Indian Villages


अजनी बु. गाव माहिती
अजनी खु. गाव माहिती
अजनी मेळा गाव माहिती
अळंदा गाव माहिती
असरटेक गाव माहिती
अशरफपूर गाव माहिती
अश्करीपूर गाव माहिती
अटकळी गाव माहिती
अटकळी गाव माहिती
बागायत बार्शिटाकळी गाव माहिती
बहिरखेड गाव माहिती
बखारपुर गाव माहिती
बार्शिटाकळी गाव माहिती
बेलखेड गाव माहिती
भांबोरा गाव माहिती
भरतपुर गाव माहिती
भेंडगाव गाव माहिती
भेंडी काजी गाव माहिती
भेंडी महाला गाव माहिती
भेंडी सुत्रक गाव माहिती
बोरमळी गाव माहिती
ब्राम्हणदरी गाव माहिती
चेलका गाव माहिती
चिचखेड गाव माहिती
चिंचखेड बु. गाव माहिती
चिंचोली देवदारी गाव माहिती
चिंचोली रुद्रायणी गाव माहिती
चोहोगाव गाव माहिती
दगडपारवा गाव माहिती
डऊचका गाव माहिती
देवदरी गाव माहिती
धाबा गाव माहिती
धाकली गाव माहिती
धामनदरी गाव माहिती
धानोरा गाव माहिती
धारागिरी गाव माहिती
धोतरखेड गाव माहिती
दोनद बु. गाव माहिती
दोनद खु. गाव माहिती
फेट्रा गाव माहिती
घोटा गाव माहिती
गोरव्हा गाव माहिती
हलदोली गाव माहिती
हातोला गाव माहिती
हिरकणी गाव माहिती
इसापूर गाव माहिती
जलालाबाद गाव माहिती
जमकेश्वर गाव माहिती
जांभरून गाव माहिती
जांबवसू गाव माहिती
जनुना गाव माहिती
जनुना गाव माहिती
जोगलखेड गाव माहिती
काजळेश्वर गाव माहिती
कान्हेरी सरप गाव माहिती
कर्डू गाव माहिती
कासारखेड गाव माहिती
कासमार गाव माहिती
कातखेडा गाव माहिती
खडकी गाव माहिती
खांबोरा गाव माहिती
खेर्डाबु. गाव माहिती
खेर्डा खु. गाव माहिती
खोपडी गाव माहिती
खोरी खुदावंतपुर गाव माहिती
किनखेड गाव माहिती
कोथळी बु. गाव माहिती
कोथळी खु. गाव माहिती
लखमापुर गाव माहिती
लोहगड गाव माहिती
लोहगड तांडा (एन.व्हि.) गाव माहिती
महागाव (530495) गाव माहिती
महागाव (530533) गाव माहिती
महान गाव माहिती
मांडोली गाव माहिती
मंगरूळ गाव माहिती
मनमतखेड गाव माहिती
मिर्झापुर गाव माहिती
मोरगाव काकड गाव माहिती
मो-हळ गाव माहिती
मोझरी बु. गाव माहिती
मोझरी खु. गाव माहिती
नशीराबाद गाव माहिती
निहिदा गाव माहिती
निंभारा गाव माहिती
निंबी गाव माहिती
निंबीबु. गाव माहिती
निंबी खु. गाव माहिती
पद्मिन गाव माहिती
पाराभवानी गाव माहिती
परंडा गाव माहिती
पार्डी गाव माहिती
पाटखेड गाव माहिती
पिंपळ शेंडा गाव माहिती
पिंपळगाव चांभारे गाव माहिती
पिंपळगाव हांडे गाव माहिती
पिंपळखुटा गाव माहिती
पिंजर गाव माहिती
पुनोती बु. गाव माहिती
पुनोती खु. गाव माहिती
राहित गाव माहिती
राजन खेड गाव माहिती
राजंदा गाव माहिती
राजनखेडतांडा (एन.वी.) गाव माहिती
रामगाव गाव माहिती
रेडवा गाव माहिती
रूस्तमाबाद गाव माहिती
सादलपुर गाव माहिती
सफेपूर गाव माहिती
साहित गाव माहिती
सकणी गाव माहिती
साखरविरा गाव माहिती
साल्पी गाव माहिती
सराव गाव माहिती
सारकीन्ही गाव माहिती
सातळी गाव माहिती
सावरखेड गाव माहिती
सायखेड गाव माहिती
सय्यदपुर गाव माहिती
सेवानगर (एन.वी) गाव माहिती
शहापूर गाव माहिती
शेलापुर गाव माहिती
शेलगाव गाव माहिती
शेलु बु गाव माहिती
शेलु(खु) गाव माहिती
शिंदखेड गाव माहिती
शिवापूर गाव माहिती
सोनगीरी गाव माहिती
सुकळी गाव माहिती
सुलतानपूर गाव माहिती
टाकरखेड गाव माहिती
टाकळी छबिले गाव माहिती
तामसी गाव माहिती
टवक्कलपुर गाव माहिती
टेंभी गाव माहिती
टिटवा गाव माहिती
टिटवा गाव माहिती
तिवसा बु. गाव माहिती
तिवसा खु. गाव माहिती
उजळेश्वर गाव माहिती
उमरदरी गाव माहिती
वस्तापुर गाव माहिती
वडाळा गाव माहिती
वडाळा (530535) गाव माहिती
वडगाव गाव माहिती
वाघा बु. गाव माहिती
वाघा खु. गाव माहिती
वाघजाळी गाव माहिती
वाई गाव माहिती
वाल्पी गाव माहिती
वानखेडपूर गाव माहिती
वरखेड गाव माहिती
वरखेड बु. गाव माहिती
वरखेड खु. गाव माहिती
वरखेड गाव माहिती
विझोरा गाव माहिती
यावलखेड गाव माहिती
येरंडा गाव माहिती
झोड्गा गाव माहिती


1. Ajani Bk. Village Information
2. Ajani Kh. Village Information
3. Ajani Mahala Village Information
4. Alanda Village Information
5. Asartek Village Information
6. Asharafpur Village Information
7. Ashkaripur Village Information
8. Atkali Village Information
9. Atkali Village Information
10. Bagayat Barshitakli Village Information
11. Bahirkhed Village Information
12. Bakharapur Village Information
13. Barshitakali Village Information
14. Belkhed Village Information
15. Bhambora Village Information
16. Bharatpur Village Information
17. Bhendgaon Village Information
18. Bhendi Kaji Village Information
19. Bhendi Mahala Village Information
20. Bhendi Sutrak Village Information
21. Bormali Village Information
22. Bramhandari Village Information
23. Chelaka Village Information
24. Chichkhed Village Information
25. Chinchkhed Bk. Village Information
26. Chincholi Devdari Village Information
27. Chincholi Rudrayani Village Information
28. Chohogaon Village Information
29. Dagadparwa Village Information
30. Dauchaka Village Information
31. Devdari Village Information
32. Dhaba Village Information
33. Dhakali Village Information
34. Dhamandari Village Information
35. Dhanora Village Information
36. Dharagiri Village Information
37. Dhotarkhed Village Information
38. Donad Bk Village Information
39. Donad Kh. Village Information
40. Fetra Village Information
41. Ghota Village Information
42. Gorvha Village Information
43. Haldoli Village Information
44. Hatola Village Information
45. Hirkani Village Information
46. Isapur Village Information
47. Jalalabad Village Information
48. Jamakeshwar Village Information
49. Jambharun Village Information
50. Jambvasu Village Information
51. Januna Village Information
52. Januna Village Information
53. Jogalkhed Village Information
54. Kajaleshwar Village Information
55. Kanheri Sarap Village Information
56. Kardu Village Information
57. Kasarkhed Village Information
58. Kasmar Village Information
59. Katkheda Village Information
60. Khadaki Village Information
61. Khambora Village Information
62. Kherda Bk Village Information
63. Kherda Kh. Village Information
64. Khopadi Village Information
65. Khori Khudavantpur Village Information
66. Kinkhed Village Information
67. Kothali Bk. Village Information
68. Kothali Kh. Village Information
69. Lakhamapur Village Information
70. Lohgad Village Information
71. Lohgadtanda (N.V.) Village Information
72. Mahagaon (530495) Village Information
73. Mahagaon (530533) Village Information
74. Mahan Village Information
75. Mandoli Village Information
76. Mangrul Village Information
77. Manmatkhed Village Information
78. Mirzapur Village Information
79. Morgaon Kakad Village Information
80. Morhal Village Information
81. Mozari Bk. Village Information
82. Mozari Kh. Village Information
83. Nashirabad Village Information
84. Nihida Village Information
85. Nimbhara Village Information
86. Nimbi Village Information
87. Nimbi BK Village Information
88. Nimbi Kh. Village Information
89. Padmin Village Information
90. Para Bhawani Village Information
91. Paranda Village Information
92. Pardi Village Information
93. Patkhed Village Information
94. Pimpal Shenda Village Information
95. Pimpalgaon Chambhare Village Information
96. Pimpalgaon Hande Village Information
97. Pimpalkuta Village Information
98. Pinjar Village Information
99. Punoti Bk. Village Information
100. Punoti Kh. Village Information
101. Rahit Village Information
102. Rajan Khed Village Information
103. Rajanda Village Information
104. Rajankhedtanda (N.V.) Village Information
105. Ramgaon Village Information
106. Redwa Village Information
107. Rustamabad Village Information
108. Sadalapur Village Information
109. Safepur Village Information
110. Sahit Village Information
111. Sakani Village Information
112. Sakharvira Village Information
113. Salpi Village Information
114. Sarav Village Information
115. Sarkinhi Village Information
116. Satali Village Information
117. Sawarkhed Village Information
118. Saykhed Village Information
119. Sayyadpur Village Information
120. Sevanagar (N.V) Village Information
121. Shahapur Village Information
122. Shelapur Village Information
123. Shelgaon Village Information
124. Shelu Bk. Village Information
125. Shelu Kh. Village Information
126. Shindkhed Village Information
127. Shiwapur Village Information
128. Songiri Village Information
129. Sukali Village Information
130. Sultanpur Village Information
131. Takarkhed Village Information
132. Takli Chabile Village Information
133. Tamsi Village Information
134. Tawakalpur Village Information
135. Tembhi Village Information
136. Titawa (530524) Village Information
137. Titawa (530584) Village Information
138. Tiwasa Bk. Village Information
139. Tiwasa Kh. Village Information
140. Ujaleshwar Village Information
141. Umardari Village Information
142. Vastapur Village Information
143. Wadala (530492) Village Information
144. Wadala (530535) Village Information
145. Wadgaon Village Information
146. Wagha Bk. Village Information
147. Wagha Kh. Village Information
148. Waghajali Village Information
149. Wai Village Information
150. Walpi Village Information
151. Wankhedpur Village Information
152. Warkhed Village Information
153. Warkhed Bk. Village Information
154. Warkhed Kh. Village Information
155. Warkhed(Wagh) Village Information
156. Wizora Village Information
157. Yavalkhed Village Information
158. Yeranda Village Information
159. Zodga Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click