Indian Villages


आधरणे गाव माहिती
आघई गाव माहिती
आंबेघर गाव माहिती
अंबिवली गाव माहिती
आमटेम गाव माहिती
अंतोरे गाव माहिती
आष्टे गाव माहिती
आटीवली गाव माहिती
बहिरमकोठक गाव माहिती
बळवली गाव माहिती
बेलवडे बुद्रुक गाव माहिती
बेलवडे खु. गाव माहिती
बेणसे गाव माहिती
बेनवले गाव माहिती
बेणेघाट गाव माहिती
बोरगांव गाव माहिती
बोरी गाव माहिती
बोर्वे गाव माहिती
बोर्झे गाव माहिती
बुर्डी गाव माहिती
चिंचघर गाव माहिती
चिर्बी 1 गाव माहिती
चोळे गाव माहिती
दादर गाव माहिती
दवणसर गाव माहिती
डावरे गाव माहिती
धामणी गाव माहिती
धाऊलपाडा गाव माहिती
धावटे गाव माहिती
धोंडपाडा गाव माहिती
दिव गाव माहिती
डोलवी गाव माहिती
डोलवी दबाबा गाव माहिती
दूरशेत गाव माहिती
दुष्मी गाव माहिती
दुतर्फा सापोली गाव माहिती
गागोदे बुद्रुक गाव माहिती
गागोदे खु गाव माहिती
गांधे गाव माहिती
घोटे गाव माहिती
गोविर्ले गाव माहिती
हमरापूर गाव माहिती
हनुमानपाडा गाव माहिती
हेटवणे गाव माहिती
जांभोशी गाव माहिती
जांभुळ टेप. गाव माहिती
जावळी गाव माहिती
जिर्णे गाव माहिती
जीते गाव माहिती
जोहे गाव माहिती
जुई बु गाव माहिती
जुइ हब्बास खानी गाव माहिती
जुइ खु. गाव माहिती
कळद गाव माहिती
कालई गाव माहिती
कळवे गाव माहिती
काळेश्रीवाडी गाव माहिती
कामार्ली गाव माहिती
कांदळे गाव माहिती
कांदळेपाडा गाव माहिती
कणे गाव माहिती
कान्होबा गाव माहिती
करंबेळी छत्तीशी गाव माहिती
काराव गाव माहिती
कार्ली गाव माहिती
करोटी गाव माहिती
काश्मिरे गाव माहिती
कासू गाव माहिती
कासुरघुंगटवाडी गाव माहिती
कौली सीमादेवी गाव माहिती
केळंबी गाव माहिती
खार बोर्ली गाव माहिती
खार देवळी गाव माहिती
खार ढोंबी गाव माहिती
खार दुबेज गाव माहिती
खार दुतर्फा बोर्ली गाव माहिती
खार जांभेला गाव माहिती
खार कारावी गाव माहिती
खार कोलेटी गाव माहिती
खार नंदाई गाव माहिती
खार ओवली गाव माहिती
खार सीमादेवी गाव माहिती
खारघाट गाव माहिती
खारकोशिम गाव माहिती
खारमाचेला गाव माहिती
खरोशी गाव माहिती
खारपाडा गाव माहिती
खारपाले गाव माहिती
खार सापोली गाव माहिती
कोळवे गाव माहिती
कोलेटी गाव माहिती
कोंढवी गाव माहिती
कोपर गाव माहिती
कोप्रोली गाव माहिती
कुहीरे गाव माहिती
कुरमुर्ली गाव माहिती
कुरनाड गाव माहिती
लाखोले गाव माहिती
महालमिरा डोंगर गाव माहिती
मांगरूळ गाव माहिती
मसद बेडी गाव माहिती
मसद बुद्रुक गाव माहिती
मसद खु. गाव माहिती
मळेघर गाव माहिती
म्हैसबाड गाव माहिती
मोहीली इनाम गाव माहिती
मोहीली खालसा गाव माहिती
मोठे भाल गाव माहिती
मोठे वढाव गाव माहिती
मौजेपाले गाव माहिती
मुंढाणी गाव माहिती
मुंगोशी गाव माहिती
नगदी सापोली गाव माहिती
नानेगाव गाव माहिती
नाणेगांव गाव माहिती
नारवेल गाव माहिती
नवखार गाव माहिती
निधवली गाव माहिती
निगडे गाव माहिती
निफाड गाव माहिती
ओढांगी गाव माहिती
पाबळ गाव माहिती
पाडले गाव माहिती
पाचगणी गाव माहिती
पानेड गाव माहिती
पाटणी पंडापूर गाव माहिती
पाटणोली गाव माहिती
पेण म्युनसिपल गाव माहिती
पेण ग्रामीण गाव माहिती
पिंपळगाव गाव माहिती
रामराज गाव माहिती
रावे गाव माहिती
रेवोळी गाव माहिती
रोडे गाव माहिती
सालिंदे गाव माहिती
सापोली गाव माहिती
सरेभाग गाव माहिती
सावरसई गाव माहिती
शेडाशी गाव माहिती
शेणे गाव माहिती
शेतजुई गाव माहिती
शिहू गाव माहिती
शिंगणवट गाव माहिती
शिर्की गाव माहिती
शिर्की चाळ नं. 1 (एन.व्ही.) गाव माहिती
शीतोळे गाव माहिती
सोनखार गाव माहिती
तळवली गाव माहिती
तळेखार गाव माहिती
तांबडशेत गाव माहिती
तरणखोप गाव माहिती
तरशेत गाव माहिती
तिलोरे गाव माहिती
तुर्खूल गाव माहिती
उचेडे गाव माहिती
उंबर्डे गाव माहिती
उर्णोली गाव माहिती
उसर गाव माहिती
वडगाव गाव माहिती
वळक गाव माहिती
विट्ठलवाडी गाव माहिती
वढाव गाव माहिती
वडखळ गाव माहिती
वाकरूळ गाव माहिती
वरप गाव माहिती
वरवणे गाव माहिती
वरेडी गाव माहिती
वरसई गाव माहिती
वाशी गाव माहिती
वाशीवली गाव माहिती
वावे गाव माहिती
विराणी गाव माहिती
झोतीरपाडा गाव माहिती


1. Adharne Village Information
2. Aghai Village Information
3. Ambeghar Village Information
4. Ambivali Village Information
5. Amtem Village Information
6. Antore Village Information
7. Ashte Village Information
8. Atiwali Village Information
9. Bahiramkotak Village Information
10. Balawali Village Information
11. Belvade Bk Village Information
12. Belvade Kh Village Information
13. Benase Village Information
14. Benavale Village Information
15. Beneghat Village Information
16. Borgaon Village Information
17. Bori Village Information
18. Borwe Village Information
19. Borze Village Information
20. Burdi Village Information
21. Chinchghar Village Information
22. Chirbi 1 Village Information
23. Chole Village Information
24. Dadar Village Information
25. Davansar Village Information
26. Davre Village Information
27. Dhamni Village Information
28. Dhaulpada Village Information
29. Dhavate Village Information
30. Dhondpada Village Information
31. Div Village Information
32. Dolvi Village Information
33. Dolvi Dababa Village Information
34. Durshet Village Information
35. Dushmi Village Information
36. Dutarfa Sapoli Village Information
37. Gagode Bk Village Information
38. Gagode Kh Village Information
39. Gandhe Village Information
40. Ghote Village Information
41. Govirle Village Information
42. Hamrapur Village Information
43. Hanumanpada Village Information
44. Hetavane Village Information
45. Jambhoshi Village Information
46. Jambhul Tep. Village Information
47. Jawali Village Information
48. Jirne Village Information
49. Jite Village Information
50. Johe Village Information
51. Jui Bk. Village Information
52. Jui Habbas Khani Village Information
53. Jui Kh Village Information
54. Kalad Village Information
55. Kalai Village Information
56. Kalave Village Information
57. Kaleshriwadi Village Information
58. Kamarli Village Information
59. Kandale Village Information
60. Kandlepada Village Information
61. Kane Village Information
62. Kanhoba Village Information
63. Karambeli Chattishi Village Information
64. Karav Village Information
65. Karli Village Information
66. Karodi Village Information
67. Kashmire Village Information
68. Kasu Village Information
69. Kasurghuntwadi Village Information
70. Kauli Simadevi Village Information
71. Kelambi Village Information
72. Khar Borli Village Information
73. Khar Devali Village Information
74. Khar Dhombi Village Information
75. Khar Dubej Village Information
76. Khar Dutarfa Borli Village Information
77. Khar Jambola Village Information
78. Khar Karawi Village Information
79. Khar Koleti Village Information
80. Khar Nandai Village Information
81. Khar Ovali Village Information
82. Khar Simadevi Village Information
83. Kharghat Village Information
84. Kharkoshim Village Information
85. Kharmachela Village Information
86. Kharoshi Village Information
87. Kharpada Village Information
88. Kharpale Village Information
89. Kharsapoli Village Information
90. Kolave Village Information
91. Koleti Village Information
92. Kondhavi Village Information
93. Kopar Village Information
94. Koproli Village Information
95. Kuhire Village Information
96. Kurmurli Village Information
97. Kurnad Village Information
98. Lakhole Village Information
99. Mahalmirya Dongar Village Information
100. Mangrul Village Information
101. Masad Beli Village Information
102. Masad Bk Village Information
103. Masad Kh Village Information
104. Meleghar Village Information
105. Mhaisbad Village Information
106. Mohili Inam Village Information
107. Mohili Khalsa Village Information
108. Mothe Bhal Village Information
109. Mothe Vadhav Village Information
110. Moujepale Village Information
111. Mundhani Village Information
112. Mungoshi Village Information
113. Nagadi Sapoli Village Information
114. nanegaon Village Information
115. Nanegaon Village Information
116. Narwel Village Information
117. Navkhar Village Information
118. Nidhavali Village Information
119. Nigade Village Information
120. Niphad Village Information
121. Odhangi Village Information
122. Pabal Village Information
123. Padale Village Information
124. Panchgani Village Information
125. Paned Village Information
126. Patani Pandapur Village Information
127. Patnoli Village Information
128. Pen (M Cl) Village Information
129. Pen Rural Village Information
130. Pimpalgaon Village Information
131. Ramraj Village Information
132. Rave Village Information
133. Revoli Village Information
134. Rode Village Information
135. Salinde Village Information
136. Sapoli Village Information
137. Sarebhag Village Information
138. Sawarsai Village Information
139. Shedashi Village Information
140. Shene Village Information
141. Shet-jui Village Information
142. Shihu Village Information
143. Shinganvat Village Information
144. Shirki Village Information
145. Shirki Chawl No.1 (N.V.) Village Information
146. Shitole Village Information
147. Sonkhar Village Information
148. Talavali Village Information
149. Talekhar Village Information
150. Tambadshet Village Information
151. Tarankhop Village Information
152. Tarshet Village Information
153. Tilore Village Information
154. Turkhul Village Information
155. Uchede Village Information
156. Umbarde Village Information
157. Urnilee Village Information
158. Usar Village Information
159. Vadgaon Village Information
160. Valak Village Information
161. Vitthalwadi Village Information
162. Wadhav Village Information
163. Wadkhal Village Information
164. Wakrul Village Information
165. Warap Village Information
166. Warawane Village Information
167. Waredi Village Information
168. Warsai Village Information
169. Washi Village Information
170. Washiwali Village Information
171. Wave Village Information
172. Wirani Village Information
173. Zotirpada Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click