Indian Villages


अब्दीमंडी गाव माहिती
आडगाव बुद्रुक गाव माहिती
आडगाव खु गाव माहिती
आडगाव माहोली गाव माहिती
आडगाव सरक गाव माहिती
आलमपूर गाव माहिती
अंबिकापूर गाव माहिती
अंजनडोह गाव माहिती
अंतापूर गाव माहिती
अपटगाव गाव माहिती
अश्रफपूर गाव माहिती
औरंगाबाद गाव माहिती
औरंगाबाद(म.न.पा) गाव माहिती
औरंगपूर गाव माहिती
बागतगाव गाव माहिती
बकापूर गाव माहिती
बाळापूर गाव माहिती
बनगाव गाव माहिती
बेंबळ्याची वाडी गाव माहिती
बेंडेवाडी गाव माहिती
भाबर्डा गाव माहिती
भालगाव गाव माहिती
भीकापूर गाव माहिती
भीदोन गाव माहिती
भोगलवाडी गाव माहिती
बोरवाडी गाव माहिती
बोरवाडी तांडा गाव माहिती
चारठा गाव माहिती
चौका गाव माहिती
चौकावाडी गाव माहिती
चिंचोली गाव माहिती
चित्ते पिंपळगाव गाव माहिती
चितेगाव गाव माहिती
डायगव्हाण गाव माहिती
दरकवाडी गाव माहिती
दरेगाव गाव माहिती
दौलताबाद गाव माहिती
दौलतपूर गाव माहिती
देमणी गाव माहिती
देवळाई गाव माहिती
धरमपूर गाव माहिती
ढवळापूरी गाव माहिती
धोंडखेडा गाव माहिती
ढोपटेश्वर गाव माहिती
डोनवाडा गाव माहिती
दुधड गाव माहिती
एकलहरा गाव माहिती
एकोड गाव माहिती
फतेपूर गाव माहिती
गाढे जळगाव गाव माहिती
गाडीवट गाव माहिती
गाडीवट तांडा गाव माहिती
गांधेली गाव माहिती
गंगापूर जहागीर गाव माहिती
गंगापूर नेहरी गाव माहिती
गारखेडा गाव माहिती
गावदरी तांडा गाव माहिती
गेवराई गाव माहिती
गेवराई कुबेर गाव माहिती
गेवराई तांडा गाव माहिती
घरदोन गाव माहिती
घरदोन तांडा गाव माहिती
घारेगाव एकतुनी गाव माहिती
घारेगाव पिंपरी गाव माहिती
गिरनेरा गाव माहिती
गिरनेरा तांडा गाव माहिती
गोलटगाव गाव माहिती
गोलवाडी गाव माहिती
गोपाळपूर गाव माहिती
हसनाबादवाडी गाव माहिती
हसनपूर गाव माहिती
हातमाळी गाव माहिती
हिरपूर गाव माहिती
हिवरा गाव माहिती
हसनपूर गाव माहिती
इब्राहीमपूर गाव माहिती
इस्लामपूरवाडी गाव माहिती
जडगाव गाव माहिती
जयपूर गाव माहिती
जाकमाथा गाव माहिती
जळगाव फेरन गाव माहिती
जटवाडा गाव माहिती
जैबतपूर गाव माहिती
जोडवाडी गाव माहिती
जोगवाडा गाव माहिती
कांचनपूर गाव माहिती
कच्चीघाटी गाव माहिती
कचनेर गाव माहिती
कचनेर तांडा गाव माहिती
काद्राबाद गाव माहिती
कान्हापूर गाव माहिती
कनकोरा गाव माहिती
करंजगाव गाव माहिती
कार्होळ गाव माहिती
करमाड गाव माहिती
करोडी गाव माहिती
केसापूरी गाव माहिती
केसापूरी तांडा गाव माहिती
खामखेडा गाव माहिती
खोडेगाव गाव माहिती
कोडगाव अंबड गाव माहिती
कोडगाव जालना गाव माहिती
कोळघर गाव माहिती
कोलठाण गाव माहिती
कोनेवाडी गाव माहिती
कृष्णापूरवाडी गाव माहिती
कुंभेफळ गाव माहिती
लाडगाव गाव माहिती
लाडसावंगी गाव माहिती
लामकाना गाव माहिती
लायगाव गाव माहिती
लिंगदरी गाव माहिती
महालपिंप्री गाव माहिती
महमदपूर गाव माहिती
मल्हारपूर गाव माहिती
माळीवाडा गाव माहिती
मलकापूर गाव माहिती
मांडकी गाव माहिती
मंगरूळ गाव माहिती
मोरविरा गाव माहिती
मुर्शदकुली गाव माहिती
मुर्शदापूर गाव माहिती
मुरुमखेडा गाव माहिती
नागोणीची वाडी गाव माहिती
नायगाव गाव माहिती
नायगव्हाण गाव माहिती
नानकवाडी गाव माहिती
निपाणी गाव माहिती
ओहर गाव माहिती
पाचोड गाव माहिती
पळशी गाव माहिती
पांढरी गाव माहिती
पंढरपूर (शहर) गाव माहिती
परदरी गाव माहिती
परदरी तांडा गाव माहिती
पाटोदा गाव माहिती
पिंपळखुटा गाव माहिती
पिंपळगाव पांढरी गाव माहिती
पिंपरी बुद्रुक गाव माहिती
पिंपरी खु गाव माहिती
पिरवाडी गाव माहिती
पिसादेवी गाव माहिती
पोखरी गाव माहिती
रेहाळपट्टी तांडा गाव माहिती
रामपूर गाव माहिती
रामपूरी गाव माहिती
रुस्तुमपूर गाव माहिती
शहजतपूर गाव माहिती
सहस्त्रमुळी गाव माहिती
सांजखेडा गाव माहिती
सारोळा गाव माहिती
साताळा गाव माहिती
सटाना गाव माहिती
सातारा (शहर) गाव माहिती
सातारा तांडा गाव माहिती
सावंगी गाव माहिती
सय्यदपूर गाव माहिती
सेलूद गाव माहिती
शहजापूर गाव माहिती
शहापूर गाव माहिती
शेखापूर गाव माहिती
शेकटा गाव माहिती
शेंद्रा कामगार गाव माहिती
शेंद्रा बन गाव माहिती
शरणापूर गाव माहिती
शेवगा गाव माहिती
शिवगड तांडा गाव माहिती
सीदोन गाव माहिती
सिरसमाळ गाव माहिती
सुलतानपूर गाव माहिती
सुलतानपूर (548811) गाव माहिती
सुंदरवाडी गाव माहिती
टाकळी शिंपी गाव माहिती
टाकळी वैद्य गाव माहिती
टाकळीमाळी गाव माहिती
तिसगाव गाव माहिती
तीलानाईक तांडा गाव माहिती
टोणगाव गाव माहिती
तुळजापूर गाव माहिती
उचलती गाव माहिती
विट्ठलपूर गाव माहिती
वडगाव खु. गाव माहिती
वडगाव कोल्हाटी (शहर) गाव माहिती
वडखा गाव माहिती
वाहेगाव गाव माहिती
वळदगाव गाव माहिती
वंजारवाडी गाव माहिती
वरुड गाव माहिती
वरझडी गाव माहिती
झाल्टा गाव माहिती


1. Abdimandi Village Information
2. Adgaon Bk Village Information
3. Adgaon Kh Village Information
4. Adgaon Maholi Village Information
5. Adgaon Sarak Village Information
6. Alampur Village Information
7. Ambikapur Village Information
8. Anjandoh Village Information
9. Antapur Village Information
10. Apatgaon Village Information
11. Ashrafpur Village Information
12. Aurangabad (CB) Village Information
13. Aurangabad (M Corp.) Village Information
14. Aurangpur Village Information
15. Bagtalab Village Information
16. Bakapur Village Information
17. Balapur Village Information
18. Bangaon Village Information
19. Bebalyachiwadi Village Information
20. Bendewadi Village Information
21. Bhabarda Village Information
22. Bhalgaon Village Information
23. Bhikapur Village Information
24. Bhindon Village Information
25. Bhogalwadi Village Information
26. Borwadi Village Information
27. Borwadi Tanda Village Information
28. Chartha Village Information
29. Chauka Village Information
30. Chaukawadi Village Information
31. Chincholi Village Information
32. Chite Pimpalgaon Village Information
33. Chitegaon Village Information
34. Daigavhan Village Information
35. Darakwadi Village Information
36. Daregaon Village Information
37. Daulatabad Village Information
38. Daulatpur Village Information
39. Demani Village Information
40. Devlai Village Information
41. Dharmapur Village Information
42. Dhawalapuri Village Information
43. Dhondkheda Village Information
44. Dhopateshwar Village Information
45. Donwada Village Information
46. Dudhad Village Information
47. Eklahara Village Information
48. Ekod Village Information
49. Fattepur Village Information
50. Gadhe Jalgaon Village Information
51. Gadiwat Village Information
52. Gadiwat Tanda Village Information
53. Gandheli Village Information
54. Gangapur Jahagir Village Information
55. Gangapur Nehari Village Information
56. Garkheda Village Information
57. Gavadari Tanda Village Information
58. Georai Village Information
59. Georai Kubri Village Information
60. Georai Tanda Village Information
61. Ghardon Village Information
62. Ghardon Tanda Village Information
63. Gharegaon Ektuni Village Information
64. Gharegaon Pimpri Village Information
65. Girnera Village Information
66. Girnera Tanda Village Information
67. Golatgaon Village Information
68. Golwadi Village Information
69. Gopalpur Village Information
70. Hasanabadwadi Village Information
71. Hasanpur Village Information
72. Hatmali Village Information
73. Hirapur Village Information
74. Hivra Village Information
75. Husenpur Village Information
76. Ibrahimpur Village Information
77. Islampurwadi Village Information
78. Jadgaon Village Information
79. Jaipur Village Information
80. Jakmatha Village Information
81. Jalgaon Feran Village Information
82. Jatwada Village Information
83. Jawatpur Village Information
84. Jodwadi Village Information
85. Jogwada Village Information
86. Kachanpur Village Information
87. Kachhighati Village Information
88. Kachner Village Information
89. Kachner Tanda Village Information
90. Kadrabad Village Information
91. Kanhapur Village Information
92. Kankora Village Information
93. Karajgaon Village Information
94. Karhol Village Information
95. Karmad Village Information
96. Karodi Village Information
97. Kesapuri Village Information
98. Kesapuri Tanda Village Information
99. Khamkheda Village Information
100. Khodegaon Village Information
101. Kodgaon Ambad Village Information
102. Kodgaon Jalna Village Information
103. Kolghar Village Information
104. Kolthan Village Information
105. Konewadi Village Information
106. Krishnapurwadi Village Information
107. Kubhephal Village Information
108. Ladgaon Village Information
109. Ladsawangi Village Information
110. Lamkana Village Information
111. Laygaon Village Information
112. Lingdari Village Information
113. Mahalpimpri Village Information
114. Mahamadpur Village Information
115. Malharpur Village Information
116. Maliwada Village Information
117. Malkapur Village Information
118. Mandki Village Information
119. Mangrul Village Information
120. Morvira Village Information
121. Murshadkuli Village Information
122. Murshadpur Village Information
123. Murumkheda Village Information
124. Nagonyachiwadi Village Information
125. Naigaon Village Information
126. Naigavhan Village Information
127. Nanakwadi Village Information
128. Nipani Village Information
129. Ohar Village Information
130. Pachod Village Information
131. Palshi Village Information
132. Pandhari Village Information
133. Pandharpur (CT) Village Information
134. Pardari Village Information
135. Pardari Tanda Village Information
136. Patoda Village Information
137. Pimpal Khunta Village Information
138. Pimpalgaon Pandhari Village Information
139. Pimpri Bk Village Information
140. Pimpri Kh Village Information
141. Pirwadi Village Information
142. Pisadevi Village Information
143. Pokhari Village Information
144. Rahalpatti Tanda Village Information
145. Rampur Village Information
146. Rampuri Village Information
147. Rustumpur Village Information
148. Sahajatpur Village Information
149. Sahastramuli Village Information
150. Sanjkheda Village Information
151. Sarola Village Information
152. Satala Village Information
153. Satana Village Information
154. Satara (CT) Village Information
155. Satara Tanda Village Information
156. Sawangi Village Information
157. Sayyadpur Village Information
158. Selud Village Information
159. Shahajapur Village Information
160. Shahapur Village Information
161. Shekapur Village Information
162. Shekta Village Information
163. Shendra Kamangar Village Information
164. Shendraban Village Information
165. Shernapur Village Information
166. Shevga Village Information
167. Shivgad Tanda Village Information
168. Sindon Village Information
169. Sirasmal Tanda Village Information
170. Sultanpur (548799) Village Information
171. Sultanpur (548811) Village Information
172. Sundarwadi Village Information
173. Takli Shimpi Village Information
174. Takli Vaidya Village Information
175. Taklimali Village Information
176. Tisgaon Village Information
177. Tohla Naik Tanda Village Information
178. Tongaon Village Information
179. Tuljapur Village Information
180. Uchalti Village Information
181. Vitthalpur Village Information
182. Wadgaon Kh. Village Information
183. Wadgaon Kolhati (CT) Village Information
184. Wadkha Village Information
185. Wahegaon Village Information
186. Waladgaon Village Information
187. Wanjarwadi Village Information
188. Warud Village Information
189. Warzadi Village Information
190. Zalta Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click