Indian Villages


अढाव गाव माहिती
आडनदी गाव माहिती
आहाड गाव माहिती
आकी गाव माहिती
अलाडोह गाव माहिती
अंबापाटी गाव माहिती
आमोना गाव माहिती
आमझरी गाव माहिती
असाळवाडा गाव माहिती
आवागड गाव माहिती
बादनापूर गाव माहिती
बगदरी गाव माहिती
बागलींगा गाव माहिती
बाहादरपूर गाव माहिती
बामादेही गाव माहिती
बारुगव्हान गाव माहिती
बारुखेडा गाव माहिती
बेला गाव माहिती
बेलकुंड गाव माहिती
भंडोरा गाव माहिती
भांद्री गाव माहिती
भांडुम गाव माहिती
भांडुम गाव माहिती
भवई गाव माहिती
भीलखेडा (531566) गाव माहिती
भिलखेडा (531692) गाव माहिती
भिलखेडा (531725) गाव माहिती
भीरोजा गाव माहिती
भूलोरी गाव माहिती
भूत्रुम गाव माहिती
बीबा गाव माहिती
बिछुखेडा गाव माहिती
बीहाली गाव माहिती
बिलू गाव माहिती
बोदु गाव माहिती
बोराळा गाव माहिती
बोरदा गाव माहिती
बोरी गाव माहिती
बोरिखेडा गाव माहिती
बोराटयाखेडा गाव माहिती
बुटिडा गाव माहिती
चांदपूर गाव माहिती
चौरामल गाव माहिती
चिचती गाव माहिती
चिचघाट गाव माहिती
चिचखेडा गाव माहिती
चिखलदरा (एम क्ल) गाव माहिती
चिखली गाव माहिती
चीलाटी गाव माहिती
चोबिता गाव माहिती
चुनखडी गाव माहिती
चूरनी गाव माहिती
चूरनी गाव माहिती
दाबिया गाव माहिती
दहेन्द्री गाव माहिती
ढाकना गाव माहिती
धरमडोह गाव माहिती
धारगड गाव माहिती
डोलार गाव माहिती
डोलार गाव माहिती
डोलार गाव माहिती
डोमा गाव माहिती
डोमि गाव माहिती
डोमनीफाटा गाव माहिती
एकताई गाव माहिती
गडगाभांडूम गाव माहिती
गंगाधरी गाव माहिती
गांगरखेडा गाव माहिती
गरजदरी गाव माहिती
गौलखेडा गाव माहिती
गौलखेडा बाजार गाव माहिती
घाना गाव माहिती
घटांग गाव माहिती
गिरगुटी गाव माहिती
गुडिफ़ाटा गाव माहिती
गुल्लरघाट गाव माहिती
हतरु गाव माहिती
हत्तीघाट गाव माहिती
हिल्डा गाव माहिती
हीरडमल गाव माहिती
हिरदामल गाव माहिती
जैतादेही गाव माहिती
जांभली गाव माहिती
जामलीवन गाव माहिती
जामुन नाला गाव माहिती
जारिदा गाव माहिती
जवाहरकुंड गाव माहिती
काजलडोह गाव माहिती
काकादरी गाव माहिती
केलपाणी गाव माहिती
कामापूर गाव माहिती
कामिदा गाव माहिती
कन्हेरी गाव माहिती
कारादा गाव माहिती
कारंजखेडा गाव माहिती
काटकुंभ गाव माहिती
केली गाव माहिती
केलपाणी गाव माहिती
केशरपूर गाव माहिती
खाडिमल गाव माहिती
खंडुखेडा गाव माहिती
खारी गाव माहिती
खटकाली गाव माहिती
खतकाली (531662) गाव माहिती
खीरपाणी गाव माहिती
खोंगडा गाव माहिती
कोहाना गाव माहिती
कुही गाव माहिती
कोशहरू गाव माहिती
कोलकास गाव माहिती
कोरडा गाव माहिती
कोटमी गाव माहिती
कोयलारी गाव माहिती
कुलंगणा बु. गाव माहिती
कुलंगणा खु. गाव माहिती
कुंभी गाव माहिती
कुंडी गाव माहिती
कुतंबी गाव माहिती
लाखेवाडा गाव माहिती
लवादा (531656) गाव माहिती
लवादा (531679) गाव माहिती
लोंणाझरी गाव माहिती
माडीझडप गाव माहिती
मडकी गाव माहिती
माखला गाव माहिती
मलकापूर गाव माहिती
मनभंग गाव माहिती
मांजरकापडी गाव माहिती
मरवणी गाव माहिती
मारिता गाव माहिती
मसोंडी गाव माहिती
मेहरीआम गाव माहिती
मेमना गाव माहिती
मेनघाट गाव माहिती
मोरगड गाव माहिती
मोथा गाव माहिती
मोझरी गाव माहिती
नागापूर गाव माहिती
नगरतास गाव माहिती
नागदेल्हि गाव माहिती
नवलगाव गाव माहिती
निलठुम गाव माहिती
पाचडोंगरी गाव माहिती
पलसपाणी गाव माहिती
पलस्या गाव माहिती
पांढरा खडक गाव माहिती
पस्तलाई गाव माहिती
पाटकहु गाव माहिती
पिली गाव माहिती
पिपादरी गाव माहिती
पिपल्या गाव माहिती
पिरखेडा गाव माहिती
राहु गाव माहिती
रायपूर गाव माहिती
राक्षा गाव माहिती
रामटेक गाव माहिती
रेहट्याखेडा गाव माहिती
रुईपठार गाव माहिती
रुपगड गाव माहिती
साखरी चिखलपाट गाव माहिती
सालबर्डी गाव माहिती
सालीता गाव माहिती
सलोना गाव माहिती
सरावरखेडा गाव माहिती
सत्तीरुईपठार गाव माहिती
सावरपाणी गाव माहिती
साव-या गाव माहिती
सेमाडोह गाव माहिती
शहापूर गाव माहिती
शीवनपाणी गाव माहिती
सिमोरी गाव माहिती
सिरासीतांड गाव माहिती
सोमठाणाबु. गाव माहिती
सोमठाणा खु. गाव माहिती
सोमवारखेडा गाव माहिती
सोनापूर गाव माहिती
सुमीता गाव माहिती
तारुबांदा गाव माहिती
टेकडा नागझिरा गाव माहिती
टेक्डखेडा गाव माहिती
तेलखार गाव माहिती
टेंब्रुसोंडा गाव माहिती
टेंभरू गाव माहिती
टेटू गाव माहिती
टोंगलफोडी गाव माहिती
तोरनवाडी गाव माहिती
वैराट गाव माहिती
वस्तापूर गाव माहिती
वडापाटी गाव माहिती
वडपाणी गाव माहिती
वानरोड गाव माहिती
वावडी गाव माहिती
झिंगापूर गाव माहिती
झिरा गाव माहिती


1. Adhav Village Information
2. Adnadi Village Information
3. Ahad Village Information
4. Aki Village Information
5. Aladoh Village Information
6. Ambapati Village Information
7. Amona Village Information
8. Amzari Village Information
9. Asalwada Village Information
10. Awagad Village Information
11. Badnapur Village Information
12. bagdari Village Information
13. Baglinga Village Information
14. Bahadarpur Village Information
15. Bamadehi Village Information
16. Barugavhan Village Information
17. Barukheda Village Information
18. Bela Village Information
19. Belkund Village Information
20. Bhandora Village Information
21. Bhandri Village Information
22. Bhandum (531559) Village Information
23. Bhandum (531599) Village Information
24. Bhawai Village Information
25. Bhilkheda (531566) Village Information
26. Bhilkheda (531692) Village Information
27. Bhilkheda (531725) Village Information
28. Bhiroja Village Information
29. Bhulori Village Information
30. Bhutrum Village Information
31. Biba Village Information
32. Bichukheda Village Information
33. Bihali Village Information
34. Bilu Village Information
35. Bodu Village Information
36. Borala Village Information
37. Borda Village Information
38. Bori Village Information
39. Borikheda Village Information
40. Bortyakheda Village Information
41. Butida Village Information
42. Chandpur Village Information
43. Chauramal Village Information
44. Chichati Village Information
45. Chichghat Village Information
46. Chichkheda Village Information
47. Chikhaldara (M Cl) Village Information
48. Chikhali Village Information
49. Chilati Village Information
50. Chobita Village Information
51. Chunkhadi Village Information
52. Churni (531636) Village Information
53. Churni (531664) Village Information
54. Dabiya Village Information
55. Dahendri Village Information
56. Dhakna Village Information
57. Dharamdoh Village Information
58. Dhargad Village Information
59. Dolar (531576) Village Information
60. Dolar (531593) Village Information
61. Dolar (531638) Village Information
62. Doma Village Information
63. Domi Village Information
64. Domnifata Village Information
65. Ektai Village Information
66. Gadgabhandum Village Information
67. Gangadhari Village Information
68. Gangarkheda Village Information
69. Garajdari Village Information
70. Gaulkheda Village Information
71. Gaulkheda Bazar Village Information
72. Ghana Village Information
73. Ghatang Village Information
74. Girguti Village Information
75. Gudifata Village Information
76. Gularghat Village Information
77. Hatru Village Information
78. Hattighat Village Information
79. Hilda Village Information
80. Hiradmal Village Information
81. Hirdamal Village Information
82. Jaitadehi Village Information
83. Jambli Village Information
84. Jamlivan Village Information
85. Jamun Nala Village Information
86. Jarida Village Information
87. Jawaharkund Village Information
88. Kajaldoh Village Information
89. Kakadari Village Information
90. Kalapani Village Information
91. Kamapur Village Information
92. Kamida Village Information
93. Kanheri Village Information
94. Karada Village Information
95. Karanjkheda Village Information
96. Katkumbh Village Information
97. Keli Village Information
98. Kelpani Village Information
99. Kesharpur Village Information
100. Khadimal Village Information
101. Khandukheda Village Information
102. Khari Village Information
103. Khatkali (531578) Village Information
104. Khatkali (531662) Village Information
105. Khirapani Village Information
106. Khongada Village Information
107. Kohana Village Information
108. Kohi Village Information
109. Koktu Village Information
110. Kolkas Village Information
111. Korda Village Information
112. Kotmi Village Information
113. Koylari Village Information
114. Kulgana Bk. Village Information
115. Kulgana Kh. Village Information
116. Kumbhi Village Information
117. Kundi Village Information
118. Kutambi Village Information
119. Lakhewada Village Information
120. Lawada (531656) Village Information
121. Lawada (531679) Village Information
122. Lonazari Village Information
123. Madizadap Village Information
124. Madki Village Information
125. Makhala Village Information
126. Malkapur Village Information
127. Manbhang Village Information
128. Manjarkapdi Village Information
129. Marawani Village Information
130. Marita Village Information
131. Masondi Village Information
132. Mehriaam Village Information
133. Memna Village Information
134. Menghat Village Information
135. Morgad Village Information
136. Motha Village Information
137. Mozari Village Information
138. Nagapur Village Information
139. Nagartas Village Information
140. Nagdehli Village Information
141. Nawalgaon Village Information
142. Nilthum Village Information
143. Pachdongri Village Information
144. Palaspani Village Information
145. Palshya Village Information
146. Pandhra Khadak Village Information
147. Pastalai Village Information
148. Patkahu Village Information
149. Pili Village Information
150. Pipadari Village Information
151. Piplya Village Information
152. Pirkheda Village Information
153. Rahu Village Information
154. Raipur Village Information
155. Raksha Village Information
156. Ramtek Village Information
157. Rehatyakheda Village Information
158. Ruipathar Village Information
159. Rupagad Village Information
160. Sakhari Chikhalpati Village Information
161. Salibardi Village Information
162. Salita Village Information
163. Salona Village Information
164. Sarwarkheda Village Information
165. Sattiruipatha Village Information
166. Sawarpani Village Information
167. Sawarya Village Information
168. Semadoh Village Information
169. Shahapur Village Information
170. Shiwanpani Village Information
171. Simori Village Information
172. Sirasitand Village Information
173. Somthana Bk Village Information
174. Somthana Kh. Village Information
175. Somwarkheda Village Information
176. Sonapur Village Information
177. Sumita Village Information
178. Tarubanda Village Information
179. Tekda Nagzira Village Information
180. Tekdakheda Village Information
181. Telkhar Village Information
182. Tembhrusonda Village Information
183. Tembru Village Information
184. Tetu Village Information
185. Tongalphodi Village Information
186. Toranwadi Village Information
187. Vairat Village Information
188. Vastapur Village Information
189. Wadapati Village Information
190. Wadpani Village Information
191. Wanroad Village Information
192. Wavadi Village Information
193. Zingapur Village Information
194. Zira Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click