Indian Villages


आड्राई गाव माहिती
आचळोली गाव माहिती
आदे गाव माहिती
आढी गाव माहिती
आदिस्ते गाव माहिती
आकले गाव माहिती
आंबिवली बु गाव माहिती
आंबिवली खु गाव माहिती
आंबेशिवतर गाव माहिती
आमडोशी गाव माहिती
अमृतेश्वर गाव माहिती
आमशेत गाव माहिती
अप्परतुडील गाव माहिती
आरावी गाव माहिती
आसनपोई गाव माहिती
बारसगाव गाव माहिती
बावले गाव माहिती
बेबळघर गाव माहिती
भालेकरकोंड गाव माहिती
भावे गाव माहिती
भेलोशी गाव माहिती
भिवघर गाव माहिती
भोगाव गाव माहिती
भोमजई गाव माहिती
भोराव गाव माहिती
बिजघर गाव माहिती
बिरवाडी गाव माहिती
बोरगाव गाव माहिती
बुद्धवाडी गाव माहिती
चांभारखिंड गाव माहिती
चांढवे बु गाव माहिती
चांढवे खु. गाव माहिती
चापगाव गाव माहिती
चिंभावे गाव माहिती
चिंभावे मोहल्ला गाव माहिती
चोचिंदे गाव माहिती
चोचिंदे गाव माहिती
चाफेवाडी गाव माहिती
दाभेकरकोंड गाव माहिती
दाभोळ गाव माहिती
दादली गाव माहिती
दहिवड गाव माहिती
दापोली गाव माहिती
दासगाव गाव माहिती
देवघर गाव माहिती
धामणे गाव माहिती
डोगरोली गाव माहिती
फौजी आंबावडे गाव माहिती
गांधारपाले गाव माहिती
गौळवाडी वाघाव गाव माहिती
गावडी गाव माहिती
गव्हाडी गाव माहिती
घावरे कोंड गाव माहिती
घेरकिल्ला रायगड (रायगडवाडी) गाव माहिती
घुरूपकोंड गाव माहिती
गोमेंडी गाव माहिती
गोंडाळे गाव माहिती
गोठे बु गाव माहिती
गोठे खु गाव माहिती
गोठवली गाव माहिती
जांभूळमाळ गाव माहिती
जंगम वाडी गाव माहिती
जिते गाव माहिती
जुई बु गाव माहिती
काचले गाव माहिती
कडसरलिंगाना गाव माहिती
काळीज गाव माहिती
कांबळे तर्फे बिरवाडी गाव माहिती
कोंबळे तर्फे महाड गाव माहिती
कानसेवाडी गाव माहिती
करंजाडी गाव माहिती
करमर गाव माहिती
कसबेशिवतर गाव माहिती
कातिवडे गाव माहिती
कावळे तर्फे नाते गाव माहिती
कावळे तर्फे विन्हेरे गाव माहिती
केंबुर्ली गाव माहिती
केतकिचा कोंड गाव माहिती
खैरे तर्फे बिरवाडी गाव माहिती
खैरे तर्फे तुडिल गाव माहिती
खांदलवाडी गाव माहिती
खर्डी गाव माहिती
खरवली गाव माहिती
खुटील गाव माहिती
किंजळघर गाव माहिती
किंजळोली बु गाव माहिती
किंजळोली खु गाव माहिती
किये गाव माहिती
कोकरे तर्फे गोवेले गाव माहिती
कोकरे तर्फे नाते गाव माहिती
कोल गाव माहिती
कोळोसे गाव माहिती
कोंडीवते गाव माहिती
कोंडमालुसरे गाव माहिती
कोंझर गाव माहिती
कोसबी गाव माहिती
कोथेरी गाव माहिती
कोतुर्डे गाव माहिती
कुंभार्डे गाव माहिती
कुंभे शिवतर गाव माहिती
कुंबळे गाव माहिती
कुर्ले गाव माहिती
कुसगाव गाव माहिती
लाडवली गाव माहिती
लोअरतुडील गाव माहिती
महाड गाव माहिती
महाड (एम क्ल) गाव माहिती
मांडले गाव माहिती
मांघरूण गाव माहिती
माझेरी गाव माहिती
मोहाप्रे गाव माहिती
मोहोत गाव माहिती
मुमुर्शी गाव माहिती
मुठवली गाव माहिती
नडगांव तर्फे बीरवाडी (शहर) गाव माहिती
नडगांव तर्फे तुडिल गाव माहिती
नागाव गाव माहिती
नांदगांव बु गाव माहिती
नांदगांव खु. गाव माहिती
नरवण गाव माहिती
नाते गाव माहिती
नातोंडी गाव माहिती
नेराव गाव माहिती
निगडे गाव माहिती
निजामपूर गाव माहिती
ओवळे गाव माहिती
पाचाड गाव माहिती
पडवी गाव माहिती
पाले गाव माहिती
पाले गाव माहिती
पंदेरी गाव माहिती
पांगारी गाव माहिती
पारमाची गाव माहिती
पारवाडी गाव माहिती
पथार गाव माहिती
फाळकेवाडी गाव माहिती
पिंपळकोंड गाव माहिती
पिंपळवाडी गाव माहिती
पुनाडे तर्फे नाते गाव माहिती
राजेवाडी गाव माहिती
राजिवली गाव माहिती
रानवडी खु. गाव माहिती
रावढळ गाव माहिती
रावतळी गाव माहिती
रेवतळे गाव माहिती
रोहण गाव माहिती
रुपवली गाव माहिती
साकडी गाव माहिती
सांदोशी गाव माहिती
सापे तर्फे गोवेले गाव माहिती
सापे तर्फे तुडिल गाव माहिती
सव गाव माहिती
सवानेवाडी गाव माहिती
सावरट गाव माहिती
शेल गाव माहिती
शेलटोळी गाव माहिती
शेवते गाव माहिती
शिंगर कोंड गाव माहिती
शिरगाव गाव माहिती
शिरसवणे गाव माहिती
शिरवली गाव माहिती
सोलमकोंड गाव माहिती
सोनघर गाव माहिती
सुतारकोंड गाव माहिती
तळीये गाव माहिती
तळोशी गाव माहिती
ताम्हाणे गाव माहिती
तेलंगे गाव माहिती
तेलंगे मोहल्ला गाव माहिती
टेमघर गाव माहिती
तेटघर गाव माहिती
टोळ बु गाव माहिती
उगवतकोंड गाव माहिती
उंदेरी गाव माहिती
वडघर गाव माहिती
वाघेरी गाव माहिती
वसाप गाव माहिती
वीर गाव माहिती
विन्हेरे गाव माहिती
वडवली गाव माहिती
वाघोली गाव माहिती
वहूर गाव माहिती
वाकी बु गाव माहिती
वाकी खु. गाव माहिती
वाळण बु गाव माहिती
वाळण खु. गाव माहिती
वलंग गाव माहिती
वाळसूरे गाव माहिती
वामने गाव माहिती
वरंध गाव माहिती
वरंडोली गाव माहिती
वारंगी गाव माहिती
वराठी गाव माहिती
झोळीचा कोंड गाव माहिती


1. Aadrai Village Information
2. Achaloli Village Information
3. Ade Village Information
4. Adhi Village Information
5. Adiste Village Information
6. Akale Village Information
7. Ambavali Bk. Village Information
8. Ambavali Kh. Village Information
9. AmbeShivtar Village Information
10. Amdoshi Village Information
11. Amruteshwar Village Information
12. Amshet Village Information
13. ApparTudil Village Information
14. Aravi Village Information
15. Asanpoi Village Information
16. Barasgaon Village Information
17. Bavale Village Information
18. Bebalghar Village Information
19. Bhalekar Kond Village Information
20. Bhave Village Information
21. Bheloshi Village Information
22. Bhivghar Village Information
23. Bhogaon Village Information
24. Bhomjai Village Information
25. Bhorao Village Information
26. Bijghar Village Information
27. Birwadi Village Information
28. Borgaon Village Information
29. Budhhavadi Village Information
30. Chambharkhind Village Information
31. Chandhae Bk. Village Information
32. Chandhave Kh. Village Information
33. Chapgaon Village Information
34. Chimbhave Village Information
35. Chimbhave Mohalla Village Information
36. Chochinde Village Information
37. Chochinde Kond Village Information
38. Chphevadi Village Information
39. DabhekarKond Village Information
40. Dabhol Village Information
41. Dadali Village Information
42. Dahivad Village Information
43. Dapoli Village Information
44. Dasgaon Village Information
45. Devghar Village Information
46. Dhamane Village Information
47. Dongroli Village Information
48. Fauji Ambavade Village Information
49. Gandhaarpale Village Information
50. Gaulwadi Waghav Village Information
51. Gavandi Village Information
52. Gavhadi Village Information
53. Ghavre Kond Village Information
54. Gherakilla Raigad(Raigadwadi) Village Information
55. GhurupKond Village Information
56. Gomendi Village Information
57. Gondale Village Information
58. Gothe Bk. Village Information
59. Gothe Kh. Village Information
60. Gothvali Village Information
61. Jambhulmal Village Information
62. Jangamvadi Village Information
63. Jite Village Information
64. Jui Bk. Village Information
65. Kachale Village Information
66. Kadsari Lingana Village Information
67. Kalij Village Information
68. Kamble Tarf Birwadi Village Information
69. Kamble Tarf Mahad Village Information
70. Kansevadi Village Information
71. Karanjadi Village Information
72. Karmar Village Information
73. KasabeShivtar Village Information
74. Katiwade Village Information
75. Kawale Tarf Nate Village Information
76. Kawale Tarf Vinhere Village Information
77. Kemburli Village Information
78. Ketakicha Kond Village Information
79. Khaire Tarf Birwadi Village Information
80. Khaire Tarf Tudil Village Information
81. Khandalvadi Village Information
82. Khardi Village Information
83. Kharvali Village Information
84. Khutil Village Information
85. Kinjalghar Village Information
86. Kinjaloli Bk Village Information
87. Kinjaloli Kh. Village Information
88. Kiye Village Information
89. Kokare Tarf Govele Village Information
90. Kokare Tarf Nate Village Information
91. Kol Village Information
92. Kolose Village Information
93. Kondivate Village Information
94. Kondmalusare Village Information
95. Konzar Village Information
96. Kosabi Village Information
97. Kotheri Village Information
98. Koturde Village Information
99. Kumbharde Village Information
100. KumbheShivtar Village Information
101. Kumble Village Information
102. Kurle Village Information
103. Kusgaon Village Information
104. Ladavali Village Information
105. Lower Tudil Village Information
106. Mahad Village Information
107. Mahad (M Cl) Village Information
108. Mandle Village Information
109. Mangharun Village Information
110. Mazeri Village Information
111. Mohapre Village Information
112. Mohot Village Information
113. Mumurshi Village Information
114. Muthavali Village Information
115. Nadgaon Tarf Birwadi (CT) Village Information
116. Nadgaon Tarf Tudil Village Information
117. Nagaon Village Information
118. Nandgaon Bk Village Information
119. Nandgaon Kh Village Information
120. Narvan Village Information
121. Nate Village Information
122. Natondi Village Information
123. Nerav Village Information
124. Nigade Village Information
125. Nijampur Village Information
126. Owale Village Information
127. Pachad Village Information
128. Padavi Village Information
129. Pale Village Information
130. PALE Village Information
131. Panderi Village Information
132. Pangari Village Information
133. Parmachi Village Information
134. Parwadi Village Information
135. Pathar Village Information
136. Phalakewadi Village Information
137. Pimpalkond Village Information
138. Pimpalwadi Village Information
139. Punade Tarf Nate Village Information
140. Rajewadi Village Information
141. Rajiwali Village Information
142. Ranwadi Kh Village Information
143. Ravdhal Village Information
144. Ravtali Village Information
145. Revtale Village Information
146. Rohan Village Information
147. Rupavali Village Information
148. Sakadi Village Information
149. Sandoshi Village Information
150. Sape Tarf Govele Village Information
151. Sape Tarf Tudil Village Information
152. Sav Village Information
153. Savanewadi Village Information
154. Savarat Village Information
155. Shel Village Information
156. Sheltoli Village Information
157. Shevate Village Information
158. Shingar Kond Village Information
159. Shirgaon Village Information
160. Shirsavane Village Information
161. Shirvali Village Information
162. Solamkond Village Information
163. Songhar Village Information
164. Sutarkond Village Information
165. Taliye Village Information
166. Taloshi Village Information
167. Tamhane Village Information
168. Telange Village Information
169. Telange Mohalla Village Information
170. Temghar Village Information
171. Tetghar Village Information
172. Tol Bk. Village Information
173. Ugavat Kond Village Information
174. Underi Village Information
175. Vadghar Village Information
176. Vagheri Village Information
177. Vasap Village Information
178. Veer Village Information
179. Vinhere Village Information
180. Wadwali Village Information
181. Wagholi Village Information
182. Wahoor Village Information
183. Waki Bk Village Information
184. Waki Kh Village Information
185. Walan Bk Village Information
186. Walan Kh Village Information
187. Walang Village Information
188. Walsure Village Information
189. Wamane Village Information
190. Warandh Village Information
191. Warandoli Village Information
192. Warangi Village Information
193. Warathi Village Information
194. Zolicha Kond Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click