Indian Villages


आदई गाव माहिती
आडीवली गाव माहिती
आजिवली गाव माहिती
आकुळवाडी गाव माहिती
आकुर्ली गाव माहिती
आंबे तर्फ तळोजे गाव माहिती
आंबे तर्फ वाजे गाव माहिती
अंबिवली गाव माहिती
आपटे गाव माहिती
अरीवली गाव माहिती
आष्‍टे गाव माहिती
आसुडगांव गाव माहिती
बामणडोंगरी गाव माहिती
बंबावी गाव माहिती
बारापाडा गाव माहिती
बारवई गाव माहिती
बेळवली गाव माहिती
भाताण गाव माहिती
भेरले गाव माहिती
भिंगार गाव माहिती
भिंगारी गाव माहिती
भिंगारवाडी गाव माहिती
भोकरपाडा गाव माहिती
बिड गाव माहिती
बोनशेत गाव माहिती
बोर्ले गाव माहिती
चाळ गाव माहिती
चावणे गाव माहिती
चेरवली गाव माहिती
चिखले गाव माहिती
चिंचवळी तर्फे तळोजे गाव माहिती
चिंचवळी तर्फे वाजे गाव माहिती
चिंचवण गाव माहिती
चिंचपाडा गाव माहिती
चिंध्रण गाव माहिती
चिपळे गाव माहिती
चिरवत गाव माहिती
दहीवली गाव माहिती
दापीवली गाव माहिती
दापोली गाव माहिती
देहरंग गाव माहिती
डेरवली गाव माहिती
देवद गाव माहिती
देविचापाडा गाव माहिती
देवळोली बुद्रुक गाव माहिती
धाकटा खांदा गाव माहिती
धामणी गाव माहिती
धानसर गाव माहिती
धोदाणी गाव माहिती
दिघाटी गाव माहिती
डोलघर गाव माहिती
दुंदरे गाव माहिती
गाढे गाव माहिती
गव्हाण गाव माहिती
घेराकिल्‍ला माणीकगड गाव माहिती
घोट गाव माहिती
गिरवले गाव माहिती
गुळसुंदे गाव माहिती
हरीग्राम गाव माहिती
हेंदुटणे गाव माहिती
जांभिवली गाव माहिती
जासई गाव माहिती
जाताडे गाव माहिती
जावळे गाव माहिती
जुई गाव माहिती
कळंबोली गाव माहिती
कल्हे गाव माहिती
काळीवली गाव माहिती
काळुंद्रे गाव माहिती
कामोठे गाव माहिती
कामोठे गाव माहिती
कानपोली गाव माहिती
कराडे बु. गाव माहिती
कराडे खु. गाव माहिती
करंबेळी तर्फे तळोजे गाव माहिती
करंजाडे गाव माहिती
करवले बु. गाव माहिती
कर्नाळा गाव माहिती
कसळखंड गाव माहिती
कासप गाव माहिती
कासारभट गाव माहिती
केळवणे गाव माहिती
केवाळे गाव माहिती
खैरवाडी गाव माहिती
खानाव गाव माहिती
खानावळे गाव माहिती
खांदा कॉलनी गाव माहिती
खारघर गाव माहिती
खारकोपर गाव माहिती
खेरणे खुर्द गाव माहिती
कोल्‍ही कोपर गाव माहिती
कोळखे गाव माहिती
कोंबडभुजे गाव माहिती
कोन गाव माहिती
कोंडले गाव माहिती
कोंडप गाव माहिती
कोपर गाव माहिती
कोप्रोली गाव माहिती
कोरल गाव माहिती
कोयनावेळे गाव माहिती
कुडावे गाव माहिती
कुंडेवहाळ गाव माहिती
लाडीवली गाव माहिती
लोणीवली गाव माहिती
माचीप्रबळ गाव माहिती
महाळुंगी गाव माहिती
महोदर गाव माहिती
मालडुंगे गाव माहिती
माणघर गाव माहिती
मोहपे गाव माहिती
मोहो गाव माहिती
मोरावे गाव माहिती
मोर्बे गाव माहिती
मोसारे गाव माहिती
मोठा खांदा गाव माहिती
मुर्बी गाव माहिती
नागझरी गाव माहिती
नांदगांव गाव माहिती
नानोशी गाव माहिती
नारपोली गाव माहिती
नौपाडा गाव माहिती
नावडे गाव माहिती
नवी मुंबई पनवेल रायगड (शहर) गाव माहिती
नेरे गाव माहिती
नेवाळी गाव माहिती
नवीन पनवेल गाव माहिती
न्हावे गाव माहिती
न्‍हावे खाडी गाव माहिती
नितळस गाव माहिती
निताळे गाव माहिती
ओ.एन.जी.सी. कॉलनी, काळुंद्रे गाव माहिती
ओवे गाव माहिती
ओवे पेठ गाव माहिती
ओवळे गाव माहिती
पाडेघर गाव माहिती
पडघे गाव माहिती
पळस्पे गाव माहिती
पाले बु. गाव माहिती
पाले खु. गाव माहिती
पाली बुद्रुक गाव माहिती
पाली खु. गाव माहिती
पालीदेवद गाव माहिती
पनवेल गाव माहिती
पारगांव गाव माहिती
पारगांव डूंगी गाव माहिती
पाटणोली गाव माहिती
पेंधर गाव माहिती
पेठ गाव माहिती
पेठाली गाव माहिती
पिंपळोली खु. गाव माहिती
पिसार्वे गाव माहिती
पोसरी गाव माहिती
पोयंजे गाव माहिती
रानसई गाव माहिती
रिटघर गाव माहिती
रोडपाली गाव माहिती
रोहिंजण गाव माहिती
साई गाव माहिती
सांगडे गाव माहिती
सांगटोली गाव माहिती
सांगुर्ली गाव माहिती
सारसई गाव माहिती
सावळे गाव माहिती
सवणे गाव माहिती
शेडुंग गाव माहिती
शेळघर गाव माहिती
शिलोत्‍तर रायचूर गाव माहिती
शिरवली गाव माहिती
शिरढोण गाव माहिती
शिवणसई गाव माहिती
शिवकर गाव माहिती
सोमटणे गाव माहिती
सोनखार गाव माहिती
सुकापूर गाव माहिती
तळोजे मजकुर गाव माहिती
तळोजे पाचनंद गाव माहिती
तामसई गाव माहिती
तरघर गाव माहिती
टेंभोडे गाव माहिती
तोंडरे गाव माहिती
तूराडे गाव माहिती
तुर्भे गाव माहिती
तुरमाळे गाव माहिती
उलवे गाव माहिती
उमरोली गाव माहिती
उसर्ली गाव माहिती
उसर्ली बु. गाव माहिती
उसर्ली खु. गाव माहिती
वडवली गाव माहिती
वडघर गाव माहिती
वाघीवली गाव माहिती
वाकडी गाव माहिती
वलप गाव माहिती
वळवली गाव माहिती
वावंजे गाव माहिती
वावेघर गाव माहिती
विचुंबे गाव माहिती
विहिघर गाव माहिती
वहाळ गाव माहिती
वाजापूर गाव माहिती
वाजे गाव माहिती
वांगणी् तर्फे तळोजे गाव माहिती
वांगणी तर्फे वाजे गाव माहिती
वारदोली गाव माहिती


1. Adai Village Information
2. Adivali Village Information
3. Ajivali Village Information
4. Akulwadi Village Information
5. Akurli Village Information
6. Ambe tarf taloje Village Information
7. Ambe tarf waje Village Information
8. Ambivali Village Information
9. Apte Village Information
10. Ariwali Village Information
11. Ashte Village Information
12. Asudgaon Village Information
13. Bamandongri Village Information
14. Bambavi Village Information
15. Barapada Village Information
16. Barwai Village Information
17. Belavali Village Information
18. Bhatan Village Information
19. Bherle Village Information
20. Bhingar Village Information
21. Bhingari Village Information
22. Bhingarwadi Village Information
23. Bhokarpada Village Information
24. Bid Village Information
25. Bonshet Village Information
26. Borle Village Information
27. Chal Village Information
28. Chawane Village Information
29. Cheravali Village Information
30. Chikhale Village Information
31. Chinchavali Tarf Taloje Village Information
32. Chinchavali Tarf Waje Village Information
33. Chinchavan Village Information
34. Chinchpada Village Information
35. Chindharan Village Information
36. Chipale Village Information
37. Chirvat Village Information
38. Dahivali Village Information
39. Dapiwali Village Information
40. Dapoli Village Information
41. Deharang Village Information
42. Derawali Village Information
43. Devad Village Information
44. Devichapada Village Information
45. Devloli Bk Village Information
46. Dhakta Khanda Village Information
47. Dhamani Village Information
48. Dhansar Village Information
49. Dhodani Village Information
50. Dighati Village Information
51. Dolghar Village Information
52. Dundre Village Information
53. Gadhe Village Information
54. Gavhan Village Information
55. Gherakilla Manikgad Village Information
56. Ghot Village Information
57. Giravale Village Information
58. Gulsunde Village Information
59. Harigram Village Information
60. Hedutane Village Information
61. Jambhivali Village Information
62. Jasai Village Information
63. Jatade Village Information
64. Javale Village Information
65. Jui Village Information
66. Kalamboli Village Information
67. Kalhe Village Information
68. Kaliwali Village Information
69. Kalundre (CT) Village Information
70. Kamothe Village Information
71. Kamothe Village Information
72. Kanpoli Village Information
73. Karade Bk Village Information
74. Karade Kh. Village Information
75. Karambeli Tarf Taloje Village Information
76. Karanjade Village Information
77. Karavale Bk. Village Information
78. Karnala Village Information
79. Kasal Khand Village Information
80. Kasap Village Information
81. Kasar Bhat Village Information
82. Kelavane Village Information
83. Kevale Village Information
84. Khairwadi Village Information
85. Khanav Village Information
86. Khanavale Village Information
87. Khanda Colony Village Information
88. Kharghar Village Information
89. Kharkopar Village Information
90. Kherane Kh. Village Information
91. Kolhi kopar Village Information
92. Kolkhe Village Information
93. Kombadbhuje Village Information
94. Kon Village Information
95. Kondale Village Information
96. Kondap Village Information
97. Kopar Village Information
98. Koproli Village Information
99. Koral Village Information
100. Koyana Velhe Village Information
101. Kudave Village Information
102. Kundevahal Village Information
103. Ladiwali Village Information
104. Loniwali Village Information
105. Machiprabal Village Information
106. Mahalungi Village Information
107. Mahodar Village Information
108. Maldunge Village Information
109. Manghar Village Information
110. Mohape Village Information
111. Moho Village Information
112. Morave Village Information
113. Morbe Village Information
114. Mosare Village Information
115. Motha Khanda Village Information
116. Murbi Village Information
117. Nagzari Village Information
118. Nandgaon Village Information
119. Nanoshi Village Information
120. Narpoli Village Information
121. Naupada Village Information
122. Navade Village Information
123. Navi Mumbai Panvel Rigardh (CT) Village Information
124. Nere Village Information
125. Nevali Village Information
126. New Panvel Village Information
127. Nhave Village Information
128. Nhave Khadi Village Information
129. Nitalas Village Information
130. Nitale Village Information
131. ONGC Colony, Kalundre Village Information
132. Owe Village Information
133. Owe Peth Village Information
134. Owle Village Information
135. Padeghar Village Information
136. Padghe Village Information
137. Palaspe Village Information
138. Pale Bk. Village Information
139. Pale Khurd Village Information
140. Pali Bk Village Information
141. Pali Kh Village Information
142. Palidevad Village Information
143. Panvel Village Information
144. Pargaon Village Information
145. Pargaon Dungi Village Information
146. Patnoli Village Information
147. Pendhar Village Information
148. Peth Village Information
149. Pethali Village Information
150. Pimploli Bk. Village Information
151. Pisarve Village Information
152. Posari Village Information
153. Poyanje Village Information
154. Ransai Village Information
155. Ritghar Village Information
156. Rodpali Village Information
157. Rohinjan Village Information
158. Sai Village Information
159. Sangade Village Information
160. Sangatoli Village Information
161. Sangurli Village Information
162. Sarsai Village Information
163. Savale Village Information
164. Savane Village Information
165. Shedung Village Information
166. Shelghar Village Information
167. Shilottar Raichur Village Information
168. Shiravali Village Information
169. Shirdhon Village Information
170. Shivansai Village Information
171. Shivkar Village Information
172. Somtane Village Information
173. Sonkhar Village Information
174. Sukapur Village Information
175. Taloje Majkur Village Information
176. Taloje Panchnad Village Information
177. Tamsai Village Information
178. Targhar Village Information
179. Tembhode Village Information
180. Tondre Village Information
181. Turade Village Information
182. Turbhe Village Information
183. Turmale Village Information
184. Ulawe Village Information
185. Umroli Village Information
186. Usarli Village Information
187. Usarli Bk. Village Information
188. Usarli Kh Village Information
189. Vadavali Village Information
190. Vadghar (CT) Village Information
191. Vaghivali Village Information
192. Vakadi Village Information
193. Valap Village Information
194. Valavali Village Information
195. Vavanje Village Information
196. Vaveghar Village Information
197. Vichumbe Village Information
198. Vihighar Village Information
199. Wahal Village Information
200. Wajapur Village Information
201. Waje Village Information
202. Wangani Tarf Taloje Village Information
203. Wangani Tarf Waje Village Information
204. Wardoli Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click