Indian Villages


आडोशी गाव माहिती
आजिवली गाव माहिती
आंबिवली तर्फे तुंगार्तन गाव माहिती
आंबिवली तर्फे वनखळ (शहर) गाव माहिती
अंजरुण गाव माहिती
आपटी गाव माहिती
आसरे गाव माहिती
आसरोटी गाव माहिती
बीड खु. गाव माहिती
भिलवले गाव माहिती
बीड खु. गाव माहिती
बोरगाव बु. गाव माहिती
बोरगाव खु गाव माहिती
बोरिवली गाव माहिती
चांभार्ली गाव माहिती
चावणी गाव माहिती
चिलठण गाव माहिती
चिंचवली गोहे गाव माहिती
चौक माणिवली गाव माहिती
दहीवली तर्फे बोरेटी गाव माहिती
देवन्हावे गाव माहिती
धामणी गाव माहिती
धारणी गाव माहिती
ढेकू गाव माहिती
डोलवली गाव माहिती
डोणवत गाव माहिती
दूरशेत गाव माहिती
घोडीवली गाव माहिती
गोहे गाव माहिती
गोरठण बुद्रुक गाव माहिती
गोरठण खुर्द गाव माहिती
गोठीवली गाव माहिती
गुंडगे गाव माहिती
हाळ खुर्द गाव माहिती
हातनोली गाव माहिती
होनाड गाव माहिती
होराळे गाव माहिती
इसांबे गाव माहिती
जांबरूंग गाव माहिती
जांभिवली तर्फे बोरेटी गाव माहिती
जांभिवली तर्फे छत्तीशी गाव माहिती
कैरे गाव माहिती
कलोते मोकाशी गाव माहिती
कलोते रयती गाव माहिती
कांबे गाव माहिती
कांढरोली तर्फे बोरेटी गाव माहिती
कांढरोली तर्फे वनखळ गाव माहिती
करंबेळी गाव माहिती
कारगाव गाव माहिती
केळवली गाव माहिती
खालापूर गाव माहिती
खांबेवाडी गाव माहिती
खांडवी गाव माहिती
खरीवली गाव माहिती
खरसुंडी गाव माहिती
खरवई खु. गाव माहिती
खोपोली गाव माहिती
कोपरी गाव माहिती
कुंभिवली गाव माहिती
लाखरण गाव माहिती
लोधिवली गाव माहिती
लोहोप गाव माहिती
मादाड आत्करगाव गाव माहिती
माडप गाव माहिती
महड गाव माहिती
माजगाव गाव माहिती
माणकिवली गाव माहिती
मोह्पाडा अलियास वासांबे (शहर) गाव माहिती
मोर्बे गाव माहिती
नढाळ गाव माहिती
नडोदे गाव माहिती
नंदनपाडा गाव माहिती
नानीवली गाव माहिती
नारंगी गाव माहिती
नावंढे गाव माहिती
निगडोली गाव माहिती
निंबोडे गाव माहिती
निफाण गाव माहिती
पडघे गाव माहिती
पाली बु. गाव माहिती
पाली खु. गाव माहिती
पानशिळ गाव माहिती
पराडे गाव माहिती
परखंदे गाव माहिती
पौद गाव माहिती
रानसई गाव माहिती
रीस गाव माहिती
साजगाव गाव माहिती
सांगडे गाव माहिती
सांगडेवाडी गाव माहिती
सारंग गाव माहिती
सारसन गाव माहिती
सावरोली गाव माहिती
शेणगांव गाव माहिती
शिरवली तर्फे बोरटी गाव माहिती
शिरवली तर्फे छत्तीशी गाव माहिती
सोंडेवाडी गाव माहिती
स्वाली गाव माहिती
तळाशी गाव माहिती
तळवली गाव माहिती
तळेगांव गाव माहिती
तांबाटी गाव माहिती
टेंभरी गाव माहिती
ठाणेन्‍हावे गाव माहिती
तोंडली गाव माहिती
तुकसई गाव माहिती
तुपगाव गाव माहिती
उजलोळी गाव माहिती
उंबरे गाव माहिती
उंबरविरा गाव माहिती
उसरोली गाव माहिती
वडवळ गाव माहिती
वडविहीर गाव माहिती
वनवे गाव माहिती
वानिवली गाव माहिती
वात गाव माहिती
वावंढळ गाव माहिती
वावोशी गाव माहिती
वयाळ गाव माहिती
विणेगाव गाव माहिती
वडगाव गाव माहिती
वणवठे गाव माहिती
वांगणी गाव माहिती
वणी गाव माहिती
वारद गाव माहिती
वरोसे तर्फे वनखळ गाव माहिती
वाशिवली गाव माहिती
वावर्ले गाव माहिती


1. Adoshi Village Information
2. Ajivali Village Information
3. Ambivali T. Tungartan Village Information
4. Ambivali T. Wankhal (CT) Village Information
5. Anjrun Village Information
6. Apati Village Information
7. Asare Village Information
8. Asroti Village Information
9. Beed Kh. Village Information
10. Bhilvale Village Information
11. Bid Kh. Village Information
12. Borgaon Bk Village Information
13. Borgaon Kh Village Information
14. Borivali Village Information
15. Chambharli Village Information
16. Chavani Village Information
17. Chilthan Village Information
18. Chinchvali Gohe Village Information
19. Chouk Manivali Village Information
20. Dahivali Tarf Boreti Village Information
21. Devnhave Village Information
22. Dhamani Village Information
23. Dharni Village Information
24. Dheku Village Information
25. Dolavali Village Information
26. Donvat Village Information
27. Durshet Village Information
28. Ghodivali Village Information
29. Gohe Village Information
30. Gorthan BK Village Information
31. Gorthan Kh. Village Information
32. Gothivali Village Information
33. Gundge Village Information
34. Hal Kh. Village Information
35. Hatnoli Village Information
36. Honad Village Information
37. Horale Village Information
38. Isambe Village Information
39. Jambarung Village Information
40. Jambhivali Tarf Boreti Village Information
41. Jambhivali Tarf Chhattishi Village Information
42. Kaire Village Information
43. Kalote Mokashi Village Information
44. Kalote Rayati Village Information
45. Kambe Village Information
46. Kandroli Tarf Boreti Village Information
47. Kandroli Tarf Wankhal Village Information
48. Karambeli Village Information
49. Kargaon Village Information
50. Kelavali Village Information
51. Khalapur Village Information
52. Khambewadi Village Information
53. Khandvi Village Information
54. Kharivali Village Information
55. Kharsundi Village Information
56. Kharvai Kh. Village Information
57. Khopoli Village Information
58. Kopari Village Information
59. Kumbhivali Village Information
60. Lakharn Village Information
61. Lodhivali Village Information
62. Lohop Village Information
63. Madad Atkargaon Village Information
64. MADAP Village Information
65. Mahad Village Information
66. Majgaon Village Information
67. Mankivali Village Information
68. Mohpada Alias Wasambe (CT) Village Information
69. Morbe Village Information
70. Nadhal Village Information
71. Nadode Village Information
72. Nandanpada Village Information
73. Nanivali Village Information
74. Narangi Village Information
75. Navandhe Village Information
76. Nigdoli Village Information
77. Nimbode Village Information
78. Niphan Village Information
79. Padaghe Village Information
80. Pali Bk. Village Information
81. Pali Kh. Village Information
82. Panshil Village Information
83. Parade Village Information
84. Parkhande Village Information
85. Poud Village Information
86. Ransai Village Information
87. Rees Village Information
88. Sajgaon Village Information
89. Sangade Village Information
90. Sangadewadi Village Information
91. Sarang Village Information
92. Sarsan Village Information
93. Savroli Village Information
94. Shengaon Village Information
95. Shiravali Tarf Borati Village Information
96. Shiravali Tarf Chhattishi Village Information
97. Sondewadi Village Information
98. Swali Village Information
99. Talashi Village Information
100. Talavali Village Information
101. Talegaon Village Information
102. Tambati Village Information
103. Tembhari Village Information
104. Thanenhave Village Information
105. Tondali Village Information
106. Tuksai Village Information
107. Tupgaon Village Information
108. Ujloli Village Information
109. Umbare Village Information
110. Umbarvira Village Information
111. Usroli Village Information
112. Vadval Village Information
113. Vadvihir Village Information
114. Vanave Village Information
115. Vanivali Village Information
116. Vat Village Information
117. Vavandal Village Information
118. Vavoshi Village Information
119. Vayal Village Information
120. Vinegaon Village Information
121. Wadgaon Village Information
122. Wanavate Village Information
123. Wangani Village Information
124. Wani Village Information
125. Warad Village Information
126. Warose Tarf Wankhal Village Information
127. Washivali Village Information
128. Wavarle Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click