Indian Villages


आखातवाडे गाव माहिती
अंतुर्ली बु.प्र.पाचोरा गाव माहिती
अंतुर्ली खु.प्र.लोहारे गाव माहिती
अंर्तुली खु.प्र.पाचोरा गाव माहिती
आर्वे गाव माहिती
आसनखेडे बु. गाव माहिती
आसनखेडे खु. गाव माहिती
अटलगव्हाण गाव माहिती
बदरखे गाव माहिती
बहूळेश्वर गाव माहिती
बाळद बु. गाव माहिती
बांबरूड खु. प्र.पाचोरा गाव माहिती
बांबरूड प्र. बोर्दार गाव माहिती
भडाळी गाव माहिती
भातखंडे खु गाव माहिती
भोजे गाव माहिती
भोकरी गाव माहिती
भोरटेक खु. गाव माहिती
बिल्दी बु. गाव माहिती
चिंचखेडे बु. गाव माहिती
चिंचखेडे खु. गाव माहिती
चिंचपुरे गाव माहिती
चुचांले गाव माहिती
दहीगाव गाव माहिती
डांभूर्नी गाव माहिती
डोकलखेडे गाव माहिती
दिघी गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
दुसखेडे गाव माहिती
गहूले गाव माहिती
गाळन बु. गाव माहिती
गाळण खु. गाव माहिती
घूसर्डी बु. गाव माहिती
गोराडखेडे बु. गाव माहिती
गोराडखेडे खु. गाव माहिती
हडसन गाव माहिती
हनुमानवाडी गाव माहिती
होळ गाव माहिती
जामने गाव माहिती
जांरगाव गाव माहिती
जवखेडी दीगर गाव माहिती
कळमसरे गाव माहिती
कासमपूरे गाव माहिती
खडकदेवळे बु. गाव माहिती
खडकदेवळे खु. गाव माहिती
खाजोळे गाव माहिती
खेडगाव गाव माहिती
कोकडी गाव माहिती
कोल्हे गाव माहिती
कुरंगी गाव माहिती
कु-हाड(बु) गाव माहिती
कु-हाड(खु) गाव माहिती
लाख . गाव माहिती
लांसगाव गाव माहिती
लासुरे गाव माहिती
लोहारा गाव माहिती
लोहारी बु. गाव माहिती
लोहारी खु. गाव माहिती
लोहटार गाव माहिती
माहीजी गाव माहिती
मांडकी गाव माहिती
म्हसास गाव माहिती
मोहाडी गाव माहिती
मोहळाई गाव माहिती
मोंढाळे गाव माहिती
नाचनखेडे गाव माहिती
नागरदेवळा सिम. गाव माहिती
नगरदेवळे बु. गाव माहिती
नाईकनगर गाव माहिती
नांद्रे गाव माहिती
नेरी गाव माहिती
निंभोरी बु. गाव माहिती
निंभोरी खु. गाव माहिती
निपाणे गाव माहिती
ओझर गाव माहिती
पाचोरा गाव माहिती
पाचोरा (ग्रामीण) (शहर) गाव माहिती
पहाण गाव माहिती
परधाडे गाव माहिती
पिंपळगाव बु. गाव माहिती
पिंपळगाव खु. प्र. भडगाव गाव माहिती
पिंप्री बु. प्र.भडगाव. गाव माहिती
पिंप्री बु.प्र.पाचोरा गाव माहिती
पिंप्री खु.प्र.पाचोरा गाव माहिती
पुनगाव गाव माहिती
राजुरी बु. गाव माहिती
राजुरी खु. गाव माहिती
रामेश्वर गाव माहिती
साजगाव गाव माहिती
सामनेर गाव माहिती
संगमेश्वर गाव माहिती
सांगवी प्र.लोहारे गाव माहिती
सांगवी प्र.भडगाव गाव माहिती
सारोळा बु. गाव माहिती
सारोळा खु. गाव माहिती
सार्वे बु.प्र.भडगाव गाव माहिती
सार्वे बु.प्र.लोहारे गाव माहिती
सार्वे बु.प्र.पचोरा गाव माहिती
सार्वे खु.प्र.भडगाव गाव माहिती
सातगाव गाव माहिती
सवखेडे बु. गाव माहिती
सवखेडे खु. गाव माहिती
शहापूरे गाव माहिती
शेवाळे गाव माहिती
शिंदाड गाव माहिती
टाकळी (बु) गाव माहिती
तारखेडे बु. गाव माहिती
तारखेडे खु. गाव माहिती
वडगाव आंबे गाव माहिती
वडगाव आंबे बु. गाव माहिती
वडगाव आंबे खु. गाव माहिती
वडगाव असेरी गाव माहिती
वडगाव बु.प्र.पाचोरा गाव माहिती
वडगाव जोग गाव माहिती
वडगाव खु.प्र.भडगाव गाव माहिती
वडगाव खु.प्र.पाचोरा गाव माहिती
वडगाव मूलाने गाव माहिती
वडगाव टेक गाव माहिती
वडगाव कडे गाव माहिती
वनेगाव गाव माहिती
वरसाडे प्र.बोरनार गाव माहिती
वरसाडे प्र.पाचोरा गाव माहिती
वरखेडी बु. गाव माहिती
वरखेडी खु. गाव माहिती
वेरुळी बु. गाव माहिती
वेरुळी खु. गाव माहिती
विष्णुनगर गाव माहिती
वाडी गाव माहिती
वाघूळखेडे गाव माहिती


1. Akhatwade Village Information
2. Anturli Bk.Pr.Pachora Village Information
3. Anturli Kh.Pr.Lohare Village Information
4. Anturli Kh.Pr.Pachora Village Information
5. Arve Village Information
6. Asankhede Bk. Village Information
7. Asankhede Kh. Village Information
8. Atalgavhan Village Information
9. Badarkhe Village Information
10. Bahuleshwar Village Information
11. Balad Bk. Village Information
12. Bambarud Kh. Pr.Pachora Village Information
13. Bambarud Pr. Bordar Village Information
14. Bhadali Village Information
15. Bhatkhande Kh. Village Information
16. Bhoje Village Information
17. Bhokari Village Information
18. Bhortek Kh. Village Information
19. Bildi Bk. Village Information
20. Chinchakhede Bk. Village Information
21. Chinchkhede Kh. Village Information
22. Chinchpure Village Information
23. Chunchale. Village Information
24. Dahigaon Village Information
25. Dambhurni Village Information
26. Dhokalkhede Village Information
27. Dighi Village Information
28. Dongargaon Village Information
29. Duskhede Village Information
30. Gahule Village Information
31. Galan Bk. Village Information
32. Galan Kh. Village Information
33. Ghusardi Bk. Village Information
34. Goradkhede Bk. Village Information
35. Goradkhede Kh. Village Information
36. Hadsan Village Information
37. Hanumanwadi Village Information
38. Hol Village Information
39. Jamane Village Information
40. Jargaon Village Information
41. Jawakhedi Digar Village Information
42. Kalamsare Village Information
43. Kasampure Village Information
44. Khadakdeole Bk. Village Information
45. Khadakdeole Kh. Village Information
46. Khajole Village Information
47. Khedgaon Village Information
48. Kokadi Village Information
49. Kolhe Village Information
50. Kurangi Village Information
51. Kurhad Bk. Village Information
52. Kurhad Kh. Village Information
53. Lakh . Village Information
54. Lasgaon Village Information
55. Lasure Village Information
56. Lohara Village Information
57. Lohari Bk. Village Information
58. Lohari Kh. Village Information
59. Lohatar Village Information
60. Mahiji Village Information
61. Mandaki Village Information
62. Mhasas Village Information
63. Mohadi Village Information
64. Mohalai Village Information
65. Mondhale Village Information
66. Nachankhede Village Information
67. Nagardeola Sim. Village Information
68. Nagardeole Bk. Village Information
69. Naiknagar Village Information
70. Nandre Village Information
71. Neri Village Information
72. Nimbhori Bk. Village Information
73. Nimbhori Kh. Village Information
74. Nipane Village Information
75. Ozar Village Information
76. Pachora (M Cl) Village Information
77. Pachora (Rural) (CT) Village Information
78. Pahan Village Information
79. Pardhade Village Information
80. Pimpalgaon Bk. Village Information
81. Pimpalgaon Kh. Pr. Bhadgaon Village Information
82. Pimpri Bk. Pr.Bhadgaon. Village Information
83. Pimpri Bk.Pr.Pachora Village Information
84. Pimpri Kh.Pr.Pachora Village Information
85. Pungaon Village Information
86. Rajuri Bk. Village Information
87. Rajuri Kh. Village Information
88. Rameshwar Village Information
89. Sajagaon Village Information
90. Samner Village Information
91. Sangameshwar Village Information
92. Sangavi Pr.Lohare Village Information
93. Sangvi Pr.Bhadgaon Village Information
94. Sarole Bk. Village Information
95. Sarole Kh. Village Information
96. Sarve Bk.Pr.Bhadgaon Village Information
97. Sarve Bk.Pr.Lohare Village Information
98. Sarve Bk.Pr.Pachora Village Information
99. Sarve Kh.Pr.Bhadgaon Village Information
100. Satgaon Village Information
101. Sawkhede Bk. Village Information
102. Sawkhede Kh. Village Information
103. Shahapure Village Information
104. Shewale Village Information
105. Shindad Village Information
106. Takali Bk. Village Information
107. Tarkhede Bk. Village Information
108. Tarkhede Kh. Village Information
109. Vadgaon Ambe Village Information
110. Vadgaon Ambe Bk. Village Information
111. Vadgaon Ambe Kh. Village Information
112. Vadgaon Aseri Village Information
113. Vadgaon Bk.Pr.Pachora Village Information
114. Vadgaon Joge Village Information
115. Vadgaon Kh.Pr.Bhadgaon Village Information
116. Vadgaon Kh.Pr.Pachora Village Information
117. Vadgaon Mulane Village Information
118. Vadgaon Tek Village Information
119. Vadgaonkade Village Information
120. Vanegaon Village Information
121. Varasade Pr.Bornar Village Information
122. Varasade Pr.Pachora Village Information
123. Varkhedi Bk. Village Information
124. Varkhedi Kh. Village Information
125. Veruli Bk. Village Information
126. Veruli Kh. Village Information
127. Vishnunagar Village Information
128. Wadi Village Information
129. Waghulkhede Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click