Indian Villages


आडगाव गाव माहिती
आडमाळ गाव माहिती
अकोले गाव माहिती
अमराळेवाडी गाव माहिती
अंबडवेट गाव माहिती
आंबवणे गाव माहिती
आंबेगाव गाव माहिती
आंदेशे गाव माहिती
आंदगाव गाव माहिती
आंधळे गाव माहिती
असदे गाव माहिती
बहिरीचीवाडी गाव माहिती
बार्पे गाव माहिती
बेर्पे बु. गाव माहिती
बावधन बु गाव माहिती
बेलावडे गाव माहिती
बेंबटओहोळ गाव माहिती
बेंबटमाळ गाव माहिती
भादस गाव माहिती
भादस बु. गाव माहिती
भालगुडी गाव माहिती
भांबर्डे गाव माहिती
भरे गाव माहिती
भरेकरवाडी गाव माहिती
भेगडेवाडी गाव माहिती
भोडे गाव माहिती
भोईणी गाव माहिती
भोईरवाडी गाव माहिती
भूगाव गाव माहिती
भुकूम गाव माहिती
बोतरवाडी गाव माहिती
चाले गाव माहिती
चांदे गाव माहिती
चांदिवली गाव माहिती
चिखलगाव गाव माहिती
चिखली बु गाव माहिती
चिंचवड गाव माहिती
दखणे गाव माहिती
दारवली गाव माहिती
दासवे गाव माहिती
दत्तवाडी गाव माहिती
दत्तवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
डावजे गाव माहिती
देवघर गाव माहिती
धडवली गाव माहिती
धामणी गाव माहिती
धामणऒव्हळ गाव माहिती
दिसली गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
एकोले गाव माहिती
गडले गाव माहिती
गावडेवाडी गाव माहिती
घेरवितंगड गाव माहिती
घोटावडे गाव माहिती
घुटके गाव माहिती
गोडांबेवाडी गाव माहिती
हाडशी गाव माहिती
हिंजवडी गाव माहिती
होतले गाव माहिती
हुलावळेवाडी गाव माहिती
जांबे गाव माहिती
जामगाव गाव माहिती
जातेडे गाव माहिती
जवळ गाव माहिती
कळमशेत गाव माहिती
करमोळी गाव माहिती
कासारअंबोली गाव माहिती
कासारसाई गाव माहिती
काशिग गाव माहिती
कातरखडक गाव माहिती
कातवडी गाव माहिती
केमसेवाडी गाव माहिती
खांबोली गाव माहिती
खारावडे गाव माहिती
खेचरे गाव माहिती
खुबवली गाव माहिती
कोळावडे गाव माहिती
कोळवली गाव माहिती
कोळशी गाव माहिती
कोळवण गाव माहिती
कोंढावळे गाव माहिती
कोंढूर गाव माहिती
कुळे गाव माहिती
कुंभेरी गाव माहिती
लवळे गाव माहिती
लव्हार्डे गाव माहिती
मेडेद गाव माहिती
महाळुंगे गाव माहिती
माजगाव गाव माहिती
माले गाव माहिती
माळेगाव गाव माहिती
माण गाव माहिती
मांदेडे गाव माहिती
मारणेवाडी गाव माहिती
मारुंजी गाव माहिती
मातेरेवाडी गाव माहिती
मोरेवाडी गाव माहिती
मोसे खु गाव माहिती
मुगाव गाव माहिती
मुगावडे गाव माहिती
मुकाईवाडी गाव माहिती
मुलखेड गाव माहिती
मुळशी खु गाव माहिती
मुठा गाव माहिती
नांदे गाव माहिती
नांदगाव गाव माहिती
नांदिवली गाव माहिती
नाणेगाव गाव माहिती
नेरे गाव माहिती
निवे गाव माहिती
पडाळघर गाव माहिती
पडळघरवाडी गाव माहिती
पळसे गाव माहिती
पाथरशेत गाव माहिती
पौड गाव माहिती
पेठ शहापूर गाव माहिती
पिंपळोली गाव माहिती
पिंपरी गाव माहिती
पिरंगुट गाव माहिती
पोमगाव गाव माहिती
पुनावळे गाव माहिती
रावडे गाव माहिती
रिहे गाव माहिती
साईव ख गाव माहिती
साखरी गाव माहिती
सालतर गाव माहिती
संभवे गाव माहिती
साठेसाई गाव माहिती
सावरगाव गाव माहिती
शेडाणी गाव माहिती
शेरे गाव माहिती
शिळेश्वर गाव माहिती
शिंदेवाडी गाव माहिती
शिरवली गाव माहिती
सूस गाव माहिती
ताम्हिणी गाव माहिती
तैलबैल गाव माहिती
ताम्हिणी बु. गाव माहिती
टाटा तलाव गाव माहिती
ताथवडे गाव माहिती
तव गाव माहिती
टेमघर गाव माहिती
थेरगाव गाव माहिती
उगवली गाव माहिती
उरवडे गाव माहिती
वडगाव गाव माहिती
वळणे गाव माहिती
वांद्रे गाव माहिती
वेडे गाव माहिती
वेगरे गाव माहिती
वीसाखार गाव माहिती
विसघर गाव माहिती
विट्ठलवाडी गाव माहिती
वडवली गाव माहिती
वाकड गाव माहिती
वाळेण गाव माहिती
वांजळे गाव माहिती
वारक गाव माहिती
वातुंडे गाव माहिती


1. Adgaon Village Information
2. Admal Village Information
3. Akole Village Information
4. Amarale Wadi Village Information
5. Ambadvet Village Information
6. Ambavane Village Information
7. Ambegaon Village Information
8. Andeshe Village Information
9. Andgaon Village Information
10. Andhale Village Information
11. Asade Village Information
12. Bahirichivadi Village Information
13. BARPE Village Information
14. Barpe Bk. Village Information
15. Bavadhan BK Village Information
16. Belawade Village Information
17. BEMBADADOHOL Village Information
18. Bembatmal Village Information
19. BHADAS Village Information
20. Bhadas Bu. Village Information
21. Bhalgudi Village Information
22. Bhambarde Village Information
23. Bhare Village Information
24. Bharekarwadi Village Information
25. Bhegadewadi Village Information
26. Bhode Village Information
27. Bhoini Village Information
28. Bhoirwadi Village Information
29. Bhugaon Village Information
30. Bhukum Village Information
31. Botarwadi Village Information
32. Chale Village Information
33. Chande Village Information
34. Chandivali Village Information
35. Chikhalgaon Village Information
36. Chikhali Bk. Village Information
37. Chinchwad Village Information
38. Dakhane Village Information
39. Darawali Village Information
40. Dasave Village Information
41. Dattawadi Village Information
42. Dattwadi (N.V.) Village Information
43. Davaje Village Information
44. Devghar Village Information
45. Dhadawali Village Information
46. Dhamani Village Information
47. DhamanOvhal Village Information
48. Disali Village Information
49. Dongargaon Village Information
50. Ekole Village Information
51. Gadale Village Information
52. Gavadewadi Village Information
53. Gheravitangad Village Information
54. Ghotavade Village Information
55. Ghutake Village Information
56. Godambewadi Village Information
57. Hadashi Village Information
58. Hinjavadi (CT) Village Information
59. Hotale Village Information
60. Hulavalewadi Village Information
61. Jambe Village Information
62. Jamgaon Village Information
63. Jatede Village Information
64. Jawal Village Information
65. Kalamshet Village Information
66. Karmoli Village Information
67. Kasar Amboli Village Information
68. Kasarsai Village Information
69. Kashig Village Information
70. Katar Khadak Village Information
71. Katavadi Village Information
72. Kemasewadi Village Information
73. Khamboli Village Information
74. Kharavade Village Information
75. Khechare Village Information
76. Khubawali Village Information
77. Kolavade Village Information
78. Kolawali Village Information
79. Koloshi Village Information
80. Kolwan Village Information
81. Kondhawale Village Information
82. Kondhur Village Information
83. Kule Village Information
84. Kumbheri Village Information
85. Lavale Village Information
86. Lavharde Village Information
87. Maded Village Information
88. Mahalunge Village Information
89. Majgaon Village Information
90. Male Village Information
91. Malegaon Village Information
92. Man Village Information
93. MANDEDE Village Information
94. Maranewadi Village Information
95. Marunji Village Information
96. Materewadi Village Information
97. Morewadi Village Information
98. Mose Kh. Village Information
99. Mugaon Village Information
100. Mugavade Village Information
101. Mukaiwadi Village Information
102. Mulkhed Village Information
103. Mulshi Kh. Village Information
104. Mutha Village Information
105. Nande Village Information
106. Nandgaon Village Information
107. Nandivali Village Information
108. Nanegaon Village Information
109. Nere Village Information
110. Nive Village Information
111. Padalghar Village Information
112. Padalgharwadi Village Information
113. Palase Village Information
114. Patharshet Village Information
115. Paud Village Information
116. Peth Shahapur Village Information
117. Pimpaloli Village Information
118. Pimpri Village Information
119. Pirangut Village Information
120. Pomgaon Village Information
121. Punawale Village Information
122. Ravade Village Information
123. Rihe Village Information
124. Saiv Kh Village Information
125. Sakhari Village Information
126. Saltar Village Information
127. Sambhave Village Information
128. Sathesai Village Information
129. Savargaon Village Information
130. Shedani Village Information
131. Shere Village Information
132. Shileshwar Village Information
133. Shindewadi Village Information
134. Shirvali Village Information
135. Sus Village Information
136. TAHMINI Village Information
137. Tail Baila Village Information
138. Tamhini Bk Village Information
139. Tata Talav Village Information
140. Tathwade Village Information
141. Tav Village Information
142. Temghar Village Information
143. Thergaon Village Information
144. Ugavali Village Information
145. Uravade Village Information
146. Vadgaon Village Information
147. Valane Village Information
148. Vandre Village Information
149. Vede Village Information
150. Vegre Village Information
151. Visakhar Village Information
152. VISGHAR Village Information
153. Vitthalwadi Village Information
154. Wadavali Village Information
155. Wakad Village Information
156. Walen Village Information
157. Wanjale Village Information
158. Warak Village Information
159. Watunde Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click