Indian Villages


आडी गाव माहिती
आडीठाकूर गाव माहिती
आडीमहाड खाडी गाव माहिती
आगरवाडा गाव माहिती
आंबेत गाव माहिती
बंडवाडी गाव माहिती
बनोटी गाव माहिती
भापट गाव माहिती
भेक-याचा कोंड गाव माहिती
चिचोंडे गाव माहिती
चिखलप गाव माहिती
चिरगांव गाव माहिती
दगडघुम गाव माहिती
देहेन गाव माहिती
देवघर गाव माहिती
देवघर कोंड गाव माहिती
ढोरजे गाव माहिती
गडबवाडी गाव माहिती
गडदाव गाव माहिती
गणेशनगर गाव माहिती
गौळवाडी गाव माहिती
घोणसे गाव माहिती
घुम गाव माहिती
गोंडघर गाव माहिती
जांभुळ गाव माहिती
जांभूळवाडी गाव माहिती
काळसुरी गाव माहिती
कांदळवाडा गाव माहिती
कणघर गाव माहिती
केल्टे गाव माहिती
खामगाव गाव माहिती
खानलोशी गाव माहिती
खरवते गाव माहिती
खारगांव बु. गाव माहिती
खारगांव खु. गाव माहिती
खरसई गाव माहिती
कोकबल गाव माहिती
कोळे गाव माहिती
लिपणी गाव माहिती
कोळवट गाव माहिती
कोंझरी गाव माहिती
कृष्णनगर गाव माहिती
कूडगांव गाव माहिती
कूडतुडी गाव माहिती
लेप गाव माहिती
महम्मदगनीखार गाव माहिती
मांदाटणे गाव माहिती
मरियमखार गाव माहिती
मेंदडी गाव माहिती
मेंदडी कोंड गाव माहिती
म्हसळा गाव माहिती
मोरवणे गाव माहिती
नेवरुळ गाव माहिती
निगडी गाव माहिती
पाभरे गाव माहिती
पानवे गाव माहिती
पानदरे गाव माहिती
पांगळोली गाव माहिती
पाष्टी गाव माहिती
पेढांबे गाव माहिती
फलसप गाव माहिती
रानवडी बु. गाव माहिती
रातीवणे गाव माहिती
रेवळी गाव माहिती
रोहीणी गाव माहिती
रुद्रवट गाव माहिती
सकलप गाव माहिती
साळविंडे गाव माहिती
संदेरी गाव माहिती
सांगवड गाव माहिती
सरवर गाव माहिती
सावर गाव माहिती
सोनघर गाव माहिती
सुरई गाव माहिती
तळवडे गाव माहिती
ताम्हाणे करंबे गाव माहिती
ताम्हाणे शिर्के गाव माहिती
ठाकरोली गाव माहिती
तोंडसुरे गाव माहिती
तोराडी गाव माहिती
तुरुंबाडी गाव माहिती
विचारेवाडी गाव माहिती
वाघाव गाव माहिती
वांगणी गाव माहिती
वारळ गाव माहिती
वरवटणे गाव माहिती
वार्नत गाव माहिती
वावे गाव माहिती


1. Adi Village Information
2. Adi Thakur Village Information
3. Adimahad Khadi Village Information
4. Agarwada Village Information
5. Ambet Village Information
6. Bandwadi Village Information
7. Banoti Village Information
8. Bhapat Village Information
9. Bhekryacha Kond Village Information
10. Chichonde Village Information
11. Chikhalap Village Information
12. Chirgaon Village Information
13. Dagadghoom Village Information
14. Dehen Village Information
15. Deoghar Village Information
16. Deoghar Kond Village Information
17. Dhoraje Village Information
18. Gadabwadi Village Information
19. Gadadav Village Information
20. Ganeshnagar Village Information
21. Gaulwadi Village Information
22. Ghonse Village Information
23. Ghum Village Information
24. Gondghar Village Information
25. Jambhul Village Information
26. Jambhulwadi Village Information
27. Kalsuri Village Information
28. Kandalwada Village Information
29. Kanghar Village Information
30. Kelte Village Information
31. Khamgaon Village Information
32. Khanloshi Village Information
33. Kharavate Village Information
34. Khargaon Bk Village Information
35. Khargaon Kh Village Information
36. Kharsai Village Information
37. Kokbal Village Information
38. Kole Village Information
39. Kole Village Information
40. Kolvat Village Information
41. Konzari Village Information
42. Krishnanagar Village Information
43. Kudgaon Village Information
44. Kudtudi Village Information
45. Lep Village Information
46. Mahammadganikhar Village Information
47. Mandathane Village Information
48. Maryamkhar Village Information
49. Mendadi Village Information
50. Mendadikond Village Information
51. Mhasla Village Information
52. Morvane Village Information
53. Newarul Village Information
54. Nigadi Village Information
55. Pabhare Village Information
56. Panave Village Information
57. Pandare Village Information
58. Pangaloli Village Information
59. Pashti Village Information
60. Pedhambe Village Information
61. Phalasap Village Information
62. Ranwadi Bu. Village Information
63. Rativane Village Information
64. Revali Village Information
65. Rohini Village Information
66. Rudravat Village Information
67. Sakalap Village Information
68. Salvinde Village Information
69. Sanderi Village Information
70. Sangawad Village Information
71. Sarwar Village Information
72. Sawar Village Information
73. Songhar Village Information
74. Surai Village Information
75. Talavade Village Information
76. Tamhane Karambe Village Information
77. Tamhane Shirke Village Information
78. Thakroli Village Information
79. Tondsure Village Information
80. Toradi Village Information
81. Turumbadi Village Information
82. Vicharewadi Village Information
83. Waghav Village Information
84. Wangani Village Information
85. Waral Village Information
86. Waravatne Village Information
87. Warnat Village Information
88. Wave Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click