Indian Villages


आगरी गाव माहिती
आलेसूर गाव माहिती
आंबागड गाव माहिती
आसलपानी गाव माहिती
आष्टी गाव माहिती
बघेडा गाव माहिती
बाजारटोला गाव माहिती
बालापूर हमेशा गाव माहिती
बपेरा (आंबागड) गाव माहिती
बपेरा (सीहोरा) गाव माहिती
भोंडकी गाव माहिती
बिनाखी गाव माहिती
बोरगाव गाव माहिती
बोरी गाव माहिती
ब्राम्हणटोला गाव माहिती
ब्राम्हाणी गाव माहिती
चांदमारा गाव माहिती
चांदपूर गाव माहिती
चारगाव गाव माहिती
चिचोली गाव माहिती
चिखाला शहर गाव माहिती
चिखली (कामकासूर) गाव माहिती
चुल्हाड गाव माहिती
चुल्हारडोह गाव माहिती
दावेझरी (धनेगाव) गाव माहिती
दावेझरी गाव माहिती
देवनारा गाव माहिती
देवरीदेव गाव माहिती
देवसर्रा गाव माहिती
देव्हाडी गाव माहिती
धामनी गाव माहिती
धनेगाव गाव माहिती
ढोरवाडा गाव माहिती
धुटेरा गाव माहिती
डोंगरी बु.. गाव माहिती
डोंगरला गाव माहिती
गायमूख गाव माहिती
गर्काभोंगा गाव माहिती
गर्रा गाव माहिती
गोबरवाही गाव माहिती
गोंदेखारी गाव माहिती
गोंडीटोला (536682) गाव माहिती
गोंडीटोला (536706) गाव माहिती
गोवारीटोला (536650) गाव माहिती
गोवारीटोला (536735) गाव माहिती
गुडरी खु. गाव माहिती
हरदोली (आंबागड) गाव माहिती
हरदोली (सिहोरा) गाव माहिती
हसारा गाव माहिती
हत्तीपंगडी (हमेशा) गाव माहिती
हिगना गाव माहिती
हिरापूर हमेशा गाव माहिती
जोगीवाडा गाव माहिती
कामकासूर गाव माहिती
कर्कापुर गाव माहिती
कार्ली गाव माहिती
कवलेवाडा गाव माहिती
खैरलांजी (डोंगरला) गाव माहिती
खणदाळ गाव माहिती
खापा (लेंडेझरी) गाव माहिती
खापा (तुमसर) गाव माहिती
खापा मोहाडी गाव माहिती
खरबी गाव माहिती
कोष्टी गाव माहिती
कुरमुडा गाव माहिती
लंझेरा गाव माहिती
लवादा गाव माहिती
लक्ष्मीपूर हमेशा गाव माहिती
लेंडेझरी (रोंघा) गाव माहिती
लोभी गाव माहिती
लोहारा गाव माहिती
मच्छेरा गाव माहिती
माडगी (देव्हडी) गाव माहिती
महालगाव (सिहोरा) गाव माहिती
मांडेकसा गाव माहिती
मांडेकसा (हमेशा) गाव माहिती
मांढळ गाव माहिती
मांडवी (ढबाले) गाव माहिती
मांडवी (सिटेकसा) गाव माहिती
मांगली गाव माहिती
मांगली (सिहोरा) गाव माहिती
मंगरली गाव माहिती
मेहंदीपूर (हमेशा) गाव माहिती
मेहेगाव गाव माहिती
मीटेवानी गाव माहिती
मोहाडी खापा गाव माहिती
मोहगाव (खदान) गाव माहिती
मोहगाव खूर्द गाव माहिती
मोठागाव गाव माहिती
मुरली गाव माहिती
नाकाडोंगरी गाव माहिती
नवरगाव (तुमसर) गाव माहिती
नवेगाव गाव माहिती
निलागोंदि हमेशा गाव माहिती
पचारा गाव माहिती
पांगडी गाव माहिती
पांगडी हमेशा गाव माहिती
पांजरा गाव माहिती
पांजरा (रेंगेपार) गाव माहिती
परसवाडा (देव्हाडी) गाव माहिती
परसवाडा (सीहोरा) गाव माहिती
पाठरी (नाकडोंगारी) गाव माहिती
पावनर खारी गाव माहिती
पावनर खारी हमेशा गाव माहिती
पवनारा गाव माहिती
पिपरी चुन्नी गाव माहिती
पिपरा (साखळी) गाव माहिती
पिपरिया गाव माहिती
पिटेसूर गाव माहिती
राजापूर गाव माहिती
रामपूर हमेशा गाव माहिती
रनेरा गाव माहिती
रेंगेपार (पांजरा) गाव माहिती
रोंघा गाव माहिती
रोंघा हमेशा गाव माहिती
रुपेरा गाव माहिती
साखळी गाव माहिती
सक्करदारा गाव माहिती
शिवणी गाव माहिती
सिहोरा गाव माहिती
सीलेगाव गाव माहिती
सिंधपूरी गाव माहिती
सिरपूर हमेशा गाव माहिती
सीतासावंगी गाव माहिती
सिटेकसा गाव माहिती
सितेपार (खैरलांजी) गाव माहिती
सोढ़ीपूर गाव माहिती
सोंड्या गाव माहिती
सोनेगाव गाव माहिती
सोनपूरी गाव माहिती
सोरना गाव माहिती
स्टेशनटोली गाव माहिती
सुकळी गाव माहिती
सुकळी नकुल गाव माहिती
सुंदरटोला गाव माहिती
सुसुरडोह गाव माहिती
तामसवाडी (तूडका) गाव माहिती
तामसवाडी (उंमरवाडा) गाव माहिती
टेमनी गाव माहिती
तूडका गाव माहिती
तुमसर (एम क्ल) गाव माहिती
उमरवाडा गाव माहिती
विटपूर गाव माहिती
वाहाणी गाव माहिती
वांगी गाव माहिती
वारपिंडकेपर गाव माहिती
येदरबुची गाव माहिती
येरली गाव माहिती
झांझेरिआ गाव माहिती
झारली गाव माहिती


1. Agri Village Information
2. Alesur Village Information
3. Ambagad Village Information
4. Asalpani Village Information
5. Ashti Village Information
6. Bagheda Village Information
7. Bajartola Village Information
8. Balapur Hamesha Village Information
9. Bapera (Ambagad) Village Information
10. Bapera (Sihora) Village Information
11. Bhondki Village Information
12. Binakhi Village Information
13. Borgaon Village Information
14. Bori Village Information
15. Brahmantola Village Information
16. Bramhani Village Information
17. Chandmara Village Information
18. Chandpur Village Information
19. Chargaon Village Information
20. Chicholi Village Information
21. Chikhala (CT) Village Information
22. Chikhali (Kamkasur) Village Information
23. Chulhad Village Information
24. Chulhardoh Village Information
25. Davezari (Dhanegaon) Village Information
26. Dawezari Village Information
27. Deonara Village Information
28. Deorideo Village Information
29. Deosarra Village Information
30. Dewhadi Village Information
31. Dhamlewada Village Information
32. Dhanegaon Village Information
33. Dhorwada Village Information
34. Dhutera Village Information
35. Dongari Bk Village Information
36. Dongarla Village Information
37. Gaimukh Village Information
38. Garkabhonga Village Information
39. Garra Village Information
40. Gobarwahi Village Information
41. Gondekhari Village Information
42. Gonditola (536682) Village Information
43. Gonditola (536706) Village Information
44. Gowaritola (536650) Village Information
45. Gowaritola (536735) Village Information
46. Gudri Kh. Village Information
47. Hardoli (Ambagad) Village Information
48. Hardoli (Sihora) Village Information
49. Hasara Village Information
50. Hattipangdi (Hamesha) Village Information
51. Hingana Village Information
52. Hirapur Hamesha Village Information
53. Jogiwada Village Information
54. Kamkasur Village Information
55. Karkapur Village Information
56. Karli Village Information
57. Kawalewada Village Information
58. Khairlanji (Dongarla) Village Information
59. Khandal Village Information
60. Khapa (Lendezari) Village Information
61. Khapa (Tumsar) Village Information
62. Khapa Mohadi Village Information
63. Kharabi Village Information
64. Koshti Village Information
65. Kurmuda Village Information
66. Lanzera Village Information
67. Lawada Village Information
68. Laxmipur Hamesha Village Information
69. Lendezari(Rongha) Village Information
70. Lobhi Village Information
71. Lohara Village Information
72. Machhera Village Information
73. Madagi (dewhadi) Village Information
74. Mahalgaon (Sihora) Village Information
75. Mandekasa Village Information
76. Mandekasa (Hamesha) Village Information
77. Mandhal Village Information
78. Mandwi (Dhabale) Village Information
79. Mandwi(Sitekasa) Village Information
80. Mangali Village Information
81. Mangali (Sihora) Village Information
82. Mangarli Village Information
83. Mehandipur (Hamesha) Village Information
84. Mehegaon Village Information
85. Mitewani Village Information
86. Mohadi Khapa Village Information
87. Mohagaon (Khadan) Village Information
88. Mohagaon Khurd Village Information
89. Mothagaon Village Information
90. Murali Village Information
91. NakaDongari Village Information
92. Navargaon (Tumsar) Village Information
93. Nawegaon Village Information
94. Nilagondi Hamesha Village Information
95. Pachara Village Information
96. Pangadi Village Information
97. Pangadi Hamesha Village Information
98. Panjara Village Information
99. Panjara (renjepar) Village Information
100. Paraswada (dewhadi) Village Information
101. Paraswada (sihora) Village Information
102. Pathari (nakadongari) Village Information
103. Pawanar khari Village Information
104. Pawanar khari hamesha Village Information
105. Pawanara Village Information
106. Pipari chunni Village Information
107. Pipra (sakhali) Village Information
108. Pipriya Village Information
109. Pitesur Village Information
110. Rajapur Village Information
111. Rampur Hamesha Village Information
112. Ranera Village Information
113. Rengepar (Panjara) Village Information
114. Rongha Village Information
115. Rongha Hamesha Village Information
116. Rupera Village Information
117. Sakhali Village Information
118. Sakkardara Village Information
119. Shiwani Village Information
120. Sihora Village Information
121. Silegaon Village Information
122. Sindpuri Village Information
123. Sirpur Hamesha Village Information
124. Sitasawangi Village Information
125. Sitekasa Village Information
126. Sitepar (Khairlanji) Village Information
127. Sodipur Village Information
128. Sondya Village Information
129. Sonegaon Village Information
130. Sonpuri Village Information
131. Sorna Village Information
132. Stationtoli Village Information
133. Sukali Village Information
134. Sukali Nakul Village Information
135. Sundartola Village Information
136. Susurdoh Village Information
137. Tamaswadi (Tudka) Village Information
138. Tamaswadi (Umarwada) Village Information
139. Temani Village Information
140. Tudka Village Information
141. Tumsar (M Cl) Village Information
142. UMARWADA Village Information
143. Vitpur Village Information
144. Wahani Village Information
145. Wangi Village Information
146. Warpindakepar Village Information
147. Yedarbuchi Village Information
148. YERALI Village Information
149. Zanzeria Village Information
150. Zarli Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click