Indian Villages


आगर गाव माहिती
आखतवाडा गाव माहिती
अक्कलकोट गाव माहिती
आकोला (एम कॉर्प.) गाव माहिती
अकोला (रुरल) गाव माहिती
अकोली बु. गाव माहिती
अकोली खु. गाव माहिती
अलियाबाद गाव माहिती
अमानतपूर गाव माहिती
अंबिकापूर गाव माहिती
अनकवाडी गाव माहिती
अन्वी गाव माहिती
अपटपा गाव माहिती
अपोतीबु. गाव माहिती
अपोती ख गाव माहिती
बाभुलगाव गाव माहिती
बदलापूर गाव माहिती
बाहादरपूर गाव माहिती
बहिरखेड गाव माहिती
बखराबाद गाव माहिती
भाम्हापूरी गाव माहिती
भौरद गाव माहिती
भोड गाव माहिती
बीरसिंगपूर गाव माहिती
बोंदारखेड (530110) गाव माहिती
बोंदारकेड (530152) गाव माहिती
बोरगाव (530100) गाव माहिती
बोरगाव (530113) गाव माहिती
चाचोंडी गाव माहिती
चंदकी गाव माहिती
चांदपूर गाव माहिती
चंदुर गाव माहिती
चंगेफल गाव माहिती
चिखलगाव गाव माहिती
डबकी गाव माहिती
दहीगाव गाव माहिती
दहीहांडा गाव माहिती
दलांबी गाव माहिती
दपाकी गाव माहिती
दपूरा गाव माहिती
देवळी गाव माहिती
धागा गाव माहिती
धमना गाव माहिती
ढाप्शी गाव माहिती
धोटअर्डी गाव माहिती
दोडाकी गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
डोनवाडा गाव माहिती
दुधाला गाव माहिती
दूदहआलम गाव माहिती
एकालरा गाव माहिती
फरमार्डाबाद गाव माहिती
गांधीग्राम गाव माहिती
गनोरी गाव माहिती
घोंगा गाव माहिती
घूसर गाव माहिती
घूसर्वाडी गाव माहिती
गोनापूर गाव माहिती
गोंडापूर गाव माहिती
गोपालखेड गाव माहिती
गोरेगावबु. गाव माहिती
गोरेगाव ख गाव माहिती
गोत्र गाव माहिती
गुदाधी गाव माहिती
हातला गाव माहिती
हींगमा तामसवाडी गाव माहिती
हींगना गाव माहिती
हींगना बार्लींग गाव माहिती
हींगना कूंभारी गाव माहिती
हींगना म्हैसपूर गाव माहिती
हींगनीबु. (दहीहांडा) गाव माहिती
जलाळाबाद गाव माहिती
जलालपूर गाव माहिती
जावळा बु. गाव माहिती
जावळा ख गाव माहिती
कळंबेश्वर गाव माहिती
कनडी गाव माहिती
कांचनपूर गाव माहिती
कांशीवणी गाव माहिती
कापशी रोड गाव माहिती
कापशी तालाव गाव माहिती
कपीलेश्र्वर गाव माहिती
कसाली बु. गाव माहिती
कसाली ख गाव माहिती
कासमपुर गाव माहिती
कटी गाव माहिती
कटियार गाव माहिती
कौलखेड (530030) गाव माहिती
कौलखेड (530063) गाव माहिती
खडका गाव माहिती
खडकी बु. (शहर) गाव माहिती
खडकी ताकळी गाव माहिती
खाकडी गाव माहिती
खंबाोरा गाव माहिती
खानापूर (530001) गाव माहिती
खानापूर (530020) गाव माहिती
खराबबु. गाव माहिती
खराब ख गाव माहिती
खोबर्खेड गाव माहिती
कोलंबी गाव माहिती
कोथारी गाव माहिती
कूंभारी गाव माहिती
कुरान्खेड गाव माहिती
लखनवडा गाव माहिती
लखोंदा बु. गाव माहिती
लखोंदा ख गाव माहिती
लोणागरा गाव माहिती
लोणी गाव माहिती
महादलपूर गाव माहिती
मजलापूर गाव माहिती
मलकापूर (शहर) गाव माहिती
मनडाळा गाव माहिती
मरोडी गाव माहिती
मसा गाव माहिती
मझोड गाव माहिती
म्हैसंग गाव माहिती
म्हैसपूर गाव माहिती
म्हतोडी गाव माहिती
मिर्जापूर (530080) गाव माहिती
मिर्जापूर (530115) गाव माहिती
मोरगाव भाकरे गाव माहिती
मुजारे मोहम्मदपूर गाव माहिती
मुस्ताफापूर गाव माहिती
नायगाव गाव माहिती
नंदापूर गाव माहिती
नावथळ गाव माहिती
नवखेडा गाव माहिती
निंभोरा गाव माहिती
निंबी गाव माहिती
निपाना गाव माहिती
निरट गाव माहिती
निर्मलखेड गाव माहिती
निजामपूर गाव माहिती
पाच पिंपळ गाव माहिती
पहाडपूर गाव माहिती
पेलपाडा गाव माहिती
पलासोबु. गाव माहिती
पलासो ख गाव माहिती
पलोढी गाव माहिती
परितवडा गाव माहिती
पाती गाव माहिती
पतुर नंदापूर गाव माहिती
राजापूर गाव माहिती
रंभापूर गाव माहिती
रामगाव गाव माहिती
रोहना गाव माहिती
सांगवी बु. गाव माहिती
सांगवी ख गाव माहिती
सांगवी मोहाडी गाव माहिती
सांगलुड बु. गाव माहिती
सांगलुड ख गाव माहिती
संतोशपूर गाव माहिती
शहानवाजपूर गाव माहिती
शहापूर (530000) गाव माहिती
शहापूर (530069) गाव माहिती
शमाबाद गाव माहिती
शेकापूर गाव माहिती
शीखट्खेड गाव माहिती
शिलोडा गाव माहिती
शिवणी (शहर) गाव माहिती
शिवपूर गाव माहिती
शिवार (शहर) गाव माहिती
सिसा गाव माहिती
सिसौडेगाव गाव माहिती
सोमठाणा गाव माहिती
सोनाला गाव माहिती
सोनखास गाव माहिती
सुकळी गाव माहिती
सुकपूर गाव माहिती
सुकोडा गाव माहिती
सुलतान अजामपूर गाव माहिती
टाकळी जालम गाव माहिती
टाकळी पोटे गाव माहिती
ताकोडा गाव माहिती
तामसी गाव माहिती
तंखेड गाव माहिती
तपलाबाद गाव माहिती
तारापूर गाव माहिती
टेळ्खेड गाव माहिती
उग्वा गाव माहिती
उक्ली गाव माहिती
उमरी प्र. अकोला (शहर) गाव माहिती
उमेरखेड गाव माहिती
उमरी प्रगणे बालापूर (शहर) गाव माहिती
वडादबु. गाव माहिती
वडाद ख गाव माहिती
वैरट राजपूर गाव माहिती
वाकपूर गाव माहिती
वाकी गाव माहिती
वाळकी गाव माहिती
वल्लभ नगर गाव माहिती
वणी गाव माहिती
वारूडी गाव माहिती
वाशिंबा गाव माहिती
यावळ्खेड गाव माहिती
येळ्वान गाव माहिती
येवता गाव माहिती


1. Agar Village Information
2. Akhatwada Village Information
3. Akkalkot Village Information
4. Akola (M Corp.) Village Information
5. Akola (Rural) Village Information
6. Akoli Bk. Village Information
7. Akoli Kh. Village Information
8. Aliyabad Village Information
9. Amanatpur Village Information
10. Ambikapur Village Information
11. Anakwadi Village Information
12. Anvi Village Information
13. Apatapa Village Information
14. Apoti Bk Village Information
15. Apoti Kh Village Information
16. Babhulgaon Village Information
17. Badlapur Village Information
18. Bahadarpur Village Information
19. Bahirkhed Village Information
20. Bakharabad Village Information
21. Bhamhapuri Village Information
22. Bhaurad Village Information
23. Bhod Village Information
24. Birsingpur Village Information
25. Bondarkhed (530110) Village Information
26. Bondarkhed (530152) Village Information
27. Borgaon (530100) Village Information
28. Borgaon (530113) Village Information
29. Chachondi Village Information
30. Chandaki Village Information
31. Chandpur Village Information
32. Chandur Village Information
33. Changefal Village Information
34. Chikhalgaon Village Information
35. Dabki Village Information
36. Dahigaon Village Information
37. Dahihanda Village Information
38. Dalambi Village Information
39. Dapaki Village Information
40. Dapura Village Information
41. Devali Village Information
42. Dhaga Village Information
43. Dhamana Village Information
44. Dhapshi Village Information
45. Dhotardi Village Information
46. Dodaki Village Information
47. Dongargaon Village Information
48. Donwada Village Information
49. Dudhala Village Information
50. Dudhalam Village Information
51. Ekalara Village Information
52. Faramardabad Village Information
53. Gandhigram Village Information
54. Ganori Village Information
55. Ghonga Village Information
56. Ghusar Village Information
57. Ghusarwadi Village Information
58. Gonapur Village Information
59. Gondapur Village Information
60. Gopalkhed Village Information
61. Goregaon Bk Village Information
62. Goregaon Kh Village Information
63. Gotra Village Information
64. Gudadhi Village Information
65. Hatla Village Information
66. Hingma Tamaswadi Village Information
67. Hingna Village Information
68. Hingna Barling Village Information
69. Hingna Kumbhari Village Information
70. Hingna Mhaispur Village Information
71. Hingni Bk (Dahihanda) Village Information
72. Jalalabad Village Information
73. Jalalpur Village Information
74. Jawala Bk Village Information
75. Jawala Kh Village Information
76. Kalambeshwar Village Information
77. Kanadi Village Information
78. Kanchanpur Village Information
79. Kanshiwani Village Information
80. Kapashi Road Village Information
81. Kapashi Talav Village Information
82. Kapileshwar Village Information
83. Kasali Bk Village Information
84. Kasali Kh Village Information
85. Kasampur Village Information
86. Kati Village Information
87. Katyar Village Information
88. Kaulkhed (530030) Village Information
89. Kaulkhed (530063) Village Information
90. Khadka Village Information
91. Khadki Bk (CT) Village Information
92. Khadki Takali Village Information
93. Khakadi Village Information
94. Khambora Village Information
95. Khanapur (530001) Village Information
96. Khanapur (530020) Village Information
97. Kharab Bk Village Information
98. Kharab Kh Village Information
99. Khobarkhed Village Information
100. Kolambi Village Information
101. Kothari Village Information
102. Kumbhari Village Information
103. Kurankhed Village Information
104. Lakhanwada Village Information
105. Lakhonda Bk Village Information
106. Lakhonda Kh Village Information
107. Lonagra Village Information
108. Loni Village Information
109. Mahadalpur Village Information
110. Majalapur Village Information
111. Malkapur (CT) Village Information
112. Mandala Village Information
113. Marodi Village Information
114. Masa Village Information
115. Mazod Village Information
116. Mhaisang Village Information
117. Mhaispur Village Information
118. Mhatodi Village Information
119. Mirzapur (530080) Village Information
120. Mirzapur (530115) Village Information
121. Morgaon Bhakare Village Information
122. Mujare Mohamadpur Village Information
123. Mustafapur Village Information
124. Naigaon Village Information
125. Nandapur Village Information
126. Naothal Village Information
127. Nawakheda Village Information
128. Nimbhora Village Information
129. Nimbi Village Information
130. Nipana Village Information
131. Nirat Village Information
132. Nirmalkhed Village Information
133. Nizampur Village Information
134. Pach Pimpal Village Information
135. Pahadpur Village Information
136. Pailpada Village Information
137. Palaso Bk Village Information
138. Palaso Kh Village Information
139. Palodhi Village Information
140. Paritwada Village Information
141. Pati Village Information
142. Patur Nandapur Village Information
143. Rajapur Village Information
144. Rambhapur Village Information
145. Ramgaon Village Information
146. Rohana Village Information
147. Sangavi Bk Village Information
148. Sangavi Kh Village Information
149. Sangavi Mohadi Village Information
150. Sanglud Bk Village Information
151. Sanglud Kh Village Information
152. Santoshpur Village Information
153. Shahanwajpur Village Information
154. Shahapur (530000) Village Information
155. Shahapur (530069) Village Information
156. Shamabad Village Information
157. Shekapur Village Information
158. Shikhatkhed Village Information
159. Shiloda Village Information
160. Shivani (CT) Village Information
161. Shivapur Village Information
162. Shivar (CT) Village Information
163. Sisa Village Information
164. Sisaudegaon Village Information
165. Somthana Village Information
166. Sonala Village Information
167. Sonkhas Village Information
168. Sukali Village Information
169. Sukapur Village Information
170. Sukoda Village Information
171. Sultan Ajampur Village Information
172. Takali Jalam Village Information
173. Takli Pote Village Information
174. Takoda Village Information
175. Tamsi Village Information
176. Tankhed Village Information
177. Tapalabad Village Information
178. Tarapur Village Information
179. Telkhed Village Information
180. Ugwa Village Information
181. Ukli Village Information
182. Umari Pr. Akola (CT) Village Information
183. Umerkhed Village Information
184. Umri Pragane Balapur (CT) Village Information
185. Wadad Bk Village Information
186. Wadad Kh Village Information
187. Wairat Rajapur Village Information
188. Wakapur Village Information
189. Waki Village Information
190. Walki Village Information
191. Wallabh Nagar Village Information
192. Wani Village Information
193. Warudi Village Information
194. Washimba Village Information
195. Yawalkhed Village Information
196. Yelwan Village Information
197. Yeota Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click