Information
14. Bhivgad Village Information
15. Bhiwapur Village Information
16. Bidmohna (ri) Village Information
17. Bopeshwar (ri) Village Information
18. Borgaon (536141) Village Information
19. Borgaon (536222) Village Information
20. Borgaon (Kalandri) Village Information
21. Borgaon (kari) Village Information
22. Borgaon (Lambat) Village Information
23. Boribhatari (ri) Village Information
24. Borimajara Village Information
25. Bothali (536319) Village Information
26. Bothali (Thana) Village Information
27. Bramhi (ri) Village Information
28. Bramhni Village Information
29. Champa Village Information
30. Chanoda Village Information
31. Chargaon Village Information
32. Chicholi Village Information
33. Chikhaldhokda Village Information
34. Chimanazari Village Information
35. Dahegaon Village Information
36. Davha Village Information
37. Dawalimet Village Information
38. Deni Village Information
39. Dewli (Aamgaon) Village Information
40. Dhamangaon (ri) Village Information
41. Dhurkheda Village Information
42. Dighori Village Information
43. Dongargaon Village Information
44. Dudha Village Information
45. Fattepur Village Information
46. Fukeshwar Village Information
47. Ganeshpur Village Information
48. Gangapur Village Information
49. Ganpawli (ri) Village Information
50. Gaosut Village Information
51. Garamsur Village Information
52. Ghorurli Village Information
53. Godhani Village Information
54. Gowari Village Information
55. Gulalpur (ri) Village Information
56. Haladgaon Village Information
57. Hatkawada (ri) Village Information
58. Hewti Village Information
59. Hiwara Village Information
60. Ibrahimpur (ri) Village Information
61. Jaitapur Village Information
62. Jambhalapani Village Information
63. Jamgad Village Information
64. Junoni Village Information
65. Kachalkuhi Village Information
66. Kachhimet Village Information
67. Kalamana (Bela) Village Information
68. Kalamana (Umred) Village Information
69. Kalandri Village Information
70. Kanwha Village Information
71. Karhandala Village Information
72. Katara Village Information
73. Kawadapur Village Information
74. Keslapur Village Information
75. Khairi Village Information
76. Khairi (Chargaon) Village Information
77. Khairi (Ka) Village Information
78. Khapari (Raja) Village Information
79. Khapri Village Information
80. Khapri (Ku) Village Information
81. Khapri (ri) Village Information
82. Khedi (r1) Village Information
83. Khursapar (Bela) Village Information
84. Khursapar (Umred) Village Information
85. Kinhala (536261) Village Information
86. Kinhala (de) Village Information
87. Kinhala (Sirsi) Village Information
88. Kohla Village Information
89. Kolarmet Village Information
90. Kotgaon Village Information
91. Kumbhapur (ri) Village Information
92. Kumbhari Village Information
93. Lohara Village Information
94. Majri Village Information
95. Makardhokada Village Information
96. Mangali Village Information
97. Manori Village Information
98. Marajghat (r1) Village Information
99. Maramzari (ri) Village Information
100. Masala Village Information
101. Masalkund Village Information
102. Matkazari Village Information
103. Mendhepathar Village Information
104. Menkhat (ri) Village Information
105. Metmangrud (ri) Village Information
106. Mhasala Village Information
107. Mhasepathar (r) Village Information
108. Mohpa Village Information
109. Muradpur Village Information
110. Murzadi Village Information
111. Nandra Village Information
112. Narsala (ri) Village Information
113. Navegaon (Sadhu) Village Information
114. Nirvha Village Information
115. Nishanghat Village Information
116. Pachgaon Village Information
117. Pandharabodi Village Information
118. Pandhartala Village Information
119. Panjarepar Village Information
120. Panjrepar (ri) Village Information
121. Paradgaon Village Information
122. Parsodi (536164) Village Information
123. Parsodi (536215) Village Information
124. Pavni Village Information
125. Pawni Village Information
126. Pendhari Village Information
127. Pendkapar Village Information
128. Pethmahmadpur (ri) Village Information
129. Pimpalkhut (ri) Village Information
130. Pipala Village Information
131. Pipara Village Information
132. Pipardol Village Information
133. Piraya Village Information
134. Pitichuvha Village Information
135. Pusagondi Village Information
136. Rajulwadi Village Information
137. Rakhi Village Information
138. Ridhora Village Information
139. Salai Village Information
140. Salai (Buj.) Village Information
141. Salai (Khurd) Village Information
142. Salaimahalgaon Village Information
143. Salaimendha Village Information
144. Salairani Village Information
145. Sandigondi Village Information
146. Sawangi (bk) Village Information
147. Sawangi (khurd) Village Information
148. Sayeshwar Village Information
149. Sayki Village Information
150. Seloti Village Information
151. Sev Village Information
152. Shedeshwar Village Information
153. Shirpur Village Information
154. Sindivihari Village Information
155. Singapur (ri) Village Information
156. Singori Village Information
157. Sirsi Village Information
158. Sonegaon Village Information
159. Sonpuri Village Information
160. Sukali Junoni Village Information
161. Sukli (536153) Village Information
162. Sukli (536296) Village Information
163. Sukli (ri) Village Information
164. Surabardi Village Information
165. Surajpur (ri) Village Information
166. Surgaon Village Information
167. Tambekhani (m) Village Information
168. Tambekhani (ri) Village Information
169. Telkawadsi Village Information
170. Thana (536227) Village Information
171. Thana (536233) Village Information
172. Thara Village Information
173. Thombra Village Information
174. Tikhadi Village Information
175. Tirkhura Village Information
176. Udasa Village Information
177. Ukadwahi Village Information
178. Umra Village Information
179. Umred (M Cl) Village Information
180. Umred (Rural) Village Information
181. Umri (ri) Village Information
182. Undari Village Information
183. Uti Village Information
184. Virli Village Information
185. Wadadh Village Information
186. Wadandra Village Information
187. Wadegaon Village Information
188. Wadgaon Village Information
189. Wagholi Village Information
190. Wagholi (ri) Village Information
191. Wanoda Village Information
192. Waygaon (Gho.) Village Information
193. Welsakhara Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click