Indian Villages


अबामक्ता गाव माहिती
अजनगाव गाव माहिती
अकोला गाव माहिती
अल्फरालिस सातारा गाव माहिती
आमडी गाव माहिती
अंबोरा गाव माहिती
आनंदवन गाव माहिती
अंतापूर गाव माहिती
अर्जुनी गाव माहिती
अर्जुनी तुकूम गाव माहिती
आर्वी गाव माहिती
असला गाव माहिती
आशी गाव माहिती
अष्टी गाव माहिती
आतमुरडी गाव माहिती
बखर्डा गाव माहिती
बमर्डा गाव माहिती
बनदरा गाव माहिती
बर्व्हा गाव माहिती
बेलगाव चाक गाव माहिती
बेलगाव देश गाव माहिती
बेलगाव मोकस गाव माहिती
बेमबाळ गाव माहिती
बेमबाळ तुकूम गाव माहिती
भानुसखींडी गाव माहिती
भटाळा गाव माहिती
बहनदल गाव माहिती
बोडखा गाव माहिती
बोपपूर गाव माहिती
बोर्डा गाव माहिती
बोरगाव गाव माहिती
बोरगाव भोसले गाव माहिती
बोरगाव दे गाव माहिती
बोरगाव मोकस गाव माहिती
बोरगाव शिवनफल गाव माहिती
बोरी गाव माहिती
चाक गूरहाद गाव माहिती
चाक कवडपूर गाव माहिती
चकमकसूर गाव माहिती
चारगाव बु. गाव माहिती
चारगाव खु गाव माहिती
चारगाव तुकूम गाव माहिती
चारुर्खाती गाव माहिती
चिचाळा गाव माहिती
चिकणी गाव माहिती
चिनोरा गाव माहिती
दादापूर गाव माहिती
दहाला रिठ गाव माहिती
दहेगाव गाव माहिती
धनोली गाव माहिती
दीनदोडा गाव माहिती
दीनदोडा बु गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
एकर्जुमा गाव माहिती
एकोना गाव माहिती
फटापूर रैयतवारी गाव माहिती
गावशेत गाव माहिती
गउल(बु) गाव माहिती
गौल ख गाव माहिती
गीरोला गाव माहिती
गिरसावली गाव माहिती
गुजगव्हाण गाव माहिती
गुंजल गाव माहिती
हीरापूर गाव माहिती
हिवरा गाव माहिती
जळका गाव माहिती
जामनी गाव माहिती
जामनी बु गाव माहिती
जामगाव बु गाव माहिती
जामगाव ख गाव माहिती
जामखुला गाव माहिती
कळमगव्हाण गाव माहिती
कांरजी गाव माहिती
कवडपूर मोकसा गाव माहिती
कावडसी गाव माहिती
केकपूर गाव माहिती
केळी गाव माहिती
केम गाव माहिती
खैरगाव तुकूम गाव माहिती
खांबाडा गाव माहिती
खानजी गाव माहिती
खापरी गाव माहिती
खर्तनगदी गाव माहिती
खारवड गाव माहिती
खातोडा गाव माहिती
खेकदपूर गाव माहिती
खेकाडी गाव माहिती
खेमजय गाव माहिती
कोहपारा गाव माहिती
कोंडल गाव माहिती
कोसरसार गाव माहिती
कोटबळ गाव माहिती
कूंभारी गाव माहिती
कुर्ला गाव माहिती
लोढी खेड गाव माहिती
लोणार धोटे गाव माहिती
लोंगडगा गाव माहिती
माधेली गाव माहिती
महाडोली गाव माहिती
महलगाव बु. गाव माहिती
महलगाव खु गाव माहिती
माजरा राय गाव माहिती
मकसूर गाव माहिती
मांडवुगूऱ्हाद गाव माहिती
मंगली देवताळे गाव माहिती
माद्रा गाव माहिती
मेसा गाव माहिती
म्हसाळ गाव माहिती
मोहाबाला गाव माहिती
मोखाला गाव माहिती
मोवडा गाव माहिती
मुरादगाव गाव माहिती
नागाला रिठ गाव माहिती
नगरी गाव माहिती
नागपूर तुकूम गाव माहिती
नईदेव गाव माहिती
नंदरा (540169) गाव माहिती
नंदरा (540295) गाव माहिती
नवरगाव गाव माहिती
निळजाई गाव माहिती
निमढेला गाव माहिती
निमसडा गाव माहिती
पाचगाव गाव माहिती
पांधरतळा गाव माहिती
पंजारेपर गाव माहिती
पंझुरनी गाव माहिती
पार्डी गाव माहिती
परसोदा गाव माहिती
पौनी गाव माहिती
पिजडुरा गाव माहिती
पिंपळगाव गाव माहिती
पिंपळगाव मारोती गाव माहिती
पिंपळगाव सिंगारा गाव माहिती
पोहे गाव माहिती
राळेगाव गाव माहिती
रत्नाला गाव माहिती
साखरा राजपूर गाव माहिती
साखरडोह गाव माहिती
सलोरी गाव माहिती
सलोरी येनसा बु गाव माहिती
स्बेगाव गाव माहिती
सेंबल गाव माहिती
शेगाव बु. गाव माहिती
शिवणी गाव माहिती
सिंगरवाडी गाव माहिती
सोईत गाव माहिती
सोनेगाव गाव माहिती
सूमठना गाव माहिती
सुरला गाव माहिती
सुसा गाव माहिती
तदाळा बोपपूर गाव माहिती
ताटगव्हाण गाव माहिती
टाकळी गाव माहिती
टाकळी विभूतराव गाव माहिती
टळागाव गाव माहिती
टेंभूरडा गाव माहिती
तुलाना गाव माहिती
तुमगाव गाव माहिती
उखर्डा गाव माहिती
उमरी गाव माहिती
उमरी रैयतवारी गाव माहिती
वडाधा सोसायटी गाव माहिती
वडाधा तुकूम गाव माहिती
वडाधामल गाव माहिती
वडाळा गाव माहिती
वडगाव (540162) गाव माहिती
वडगाव (540216) गाव माहिती
वडगाव (540278) गाव माहिती
वाघनाख गाव माहिती
वाघोली गाव माहिती
वाईगाव भोयर गाव माहिती
वाईगाव खदाटकर गाव माहिती
वालधुर गाव माहिती
वनाली वंग्राम गाव माहिती
वांधळी गाव माहिती
वननेरी गाव माहिती
वनोजा गाव माहिती
वरार मक्ता गाव माहिती
वरोरा (एम क्ल) गाव माहिती
वठोदा गाव माहिती
येनसा गाव माहिती
येर्खेडा गाव माहिती
येवती गाव माहिती


1. Abamakta Village Information
2. Ajangaon Village Information
3. Akola Village Information
4. Alpharalias Satara Village Information
5. Amadi Village Information
6. Ambora Village Information
7. Anandvan Village Information
8. Antapur Village Information
9. Arjuni Village Information
10. Arjuni Tukum Village Information
11. Arvi Village Information
12. Asala Village Information
13. Ashi Village Information
14. Ashti Village Information
15. Atmurdi Village Information
16. Bakharda Village Information
17. Bamarda Village Information
18. Bandara Village Information
19. Barvha Village Information
20. Belgaon Chak Village Information
21. Belgaon Desh Village Information
22. Belgaon Mokasa Village Information
23. Bembal Village Information
24. Bembal Tukum Village Information
25. Bhanusakhindi Village Information
26. Bhatala Village Information
27. Bhendala Village Information
28. Bodakha Village Information
29. Bopapur Village Information
30. Borda Village Information
31. Borgaon Village Information
32. Borgaon Bhosale Village Information
33. Borgaon De Village Information
34. Borgaon Mokasa Village Information
35. Borgaon Shiwanfal Village Information
36. Bori Village Information
37. Chak Gurhad Village Information
38. Chak Kawadapur Village Information
39. Chakmaksur Village Information
40. Chargaon Bk. Village Information
41. Chargaon Kh. Village Information
42. Chargaon Tukum Village Information
43. Charurkhati Village Information
44. Chichala Village Information
45. Chikani Village Information
46. Chinora Village Information
47. Dadapur Village Information
48. Dahala Rith Village Information
49. Dahegaon Village Information
50. Dhanoli Village Information
51. Dindoda Village Information
52. Dindoda Bk Village Information
53. Dongargaon Village Information
54. Ekarjuma Village Information
55. Ekona Village Information
56. Fattapur Raiyyatwari Village Information
57. Gaoshet Village Information
58. Gaul Bk Village Information
59. Gaul Kh Village Information
60. Girola Village Information
61. Girsawali Village Information
62. Gujgavhan Village Information
63. Gunjala Village Information
64. Hirapur Village Information
65. Hiwara Village Information
66. Jalka Village Information
67. Jamani Village Information
68. Jamani Bk Village Information
69. Jamgaon Bk Village Information
70. Jamgaon Kh Village Information
71. Jamkhula Village Information
72. Kalamgavhan Village Information
73. Karanji Village Information
74. Kawadapur Mokasa Village Information
75. Kawadsi Village Information
76. Kekapur Village Information
77. Keli Village Information
78. Kem Village Information
79. Khairgaon Tukum Village Information
80. Khambada Village Information
81. Khanji Village Information
82. Khapari Village Information
83. Khartangadi Village Information
84. Kharwad Village Information
85. Khatoda Village Information
86. Khekadapur Village Information
87. Khekadi Village Information
88. Khemjai Village Information
89. Kohapara Village Information
90. Kondala Village Information
91. Kosarsar Village Information
92. Kotbala Village Information
93. Kumbhari Village Information
94. Kurla Village Information
95. Lodhi Kheda Village Information
96. Lonar Dhote Village Information
97. Longadaga Village Information
98. Madheli Village Information
99. Mahadoli Village Information
100. Mahalgaon Bk. Village Information
101. Mahalgaon Kh Village Information
102. Majara Rai Village Information
103. Maksur Village Information
104. Mandavgurhad Village Information
105. Mangali Deotale Village Information
106. Marda Village Information
107. Mesa Village Information
108. Mhasala Village Information
109. Mohabala Village Information
110. Mokhala Village Information
111. Mowada Village Information
112. Muradgaon Village Information
113. Nagala Rith Village Information
114. Nagari Village Information
115. Nagpur Tukum Village Information
116. Naideo Village Information
117. Nandara (540169) Village Information
118. Nandara (540295) Village Information
119. Nawargaon Village Information
120. Niljai Village Information
121. Nimdhela Village Information
122. Nimsada Village Information
123. Pachgaon Village Information
124. Pandhartala Village Information
125. Panjarepar Village Information
126. Panzurni Village Information
127. Pardi Village Information
128. Parsoda Village Information
129. Pauni Village Information
130. Pijdura Village Information
131. Pimpalgaon Village Information
132. Pimpalgaon Maroti Village Information
133. Pimpalgaon Singara Village Information
134. Pohe Village Information
135. Ralegaon Village Information
136. Ratnala Village Information
137. Sakhara Rajapur Village Information
138. Sakhardoh Village Information
139. Salori Village Information
140. Salori Yensa Block Village Information
141. Sbegaon Village Information
142. Sembal Village Information
143. Shegaon Bk. Village Information
144. Shiwani Village Information
145. Singarwadi Village Information
146. Soit Village Information
147. Sonegaon Village Information
148. Sumthana Village Information
149. Surla Village Information
150. Susa Village Information
151. Tadala Bopapur Village Information
152. Tadgavhan Village Information
153. Takali Village Information
154. Takali Vibhutrao Village Information
155. Talegaon Village Information
156. Tembhurda Village Information
157. Tulana Village Information
158. Tumgaon Village Information
159. Ukharda Village Information
160. Umari Village Information
161. Umari Raiyyatwari Village Information
162. Wadadha Society Village Information
163. Wadadha Tukum Village Information
164. Wadadhamal Village Information
165. Wadala Village Information
166. Wadgaon (540162) Village Information
167. Wadgaon (540216) Village Information
168. Wadgaon (540278) Village Information
169. Waghnakh Village Information
170. Wagholi Village Information
171. Waigaon Bhoyar Village Information
172. Waigaon Khadatkar Village Information
173. Waldhur Village Information
174. Wanali Wangram Village Information
175. Wandhali Village Information
176. Wanneri Village Information
177. Wanoja Village Information
178. Warar Makta Village Information
179. Warora (M Cl) Village Information
180. Wathoda Village Information
181. Yensa Village Information
182. Yerkheda Village Information
183. Yewati Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click