Indian Villages


अब्दुल्लापूर गाव माहिती
आडगाव गाव माहिती
आडूळ बु. गाव माहिती
आडूळ खु. गाव माहिती
आडूळ तांडा गाव माहिती
आगापूर गाव माहिती
आगर नांदर गाव माहिती
आखातवाडा गाव माहिती
अलिपूर गाव माहिती
अलीदाबाद गाव माहिती
अमरापूर गाव माहिती
आनंदपूर गाव माहिती
अंतरवाली खांडी गाव माहिती
आपेगांव गाव माहिती
औरंगपूर गाव माहिती
औरंगपूर वाडी गाव माहिती
अवाडे उचेगाव गाव माहिती
बाभूळगाव गाव माहिती
बाळानगर गाव माहिती
बाळापूर गाव माहिती
बल्लाळपूर गाव माहिती
बंगला तांडा गाव माहिती
बन्नी तांडा गाव माहिती
बिडकीन गाव माहिती
बोकुड जळगाव गाव माहिती
बोरगाव गाव माहिती
ब्राह्मणगाव गाव माहिती
ब्राह्मण गव्हाण गाव माहिती
ब्राह्मणगाव गाव माहिती
चांगतपुरी गाव माहिती
चनकवाडी गाव माहिती
74 जळगाव गाव माहिती
चिंचाळा गाव माहिती
चिंचोली गाव माहिती
चितेगाव (शहर) गाव माहिती
दाभरूळ गाव माहिती
दादेगाव बु. गाव माहिती
दादेगाव जहांगीर गाव माहिती
दादेगाव खु. गाव माहिती
दालवाडी गाव माहिती
दरेगाव गाव माहिती
दावरवाडी गाव माहिती
डेरा गाव माहिती
दंवगाव गाव माहिती
देवगाव तांडा गाव माहिती
ढाकेफळ गाव माहिती
धनगाव गाव माहिती
ढोरकीन गाव माहिती
धुपखेडा गाव माहिती
दिन्नापुर गाव माहिती
दियानातपूर गाव माहिती
डोणगांव गाव माहिती
डोंगरी नायक तांडा गाव माहिती
एकतुनी गाव माहिती
फारोळा गाव माहिती
गाढेगाव पैठण गाव माहिती
गाजीपूर गाव माहिती
गेवराई बार्शी गाव माहिती
गेवराई बु. गाव माहिती
गेवराई खु गाव माहिती
गेवराई मर्वा गाव माहिती
घारेगाव गाव माहिती
घारी गाव माहिती
गिधाडा गाव माहिती
गोढेगाव गंगापूर गाव माहिती
हनुमंतगाव गाव माहिती
हर्षी बु. गाव माहिती
हर्षी खु. गाव माहिती
हिंगणी गाव माहिती
हिरडपुरी गाव माहिती
हिरापूर गाव माहिती
हिवरा चोंढाला गाव माहिती
होनोबाची वाडी गाव माहिती
इमामपूर गाव माहिती
इनायतपूर गाव माहिती
इंदेगाव गाव माहिती
इसारवाडी गाव माहिती
इस्लामपूर गाव माहिती
इस्माईलपूर गाव माहिती
इटावा गाव माहिती
जैनपूर गाव माहिती
जायतपूर गाव माहिती
जांभळी गाव माहिती
जोगेश्वरी गाव माहिती
कडेठाण बु गाव माहिती
कडेठाण खु. गाव माहिती
कापूसवाडी गाव माहिती
करंजखेडा गाव माहिती
कारकीन गाव माहिती
कासार पाडळी गाव माहिती
कातपूर गाव माहिती
कौडगाव गाव माहिती
कौदर गाव माहिती
कावसन गाव माहिती
केकत जळगाव गाव माहिती
केसापुरी गाव माहिती
खादगांव गाव माहिती
खामजळगाव गाव माहिती
खंडाळा गाव माहिती
खंडेवाडी गाव माहिती
खेर्डा गाव माहिती
कोळी बोडखा गाव माहिती
कृष्णापूर गाव माहिती
कुतुबखेडा गाव माहिती
लाखेगाव गाव माहिती
लाखेफल गाव माहिती
लामगव्हाण गाव माहिती
लींबगाव गाव माहिती
लोहगाव बु. गाव माहिती
लोहगाव खु. गाव माहिती
महंमदपूर गाव माहिती
माणकपूर गाव माहिती
मावसगव्हाण गाव माहिती
मायगाव गाव माहिती
मेहरबान नायक तांडा गाव माहिती
म्हारोळा गाव माहिती
मिरखेडा गाव माहिती
मोहालखेडा गाव माहिती
मुधलवाडी गाव माहिती
मुलानी वडगाव गाव माहिती
मुरादाबाद गाव माहिती
मुरमा गाव माहिती
नायगाव गाव माहिती
नायगव्हाण गाव माहिती
नांदलगांव गाव माहिती
नांदर गाव माहिती
नानेगाव गाव माहिती
नारायणगाव गाव माहिती
नवगाव गाव माहिती
निलजगाव गाव माहिती
पांचलगाव गाव माहिती
पाचोड बु. गाव माहिती
पाचोड खु. गाव माहिती
पाडळी गाव माहिती
पैठण (एम क्ल) गाव माहिती
पैठण खेडा गाव माहिती
पांगरा गाव माहिती
पंखेवाडी गाव माहिती
पारुंडी गाव माहिती
पारुंडी तांडा गाव माहिती
पाटेगाव गाव माहिती
पाटोदे वडगाव गाव माहिती
पिंपळवाडी (पिराची) गाव माहिती
पोरगाव गाव माहिती
पोरगाव तांडा गाव माहिती
पुसेगाव गाव माहिती
रहाटगांव गाव माहिती
रजापूर गाव माहिती
रांजणगाव दांडगा गाव माहिती
रांजणगाव खुरी गाव माहिती
रांजणी गाव माहिती
सायगाव गाव माहिती
साजेगाव गाव माहिती
सालवडगाव गाव माहिती
शहापूर मानेगाव गाव माहिती
शहापूर वाहेगाव गाव माहिती
शेकटा गाव माहिती
शेवता गाव माहिती
शिवणी गाव माहिती
श्रुगांरवाडी गाव माहिती
सोलनापूर गाव माहिती
सोमपुरी गाव माहिती
सोनवाडी बु गाव माहिती
सोनवाडी खु गाव माहिती
सोनवाडी खु गाव माहिती
सुलतानपूर गाव माहिती
ताहेरपूर गाव माहिती
टाकळी अंबड गाव माहिती
टाकळी पैठण गाव माहिती
तांडा बु गाव माहिती
तांडा खु गाव माहिती
तारू पिंपळवाडी गाव माहिती
टाकळी तांडा गाव माहिती
तेलवाडी गाव माहिती
थापटी तांडा गाव माहिती
थेरगाव गाव माहिती
तोंडोळी गाव माहिती
तुळापूर गाव माहिती
तूपेवाडी गाव माहिती
विहामांडवा गाव माहिती
वडाळा गाव माहिती
वडगव्हाण गाव माहिती
वडजी गाव माहिती
वडवाळी गाव माहिती
वाघाडी गाव माहिती
वाहेगाव गाव माहिती
वाकी गाव माहिती
वरुडी बु. गाव माहिती
वरवंडी खु गाव माहिती
ववा गाव माहिती
यासीनपूर गाव माहिती


1. Abdullapur Village Information
2. Adgaon Village Information
3. Adool Bk. Village Information
4. Adool Kh. Village Information
5. Adool Tanda Village Information
6. Agapur Village Information
7. Agar-nandur Village Information
8. Akhatwada Village Information
9. Alipur Village Information
10. Aliyabad Village Information
11. Amrapur Village Information
12. Anandpur Village Information
13. Antarwali Khandi Village Information
14. Apegaon Village Information
15. Aurangpur Village Information
16. Aurangpur Buttewadi Village Information
17. Awade Uchegaon Village Information
18. Babhulgaon Village Information
19. Balanagar Village Information
20. Balapur Village Information
21. Ballalpur Village Information
22. Bangala Tanda Village Information
23. Banni Tanda Village Information
24. Bidkin Village Information
25. Bokud Jalgaon Village Information
26. Borgaon Village Information
27. Bramhagaon Village Information
28. Bramhagavhan Village Information
29. Bramhangaon Village Information
30. Changatpuri Village Information
31. Chankwadi Village Information
32. Chauryahattar Jalgaon Village Information
33. Chinchala Village Information
34. Chincholi Village Information
35. Chitegaon (CT) Village Information
36. Dabhrul Village Information
37. Dadegaon Bk. Village Information
38. Dadegaon Jahagir Village Information
39. Dadegaon Kh. Village Information
40. Dalwadi Village Information
41. Daregaon Village Information
42. Dawarwadi Village Information
43. Dera Village Information
44. Devgaon Village Information
45. Devgaon Tanda Village Information
46. Dhakephal Village Information
47. Dhangaon Village Information
48. Dhorkin Village Information
49. Dhupkheda Village Information
50. Dinnapur Village Information
51. Diyanatpur Village Information
52. Dongaon Village Information
53. Dongri Naik Tanda Village Information
54. Ektuni Village Information
55. Farola Village Information
56. Gadhegaon Paithan Village Information
57. Gazipur Village Information
58. Georai Bashi Village Information
59. Georai Bk. Village Information
60. Georai Kh. Village Information
61. Georai Marda Village Information
62. Gharegaon Village Information
63. Ghari Village Information
64. Gidhada Village Information
65. Godhegaon Gangapur Village Information
66. Hanumantgaon Village Information
67. Harshi Bk. Village Information
68. Harshi Kh. Village Information
69. Hingani Village Information
70. Hiradpuri Village Information
71. Hirapur Village Information
72. Hiwara Chondhala Village Information
73. Honobachiwadi Village Information
74. Imampur Village Information
75. Inayatpur Village Information
76. Indegaon Village Information
77. Isarwadi Village Information
78. Islampur Village Information
79. Ismailpur Village Information
80. Itawa Village Information
81. Jainpur Village Information
82. Jaitpur Village Information
83. Jambhali Village Information
84. Jogeshwari Village Information
85. Kadethan Bk. Village Information
86. Kadethan Kh. Village Information
87. Kapuswadi Village Information
88. Karanj Kheda Village Information
89. Karkin Village Information
90. Kasarpadli Village Information
91. Katpur Village Information
92. Kaudgaon Village Information
93. Kaundar Village Information
94. Kawasan Village Information
95. Kekat Jalgaon Village Information
96. Kesapuri Village Information
97. Khadgaon Village Information
98. Khamjalgaon Village Information
99. Khandala Village Information
100. Khandewadi Village Information
101. Kherda Village Information
102. Koli Bodkha Village Information
103. Krishnapur Village Information
104. Kutub Kheda Village Information
105. Lakhegaon Village Information
106. Lakhephal Village Information
107. Lamgavhan Village Information
108. Limbgaon Village Information
109. Lohagaon Bk. Village Information
110. Lohagaon Kh. Village Information
111. Mahamadpur Village Information
112. Mankapur Village Information
113. Mavasgavhan Village Information
114. Mayagaon Village Information
115. Meharban Naik Tanda Village Information
116. Mharola Village Information
117. Mirkheda Village Information
118. Mohalkheda Village Information
119. Mudhalwadi Village Information
120. Mulani Wadgaon Village Information
121. Muradabad Village Information
122. Murma Village Information
123. Naigaon Village Information
124. Naigavhan Village Information
125. Nandalgaon Village Information
126. Nandar Village Information
127. Nanegaon Village Information
128. Narayangaon Village Information
129. Navgaon Village Information
130. Nilajgaon Village Information
131. Pachalgaon Village Information
132. Pachod Bk. Village Information
133. Pachod Kh. Village Information
134. Padli Village Information
135. Paithan (M Cl) Village Information
136. Paithan kheda Village Information
137. Pangra Village Information
138. Panthewadi Village Information
139. Parundi Village Information
140. Parundi Tanda Village Information
141. Pategaon Village Information
142. Patode Wadgaon Village Information
143. Pimpalwadi(pirachi) Village Information
144. Porgaon Village Information
145. Porgaon Tanda Village Information
146. Pusegaon Village Information
147. Rahatgaon Village Information
148. Rajapur Village Information
149. Ranjangaon Dandga Village Information
150. Ranjangaon Khuri Village Information
151. Ranjani Village Information
152. Saigaon Village Information
153. Sajegaon Village Information
154. Salwadgaon Village Information
155. Shahapur Manegaon Village Information
156. Shahapur Wahegaon Village Information
157. Shekta Village Information
158. Shevata Village Information
159. Shivani Village Information
160. Shringarwadi Village Information
161. Solanapur Village Information
162. Sompuri Village Information
163. Sonwadi Bk Village Information
164. Sonwadi khu Village Information
165. Sonwadi khu Village Information
166. Sultanpur Village Information
167. Taherpur Village Information
168. Takali Ambad Village Information
169. Takli Paithan Village Information
170. Tanda Bk. Village Information
171. Tanda Kh. Village Information
172. Taru Pimpalwadi Village Information
173. Tekadi Tanda Village Information
174. Telwadi Village Information
175. Thapati Tanda Village Information
176. Thergaon Village Information
177. Tondoli Village Information
178. Tulapur Village Information
179. Tupewadi Village Information
180. Vihamandwa Village Information
181. Wadala Village Information
182. Wadgavhan Village Information
183. Wadji Village Information
184. Wadwali Village Information
185. Waghadi Village Information
186. Wahegaon Village Information
187. Waki Village Information
188. Warudi Bk. Village Information
189. Warwandi Kh. Village Information
190. Wawa Village Information
191. Yasinpur Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click