Indian Villages


अड्लुर गाव माहिती
आडमाळवाडी गाव माहिती
आखरगा गाव माहिती
अंबुलगा बु. गाव माहिती
अंबुलगा खु. गाव माहिती
आंधेगाव गाव माहिती
आंधेगाववाडी गाव माहिती
औराळ  गाव माहिती
बामनी गाव माहिती
बापशेटवाडी गाव माहिती
बा-हाळी गाव माहिती
बावणवाडी गाव माहिती
बावलगाव गाव माहिती
बेळी बु. गाव माहिती
बेळी खु. गाव माहिती
बेन्नाळ गाव माहिती
बेटमोगरा गाव माहिती
भगनुरवाडी गाव माहिती
भासवाडी गाव माहिती
भाटापूर प. दे. गाव माहिती
भाटापूर पी.मू. गाव माहिती
भवणी तांडा गाव माहिती
भेंडेगाव बु. गाव माहिती
भेंडेगाव खु. गाव माहिती
भींगोली गाव माहिती
बिल्लाळी  गाव माहिती
बोमनाळी  गाव माहिती
बोरगाव गाव माहिती
चांडोळा गाव माहिती
चांडोळा तांडा  गाव माहिती
चव्हानवाडी गाव माहिती
चिंचळवाडी गाव माहिती
चिंचगाव गाव माहिती
चिवळी गाव माहिती
चोंडी गाव माहिती
दापका राजा गाव माहिती
दापका गुंडोपंत गाव माहिती
देगाव गाव माहिती
धामणगाव गाव माहिती
धनज गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
डोरणाळी गाव माहिती
एकलरा गाव माहिती
फुताळा तांडा गाव माहिती
गडग्याळवाडी गाव माहिती
गोजेगाव गाव माहिती
गोनेगाव गाव माहिती
हळणी गाव माहिती
हंगरगा खु. गाव माहिती
हंगरगा पी.के. गाव माहिती
हसनाळ (545510) गाव माहिती
हसणाळ (545553) गाव माहिती
हातराळ गाव माहिती
हिब्‍बट गाव माहिती
हिप्‍पलनारी गाव माहिती
हिप्परगा गाव माहिती
हीरानगर (एन.वी.) गाव माहिती
होकर्णा गाव माहिती
होंडाळा गाव माहिती
होनवड्ज गाव माहिती
इंद्रानगर (एन.वी.) गाव माहिती
ईटग्याळ प. दे. गाव माहिती
ईटग्याळ प. म. गाव माहिती
जाहूर गाव माहिती
जांब बु. गाव माहिती
जांब खु. गाव माहिती
जांभळी गाव माहिती
जामखेड गाव माहिती
जिरगा गाव माहिती
जुन्‍ना गाव माहिती
कबनुर गाव माहिती
कलंबर गाव माहिती
कामजळगा गाव माहिती
कम्ळेवाडी गाव माहिती
कापरवाडी गाव माहिती
कर्णा गाव माहिती
केरुर गाव माहिती
खैरका गाव माहिती
खपराल गाव माहिती
खराब खंडगाव गाव माहिती
खतगाव पी.डी. गाव माहिती
खतगाव पी.मू. गाव माहिती
कोळगाव गाव माहिती
कोळणूर गाव माहिती
कोटग्याळ गाव माहिती
कोटग्‍याळवाडी गाव माहिती
कृष्णवाडी गाव माहिती
कुंदराळा गाव माहिती
लादगा गाव माहिती
लखमापूर गाव माहिती
लिंगापूर गाव माहिती
लोणाळ गाव माहिती
माकनी गाव माहिती
मंडळपूर गाव माहिती
मंग्‍याळ गाव माहिती
मांजरी  गाव माहिती
मारजवाडी गाव माहिती
मावली  गाव माहिती
मेथी  गाव माहिती
मोटरगा  गाव माहिती
मूखेड गाव माहिती
मूखेड खेडे गाव माहिती
मुक्रमाबाद गाव माहिती
नागराल गाव माहिती
नंदगाव प. क. गाव माहिती
नांदगाव पी.के. गाव माहिती
निवळी  गाव माहिती
पैसमाळ  गाव माहिती
पाखंडेवाडी  गाव माहिती
पाला गाव माहिती
पळसवाडी  गाव माहिती
पांडूर्णी गाव माहिती
परतपूर गाव माहिती
पिंपळकुंठा गाव माहिती
राजुरा बु. गाव माहिती
राजुरा खु. गाव माहिती
राठोडवाडी गाव माहिती
रतना तांडा  गाव माहिती
रावनगाव गाव माहिती
रावणकोळा गाव माहिती
रवी गाव माहिती
सकणूर गाव माहिती
सलगरा बु. गाव माहिती
सलगरा खु. गाव माहिती
सांगवी बेनक गाव माहिती
सांगवी भादेव गाव माहिती
सावरमाळ  गाव माहिती
सावळी  गाव माहिती
सावरगाव गाव माहिती
सावरगाववाडी गाव माहिती
शेळकेवाडी गाव माहिती
शिकारा गाव माहिती
शिरुर गाव माहिती
सुगाव गाव माहिती
तग्याल गाव माहिती
तांडली गाव माहिती
तरदारवाडी गाव माहिती
ठाणा गाव माहिती
थोटवाडी गाव माहिती
तुपदल बु. गाव माहिती
तुपदल खु. गाव माहिती
उच्छा बु. गाव माहिती
उमरदरी गाव माहिती
उंद्री प. दे.. गाव माहिती
उंद्री पी एम. गाव माहिती
वसंतनगर (एन.वी.) गाव माहिती
वडगाव गाव माहिती
वाळंकी गाव माहिती
वंडगीर  गाव माहिती
वर्ताळा  गाव माहिती
वसुर  गाव माहिती
येवती गाव माहिती


1. Adloor Village Information
2. Admalwadi Village Information
3. Akharga Village Information
4. Ambulga Bk. Village Information
5. Ambulga Kh. Village Information
6. Andhegaon Village Information
7. Andhegaonwadi Village Information
8. Aural Village Information
9. Bamni Village Information
10. Bapshetwadi Village Information
11. Barhali Village Information
12. Bavanwadi Village Information
13. Bawalgaon Village Information
14. Beli bk. Village Information
15. Beli kh. Village Information
16. Bennal Village Information
17. Betmogra Village Information
18. Bhagnurwadi Village Information
19. Bhaswadi Village Information
20. Bhatapur P.D. Village Information
21. Bhatapur P.Mu. Village Information
22. Bhavani Tanda Village Information
23. Bhendegaon Bk. Village Information
24. Bhendegaon Kh. Village Information
25. Bhingoli Village Information
26. Billali Village Information
27. Bomnali Village Information
28. Borgaon Village Information
29. Chandola Village Information
30. Chandola Tanda Village Information
31. Chavhanwadi Village Information
32. Chinchalwadi Village Information
33. Chinchgaon Village Information
34. Chivli Village Information
35. Chondi Village Information
36. Dabka Raja Village Information
37. Dapka Gundopant Village Information
38. Degaon Village Information
39. Dhamangaon Village Information
40. Dhanaj Village Information
41. Dongargaon Village Information
42. Dornali Village Information
43. Eklara Village Information
44. Futtala Tanda Village Information
45. Gadgyalwadi Village Information
46. Gojegaon Village Information
47. Gonegaon Village Information
48. Halni Village Information
49. Hangarga Kh. Village Information
50. Hangarga P.K. Village Information
51. Hasnal (545510) Village Information
52. Hasnal (545553) Village Information
53. Hatral Village Information
54. Hibbat Village Information
55. Hippalnari Village Information
56. Hipparga Village Information
57. Hiranagar (N.V.) Village Information
58. Hokarna Village Information
59. Hondala Village Information
60. Honwadaj Village Information
61. Indiranagar (N.V.) Village Information
62. Itgyal P.D. Village Information
63. Itgyal P.Mu. Village Information
64. Jahur Village Information
65. Jamb Bk. Village Information
66. Jamb Kh. Village Information
67. Jambhali Village Information
68. Jamkhed Village Information
69. Jirga Village Information
70. Junna Village Information
71. Kabnur Village Information
72. Kalambar Village Information
73. Kamjalga Village Information
74. Kamlewadi Village Information
75. Kaparwadi Village Information
76. Karna Village Information
77. Kerur Village Information
78. Khairka Village Information
79. Khapral Village Information
80. Kharab Khandgaon Village Information
81. Khatgaon P.D. Village Information
82. Khatgaon P.Mu. Village Information
83. Kolgaon Village Information
84. Kolnur Village Information
85. Kotgyal Village Information
86. Kotgyalwadi Village Information
87. Krushnawadi Village Information
88. Kundral Village Information
89. Ladga Village Information
90. Lakhmapur Village Information
91. Lingapur Village Information
92. Lonal Village Information
93. Makni Village Information
94. Mandlapur Village Information
95. Mangyal Village Information
96. Manjari Village Information
97. Marajwadi Village Information
98. Mavali Village Information
99. Methi Village Information
100. Motarga Village Information
101. Mukhed (M Cl) Village Information
102. Mukhed Khede Village Information
103. Mukramabad Village Information
104. Nagral Village Information
105. Nandgaon P.D. Village Information
106. Nandgaon P.K. Village Information
107. Nivali Village Information
108. Paismal Village Information
109. Pakhandewadi Village Information
110. Pala Village Information
111. Palaswadi Village Information
112. Pandurni Village Information
113. Paratpur Village Information
114. Pimpalkuntha Village Information
115. Rajura Bk. Village Information
116. Rajura Kh. Village Information
117. Rathodwadi Village Information
118. Ratna Tanda Village Information
119. Ravangaon Village Information
120. Ravankola Village Information
121. Ravi Village Information
122. Saknur Village Information
123. Salagara Bk. Village Information
124. Salagara Kh. Village Information
125. Sangvi Benak Village Information
126. Sangvi Bhadev Village Information
127. Savarmal Village Information
128. Sawali Village Information
129. Sawargaon Village Information
130. Sawargaonwadi Village Information
131. Shelkewadi Village Information
132. Shikara Village Information
133. Shirur Village Information
134. Sugaon Village Information
135. Tagyal Village Information
136. Tandli Village Information
137. Tardarwadi Village Information
138. Thana Village Information
139. Thotwadi Village Information
140. Tupdal Bk. Village Information
141. Tupdal Kh. Village Information
142. Uchchha Bk. Village Information
143. Umardari Village Information
144. Undri P.D. Village Information
145. Undri pm. Village Information
146. Vasantnagar (N.V.) Village Information
147. Wadgaon Village Information
148. Walanki Village Information
149. Wandgir Village Information
150. Wartala Village Information
151. Wasur Village Information
152. Yevti Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click