Indian Villages


आडगाव ख गाव माहिती
आगसखेड गाव माहिती
अकोली जहांगीर गाव माहिती
आकोल्खेड गाव माहिती
आकोट (एम क्ल) गाव माहिती
आलमपूर गाव माहिती
आलेगाव गाव माहिती
आळेवाडी गाव माहिती
अल्यारपूर गाव माहिती
आंबाडी गाव माहिती
अंबोडा गाव माहिती
अमिनापूर गाव माहिती
आंढ गाव माहिती
असेगाव बजार गाव माहिती
औरंगाबाद प्र. आडगाव गाव माहिती
औरंगाबाद प्र. आकोट गाव माहिती
बालेगाव गाव माहिती
बामबर्डा बु. गाव माहिती
बंधर गाव माहिती
बेलुरा गाव माहिती
भीळ्खेड गाव माहिती
भोड गाव माहिती
बोचरा गाव माहिती
बोरदी गाव माहिती
बोरी गाव माहिती
चंदनपूर गाव माहिती
चन्दिकपूर गाव माहिती
चापानेर गाव माहिती
चिंचखेडबु. गाव माहिती
चिंचखेड ख (529738) गाव माहिती
चिंचखेड ख (529771) गाव माहिती
चिंचपाणी गाव माहिती
चोहटा गाव माहिती
चोरवडबु. गाव माहिती
चोरवड ख गाव माहिती
दहीखेल फुतकर गाव माहिती
डांगरखेड गाव माहिती
दनोरी गाव माहिती
दौतपूर गाव माहिती
देवरी गाव माहिती
देऊळगाव (529776) गाव माहिती
देऊळगाव (529833) गाव माहिती
देवार्डा गाव माहिती
धागा गाव माहिती
धामणगाव गाव माहिती
धामनी गाव माहिती
धनगरवाडी गाव माहिती
धरेल गाव माहिती
दीनोडा गाव माहिती
दिवठाणा गाव माहिती
एद्लापूर गाव माहिती
फत्तेपूर गाव माहिती
गाजीपुर गाव माहिती
गर्सोली गाव माहिती
गौळ्खेड गाव माहिती
गिरजापूर गाव माहिती
गोखी गाव माहिती
ग्याजूददीन नगर गाव माहिती
हानवाडी गाव माहिती
हीलाळाबाद गाव माहिती
इसापूर गाव माहिती
जैनपूर पिंप्री गाव माहिती
जळगाव नहाटे गाव माहिती
जानूना गाव माहिती
जानूना बु. गाव माहिती
जौळ्का गाव माहिती
जौळ्खेड बु. गाव माहिती
जौळ्खेड खु. गाव माहिती
जीतापूर प्र. अडगाव गाव माहिती
जीतापूर प्र. रुपगड गाव माहिती
जोगबन गाव माहिती
कळवाडी गाव माहिती
कान्हेरी गाव माहिती
कपाशी गाव माहिती
कराटवाडी (529798) गाव माहिती
कराटवाडी (529861) गाव माहिती
करोडी गाव माहिती
कसोड शिवपूर गाव माहिती
कटखेड गाव माहिती
कौथा बु. गाव माहिती
कवठा खु. गाव माहिती
कावसा बु. गाव माहिती
कावसा ख गाव माहिती
केळिवेली गाव माहिती
केसोरी गाव माहिती
खैरखेड गाव माहिती
खानापूर बु. गाव माहिती
खानापूर त्र्यंबकपूर गाव माहिती
खापरवाडी बु. गाव माहिती
खापर्वदी खु. गाव माहिती
खासबाग गाव माहिती
खेर्डा गाव माहिती
खीरकुंड बु. गाव माहिती
खीरकुंड खु. गाव माहिती
खुदावंतपूर गाव माहिती
किनखेड गाव माहिती
कोहा गाव माहिती
कोळविहिर गाव माहिती
कुंड गाव माहिती
कूतसा गाव माहिती
लाडेगाव गाव माहिती
लखमापूर गाव माहिती
लेमकानी गाव माहिती
लोहारी बु. गाव माहिती
लोहारी खु. गाव माहिती
लोट्खेड गाव माहिती
महागाव गाव माहिती
महालक्ष्मी गाव माहिती
महमदपूर गाव माहिती
माक्रामपूर गाव माहिती
मलकापूर गाव माहिती
मलकापूर भील गाव माहिती
मलकापूर गोंड गाव माहिती
मंचनपूर गाव माहिती
मानकारी गाव माहिती
मर्दी प्र. चिंचोना गाव माहिती
मर्दी प्र. खतकाली गाव माहिती
मारोडा गाव माहिती
मिर्जापूर गाव माहिती
मियाचे खेडे गाव माहिती
मोहल गाव माहिती
मुंडगाव गाव माहिती
नखेगाव गाव माहिती
नंदखेड गाव माहिती
नरसिंगपूर गाव माहिती
नयनापूर गाव माहिती
नेहोरी बु. गाव माहिती
नेहोरी खु. गाव माहिती
निजामपूर गाव माहिती
पळ्सोड गाव माहिती
पनज गाव माहिती
पराला गाव माहिती
पंतोडा गाव माहिती
पतसूल गाव माहिती
पेणोरी गाव माहिती
पिलाकवाडी गाव माहिती
पिंपरी दिककर गाव माहिती
पिंपरी खु. गाव माहिती
पोपटखेड गाव माहिती
पुंडा गाव माहिती
राह्नापूर गाव माहिती
राजेगाव गाव माहिती
राजुरा गाव माहिती
राजुरवाडी गाव माहिती
रामपूर अलियास धरुल गाव माहिती
रंभापूर गाव माहिती
रौंदाळा गाव माहिती
रेल गाव माहिती
रोहनखेड गाव माहिती
रुधदी प्र. चिंचोना गाव माहिती
रुधदी प्र. खतकाली गाव माहिती
रुईखेड गाव माहिती
शलखेड गाव माहिती
सर्फ़ाबाद गाव माहिती
सवारा गाव माहिती
सावरगाव गाव माहिती
सावरखेड गाव माहिती
शहानर गाव माहिती
शहापूर प्र. आकोट गाव माहिती
शहापूर प्र. कारला गाव माहिती
शहापूर प्र.रुपगड गाव माहिती
सोनबर्डी गाव माहिती
सुकळी गाव माहिती
सुलतानपूर गाव माहिती
ताजनापुर गाव माहिती
टाकळी बु. गाव माहिती
टाकळी खु. गाव माहिती
तांदुळवाडी गाव माहिती
तरोडा गाव माहिती
ठोकबर्डी गाव माहिती
उमरा गाव माहिती
विताली गाव माहिती
वडाळी देशमुख गाव माहिती
वडाळी सतवाई गाव माहिती
वडगाव मेंधे गाव माहिती
वाघोडा गाव माहिती
वाई गाव माहिती
वनी गाव माहिती
वारुळा गाव माहिती
वारुर गाव माहिती
वासली नागापूर गाव माहिती


1. Adgaon Kh Village Information
2. Agaskhed Village Information
3. Akoli Jahangir Village Information
4. Akolkhed Village Information
5. Akot (M Cl) Village Information
6. Alampur Village Information
7. Alegaon Village Information
8. Alewadi Village Information
9. Alyarpur Village Information
10. Ambadi Village Information
11. Amboda Village Information
12. Aminapur Village Information
13. Andh Village Information
14. Asegaon Bajar Village Information
15. Aurangabad Pr. Adgaon Village Information
16. Aurangabad Pr. Akot Village Information
17. Balegaon Village Information
18. Bambarda Bk Village Information
19. Bandhara Village Information
20. Belura Village Information
21. Bhilkhed Village Information
22. Bhod Village Information
23. Bochara Village Information
24. Bordi Village Information
25. Bori Village Information
26. Chandanpur Village Information
27. Chandikapur Village Information
28. Chapaner Village Information
29. Chinchkhed Bk Village Information
30. Chinchkhed Kh (529738) Village Information
31. Chinchkhed Kh (529771) Village Information
32. Chinchpani Village Information
33. Chohatta Village Information
34. Chorwad Bk Village Information
35. Chorwad Kh Village Information
36. Dahikhel Futkar Village Information
37. Dangarkhed Village Information
38. Danori Village Information
39. Dautpur Village Information
40. Deori Village Information
41. Deulgaon (529776) Village Information
42. Deulgaon (529833) Village Information
43. Dewarda Village Information
44. Dhaga Village Information
45. Dhamangaon Village Information
46. Dhamna Bk Village Information
47. Dhangarwadi Village Information
48. Dharel Village Information
49. Dinoda Village Information
50. Diwthana Village Information
51. Edlapur Village Information
52. Fattepur Village Information
53. Gajipur Village Information
54. Garsoli Village Information
55. Gaulkhed Village Information
56. Girjapur Village Information
57. Gokhi Village Information
58. Gyajuddin Nagar Village Information
59. Hanwadi Village Information
60. Hilalabad Village Information
61. Isapur Village Information
62. Jainpur Pimpri Village Information
63. Jalgaon Nahate Village Information
64. Januna Village Information
65. Januna Bk Village Information
66. Jaulka Village Information
67. Jaulkhed Bk. Village Information
68. Jaulkhed Kh. Village Information
69. Jitapur Pr. Adgaon Village Information
70. Jitapur Pr. Rupagad Village Information
71. Jogban Village Information
72. Kalwadi Village Information
73. Kanheri Village Information
74. Kapashi Village Information
75. Karatwadi (529798) Village Information
76. Karatwadi (529861) Village Information
77. Karodi Village Information
78. Kasod Shivpur Village Information
79. Katkhed Village Information
80. Kautha Bk. Village Information
81. Kavtha Kh. Village Information
82. Kawasa Bk. Village Information
83. Kawasa Kh Village Information
84. Keliweli Village Information
85. Kesori Village Information
86. Khairkhed Village Information
87. Khanapur Bk. Village Information
88. Khanapur Tryambakpur Village Information
89. Khaparwadi Bk. Village Information
90. Khaparwadi Kh. Village Information
91. Khasbag Village Information
92. Kherda Village Information
93. Khirkund Bk. Village Information
94. Khirkund Kh. Village Information
95. Khudawantpur Village Information
96. Kinkhed Village Information
97. Koha Village Information
98. Kolwihir Village Information
99. Kund Village Information
100. Kutasa Village Information
101. Ladegaon Village Information
102. Lakhamapur Village Information
103. Lamkani Village Information
104. Lohari Bk. Village Information
105. Lohari Kh. Village Information
106. Lotkhed Village Information
107. Mahagaon Village Information
108. Mahalaxmi Village Information
109. Mahamadpur Village Information
110. Makrampur Village Information
111. Malkapur Village Information
112. Malkapur Bhil Village Information
113. Malkapur Gond Village Information
114. Manchanpur Village Information
115. Mankari Village Information
116. Mardi Pr. Chinchona Village Information
117. Mardi Pr. Khatkali Village Information
118. Maroda Village Information
119. Mirzapur Village Information
120. Miyache Khede Village Information
121. Mohala Village Information
122. Mundgaon Village Information
123. Nakhegaon Village Information
124. Nandkhed Village Information
125. Narsingpur Village Information
126. Naynapur Village Information
127. Nehori Bk. Village Information
128. Nehori Kh. Village Information
129. Nijampur Village Information
130. Palsod Village Information
131. Panaj Village Information
132. Parala Village Information
133. Patonda Village Information
134. Patsul Village Information
135. Penori Village Information
136. Pilakwadi Village Information
137. Pimpri Dikkar Village Information
138. Pimpri Kh. Village Information
139. Popatkhed Village Information
140. Punda Village Information
141. Rahnapur Village Information
142. Rajegaon Village Information
143. Rajura Village Information
144. Rajurwadi Village Information
145. Ramapur Alias Dharul Village Information
146. Rambhapur Village Information
147. Raundala Village Information
148. Rel Village Information
149. Rohankhed Village Information
150. Rudhadi Pr. Chinchona Village Information
151. Rudhadi Pr. Khatkali Village Information
152. Ruikhed Village Information
153. Salkhed Village Information
154. Sarfabad Village Information
155. Sawara Village Information
156. Sawargaon Village Information
157. Sawarkhed Village Information
158. Shahanur Village Information
159. Shahapur Pr. Akot Village Information
160. Shahapur Pr. Karla Village Information
161. Shahapur Pr.Rupagad Village Information
162. Sonbardi Village Information
163. Sukali Village Information
164. Sultanpur Village Information
165. Tajnapur Village Information
166. Takli Bk. Village Information
167. Takli Kh. Village Information
168. Tandulwadi Village Information
169. Taroda Village Information
170. Thokbardi Village Information
171. Umara Village Information
172. Vitali Village Information
173. Wadali Deshmukh Village Information
174. Wadali Satwai Village Information
175. Wadgaon Mendhe Village Information
176. Waghoda Village Information
177. Wai Village Information
178. Wani Village Information
179. Warula Village Information
180. Warur Village Information
181. Wasali Nagapur Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click