Indian Villages


आडी गाव माहिती
आगरनरळ गाव माहिती
आगवे गाव माहिती
आंबेकरवाडी गाव माहिती
आंबेशेत गाव माहिती
आरे गाव माहिती
बागपाटोळे गाव माहिती
बाजारपेठ गाव माहिती
बसणी गाव माहिती
भगवतीनगर गाव माहिती
भंडारपुळे गाव माहिती
भंडारवाडा (565501) गाव माहिती
भंडारवाडा (565512) गाव माहिती
भंडारवाडी गाव माहिती
भाट्ये गाव माहिती
भावे आडोम गाव माहिती
भोके गाव माहिती
भोलेवाडी गाव माहिती
बोंडये गाव माहिती
चाफे गाव माहिती
चाफेरी गाव माहिती
चाफेरी गाव माहिती
चांदेराई गाव माहिती
चांदोर गाव माहिती
चरवेली गाव माहिती
चवे गाव माहिती
चिखलवाडी गाव माहिती
चिंचखरी गाव माहिती
चिंद्रवली गाव माहिती
दाभीळआंबेरे गाव माहिती
दांडे आडोम गाव माहिती
डांगेवाडी गाव माहिती
देवुड गाव माहिती
धामणसे गाव माहिती
धनावडे वाडी गाव माहिती
ढोकांबळे गाव माहिती
धोपटवाडी गाव माहिती
डोर्ले गाव माहिती
डुगवे गाव माहिती
गडनरळ गाव माहिती
गणपतीपुळे गाव माहिती
गणेशगुळे गाव माहिती
गावखडी गाव माहिती
गावडेआंबेरे गाव माहिती
घवाळीवाडी गाव माहिती
गोळप गाव माहिती
हरचिरी गाव माहिती
हतिस गाव माहिती
हातखंबा गाव माहिती
इब्राहीमपट्टण गाव माहिती
जयगड गाव माहिती
जाकिमी-या गाव माहिती
जमातवाडी गाव माहिती
जांभारी गाव माहिती
जांभरुण गाव माहिती
जांभुळ आड गाव माहिती
जुवे गाव माहिती
कचरे गाव माहिती
काजरेकोंड गाव माहिती
काजिरभाटी गाव माहिती
काळबादेवी गाव माहिती
कळझोंडी गाव माहिती
कांबळेलावगण गाव माहिती
कापडगाव गाव माहिती
कपिलवस्तु गाव माहिती
करबुडेकोंड गाव माहिती
करबुडे गाव माहिती
कर्ले (शहर) गाव माहिती
कारवांचीवाडी गाव माहिती
कासारी गाव माहिती
कासारवेली गाव माहिती
कशेळी गाव माहिती
कसोप गाव माहिती
केळये गाव माहिती
खालची वाडी गाव माहिती
खालगाव गाव माहिती
खानू गाव माहिती
खरवते गाव माहिती
खारवीवाडा गाव माहिती
खारवीवाडा गाव माहिती
खेडशी गाव माहिती
कोळंबे गाव माहिती
कोळीसरे गाव माहिती
कोंड गाव माहिती
कोंडगाव गाव माहिती
कोंडखांडकर गाव माहिती
कोंडवी गाव माहिती
कोतवडे गाव माहिती
कोठारेवाडी गाव माहिती
कोठारवाडी गाव माहिती
कुंभारवाडा गाव माहिती
कुणबीवाडी गाव माहिती
कुर्धे गाव माहिती
कुरतडे गाव माहिती
कुवारबाव (शहर) गाव माहिती
लाजुळ गाव माहिती
माचीवालेवाडी गाव माहिती
मधली वाडी (565528) गाव माहिती
मधलीवाडी (565589) गाव माहिती
मधलीवाडी गाव माहिती
मजगाव गाव माहिती
मालगुंड गाव माहिती
मराठेवाडी (565603) गाव माहिती
मराठेवाडी (565615) गाव माहिती
मराठवडा (565483) गाव माहिती
मराठवडा (565500) गाव माहिती
मराठवाडी गाव माहिती
मावळंगे गाव माहिती
मायंगडेवाडी गाव माहिती
मयेकरवाडी गाव माहिती
मेर्वी गाव माहिती
म्हामूरवाडी गाव माहिती
मिरवणे गाव माहिती
मिरजोळे गाव माहिती
मि-या गाव माहिती
मूळगाव गाव माहिती
मुसलमानवाडी गाव माहिती
मुसलमानवाडी (565591) गाव माहिती
मुसलमानवाडी (565594) गाव माहिती
मुसलमानवाडी जुने फणसोप गाव माहिती
मुस्लीमवाडी गाव माहिती
मुसलमानवाडी गाव माहिती
नाचने (शहर) गाव माहिती
नागलेवाडी गाव माहिती
नाखरे गाव माहिती
नालेवठार गाव माहिती
नांदिवडे गाव माहिती
नाणीज गाव माहिती
नरबे गाव माहिती
नरसिंगे गाव माहिती
नातुंडे गाव माहिती
नवा सोमेश्वर गाव माहिती
नवेट गाव माहिती
नेवरे गाव माहिती
निरूळ गाव माहिती
निवळी गाव माहिती
निवेंडी गाव माहिती
ओरी गाव माहिती
ओशी गाव माहिती
पाडावेवाडी गाव माहिती
पाली गाव माहिती
पन्हळी गाव माहिती
पानवळ गाव माहिती
पाथरट गाव माहिती
पावस गाव माहिती
पेठ पूर्णगड गाव माहिती
फणसवळे गाव माहिती
फणसोप गाव माहिती
पिरांदवणे गाव माहिती
पोमेंडी बु. गाव माहिती
पोमेंडी खु. गाव माहिती
पूर्णगड गाव माहिती
रहाटाघर गाव माहिती
राई गाव माहिती
रनपार गाव माहिती
रानपाट गाव माहिती
रत्नागिरि (एम क्ल) गाव माहिती
रावणंगवाडी गाव माहिती
रीळ गाव माहिती
सडामिऱ्या गाव माहिती
सड्ये गाव माहिती
सैतवडे गाव माहिती
साखर गाव माहिती
साखर मोहल्ला गाव माहिती
सांडेलावगण गाव माहिती
संदखोल गाव माहिती
सरफरेवाडी गाव माहिती
साठरे गाव माहिती
सत्‍कोंडी गाव माहिती
शिळ गाव माहिती
शिरगाव गाव माहिती
शिवारआंबेरे गाव माहिती
सोमेश्वर गाव माहिती
तळेकरवाडी गाव माहिती
तळीवाडी गाव माहिती
तारवेवाडी गाव माहिती
तरवळ गाव माहिती
टेंभ्ये गाव माहिती
ठिकाण चक्रदेव गाव माहिती
ठिकाण सोमण गाव माहिती
ठिकाणबेहेरे गाव माहिती
ठिकाणदाटये गाव माहिती
ठीकवाडी गाव माहिती
ठोंबरेवाडी गाव माहिती
टिके गाव माहिती
तिवंदेवाडी गाव माहिती
तोणदे गाव माहिती
उक्षी गाव माहिती
उमरे गाव माहिती
उंबरवाडी गाव माहिती
उंडी गाव माहिती
वैद्यलावगण गाव माहिती
वळके गाव माहिती
वेदरेवाडी गाव माहिती
वेळवंड गाव माहिती
वेतोशी गाव माहिती
विल्ये गाव माहिती
वाडाजून गाव माहिती
वरवडे गाव माहिती
वाटद गाव माहिती
वायंगणी गाव माहिती
झाडगाव सी टी गाव माहिती
झरेवाडी गाव माहिती


1. Adi Village Information
2. Agarnaral Village Information
3. Agave Village Information
4. Ambekarwadi Village Information
5. Ambeshet Village Information
6. Are Village Information
7. Bagpatole Village Information
8. Bajarpeth Village Information
9. Basani Village Information
10. Bhagaavatinagar Village Information
11. Bhandarpule Village Information
12. Bhandarwada (565501) Village Information
13. Bhandarwada (565512) Village Information
14. Bhandarwadi Village Information
15. Bhatye Village Information
16. Bhave Adom Village Information
17. Bhoke Village Information
18. Bholewadi Village Information
19. Bondye Village Information
20. Chafe Village Information
21. CHAFERI Village Information
22. Chaferi Village Information
23. Chanderai Village Information
24. Chandor Village Information
25. Charveli Village Information
26. Chave Village Information
27. Chikhalwadi Village Information
28. Chinchkhari Village Information
29. Chindravali Village Information
30. Dabhil Ambere Village Information
31. Dande Adom Village Information
32. Dangewadi Village Information
33. Dewood Village Information
34. Dhamanse Village Information
35. Dhanawade Wadi Village Information
36. Dhokambale Village Information
37. Dhopatwadi Village Information
38. Dorle Village Information
39. Dugave Village Information
40. Gadnaral Village Information
41. Ganapatipule Village Information
42. Ganeshgule Village Information
43. Gaonkhadi Village Information
44. Gavade Ambere Village Information
45. Ghavaliwadi Village Information
46. Golap Village Information
47. Harchiri Village Information
48. Hatis Village Information
49. Hatkhamba Village Information
50. Ibrahim Pattan Village Information
51. Jaigad Village Information
52. Jakimirya Village Information
53. Jamatwadi Village Information
54. Jambhari Village Information
55. Jambharun Village Information
56. Jambhul Aad Village Information
57. Juve Village Information
58. Kachare Village Information
59. Kajarekond Village Information
60. Kajirbhati Village Information
61. Kalbadevi Village Information
62. Kalzondi Village Information
63. Kambale Lavgan Village Information
64. Kapadgaon Village Information
65. Kapilvastu Village Information
66. Karabudekond Village Information
67. Karbude Village Information
68. Karle (CT) Village Information
69. Karvanchiwadi Village Information
70. Kasari Village Information
71. Kasarweli Village Information
72. Kasheli Village Information
73. Kasop Village Information
74. Kelye Village Information
75. Khalchiwadi Village Information
76. Khalgaon Village Information
77. Khanu Village Information
78. Kharavate Village Information
79. Kharviwada Village Information
80. Kharviwada Village Information
81. Khedshi Village Information
82. Kolambe Village Information
83. Kolisare Village Information
84. Kond Village Information
85. Kondgaon Village Information
86. kondkhandkar Village Information
87. Kondvi Village Information
88. Kotavade Village Information
89. Kotharewadi Village Information
90. Kotharwadi Village Information
91. Kumbharwada Village Information
92. Kunbiwadi Village Information
93. Kurdhe Village Information
94. Kurtade Village Information
95. Kuwarbav (CT) Village Information
96. Lajul Village Information
97. Machivalewadi Village Information
98. Madhaliwadi (565528) Village Information
99. Madhaliwadi (565589) Village Information
100. Madhliwadi Village Information
101. Majgaon Village Information
102. Malgund Village Information
103. Marathewadi (565603) Village Information
104. Marathewadi (565615) Village Information
105. Marathwada (565483) Village Information
106. Marathwada (565500) Village Information
107. Marathwadi Village Information
108. Mavalange Village Information
109. Mayangadewadi Village Information
110. Mayekarwadi Village Information
111. Mervi Village Information
112. Mhamurwadi Village Information
113. Miravane Village Information
114. Mirjole Village Information
115. Mirya Village Information
116. Mulgaon Village Information
117. Musalmanwadi Village Information
118. Musalmanwadi (565591) Village Information
119. Musalmanwadi (565594) Village Information
120. Musalmanwadi June Phasop Village Information
121. Muslimwadi Village Information
122. Musulmanwadi Village Information
123. Nachane (CT) Village Information
124. Nagalewadi Village Information
125. Nakhare Village Information
126. Nalewathar Village Information
127. Nandivade Village Information
128. Nanij Village Information
129. Narbe Village Information
130. Narsinge Village Information
131. Natunde Village Information
132. Nava Someshwar Village Information
133. Navet Village Information
134. Neware Village Information
135. Nirul Village Information
136. Nivali Village Information
137. Nivendi Village Information
138. Ori Village Information
139. OSHI Village Information
140. Padavewadi Village Information
141. Pali Village Information
142. Panhali Village Information
143. Panwal Village Information
144. Patharat Village Information
145. Pavas Village Information
146. Peth Purnagad Village Information
147. Phansavale Village Information
148. Phansop Village Information
149. Pirandavane Village Information
150. Pomendi Bk. Village Information
151. Pomendi Kh. Village Information
152. Purnagad Village Information
153. Rahataghar Village Information
154. Rai Village Information
155. Ranpar Village Information
156. Ranpat Village Information
157. Ratnagiri (M Cl) Village Information
158. Ravnangwadi Village Information
159. Reel Village Information
160. Sadamirya Village Information
161. Sadye Village Information
162. Saitvade Village Information
163. Sakhar Village Information
164. Sakhar Mohalla Village Information
165. Sandelavagan Village Information
166. Sandkhol Village Information
167. Sarfarewadi Village Information
168. Sathare Village Information
169. Satkondi Village Information
170. Sheel Village Information
171. Shirgaon Village Information
172. Shivar Amere Village Information
173. Someshwar Village Information
174. Talekarwadi Village Information
175. Taliwadi Village Information
176. Tarvewadi Village Information
177. Tarwal Village Information
178. Tembhye Village Information
179. Thikan Chakradev Village Information
180. Thikan Soman Village Information
181. Thikanbehere Village Information
182. Thikandatye Village Information
183. Thikwadi Village Information
184. Thombarewadi Village Information
185. Tike Village Information
186. Tiwandewadi Village Information
187. Tonade Village Information
188. Ukshi Village Information
189. Umare Village Information
190. Umbarwadi Village Information
191. Undi Village Information
192. Vaidya Lavgan Village Information
193. Valke Village Information
194. Vedrewadi Village Information
195. Velvand Village Information
196. Vetoshi Village Information
197. Vilaye Village Information
198. Wadajun Village Information
199. Waravade Village Information
200. Watad Village Information
201. Wayangani Village Information
202. Zadgaon CT Village Information
203. Zarewadi Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click