Indian Villages


आडा गाव माहिती
अंबाळा गाव माहिती
आमगव्हाण गाव माहिती
आष्टी गाव माहिती
बाभळी गाव माहिती
बामणी गाव माहिती
बामणी तांडा गाव माहिती
बनचिंचोली गाव माहिती
बरडशेवाळा गाव माहिती
बेलगव्हाण (हादगाव) गाव माहिती
बेलगव्हाण (डी) गाव माहिती
बेलमंडळ गाव माहिती
भानेगाव गाव माहिती
भानेगाव तांडा गाव माहिती
भाटेगाव गाव माहिती
बोरगाव (हस्तरा) गाव माहिती
ब्रम्हवाडी  गाव माहिती
चाभरा  गाव माहिती
चाभरा (तांडा) गाव माहिती
चक्री  गाव माहिती
चेंडकापूर गाव माहिती
चिकाळा गाव माहिती
चिंचगव्हाण  गाव माहिती
चोरंबा (नांदेड) गाव माहिती
चोरंबा(ब.) गाव माहिती
चोरंबा(खु.) गाव माहिती
दगडवाडी गाव माहिती
डाक्याचिवाडी गाव माहिती
देशमुखवाडी गाव माहिती
धानोरा (हस्तरा) गाव माहिती
धानोरा (तामसा) गाव माहिती
धन्याचीवाडी गाव माहिती
धोतरा गाव माहिती
दिग्रस गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
डोरली गाव माहिती
एकराळा गाव माहिती
गारगव्हाण गाव माहिती
गवतवाडी गाव माहिती
घोगरी गाव माहिती
गोजेगाव गाव माहिती
गोर्लेगाव गाव माहिती
गुरफळी गाव माहिती
हदगांव गाव माहिती
हादगाव ग्रामीण गाव माहिती
हडसणी गाव माहिती
हरडफ  गाव माहिती
हस्‍तरा गाव माहिती
हूलसिंह तांडा गाव माहिती
इरापूर गाव माहिती
जगापूर गाव माहिती
जांभळ सावली गाव माहिती
जांभळा गाव माहिती
काळेश्वर गाव माहिती
कंजारा (बु) गाव माहिती
कंजारा (खु) गाव माहिती
कारला (म.) गाव माहिती
करमोडी गाव माहिती
करोडी गाव माहिती
कवाना गाव माहिती
कौठा गाव माहिती
केदारगुडा गाव माहिती
खडकी (डी) गाव माहिती
खैरगाव (म.) गाव माहिती
खामगव्हाण (डी) गाव माहिती
खरबी गाव माहिती
खरटवाडी गाव माहिती
किनाळा गाव माहिती
कोहळी गाव माहिती
कोळगाव गाव माहिती
कोळी गाव माहिती
कोंढूर गाव माहिती
कोपरा  गाव माहिती
कोथळा गाव माहिती
कृष्णापूर गाव माहिती
कुसळवाडी गाव माहिती
लिंगापूर गाव माहिती
लोहा गाव माहिती
लोहा तांडा गाव माहिती
ल्याहरी गाव माहिती
महाताळा गाव माहिती
माळेगाव  गाव माहिती
मालझरा गाव माहिती
मनाठा  गाव माहिती
मांडवा गाव माहिती
मनुला (बु) गाव माहिती
मनुला (खु) गाव माहिती
मरडगा गाव माहिती
मार्लेगाव गाव माहिती
माटाळा गाव माहिती
मोरगव्हाण गाव माहिती
नाव्हा गाव माहिती
नेवरी गाव माहिती
नेवरवाडी गाव माहिती
निलकंठवाडी (डी) गाव माहिती
निमगाव गाव माहिती
निमटोक गाव माहिती
निवघा गाव माहिती
निवळा गाव माहिती
पळसा गाव माहिती
पांगरा ( डी) गाव माहिती
पांगरी(मनाठा) गाव माहिती
पांगरी(तामसा) गाव माहिती
पाथरड गाव माहिती
पेवा  गाव माहिती
फळी गाव माहिती
पिंपळगाव गाव माहिती
पिंपरखेड गाव माहिती
पिंपराळा  गाव माहिती
पिंगळी गाव माहिती
राजवाडी गाव माहिती
राळावाडी गाव माहिती
रावणगाव (मनाठा ) गाव माहिती
रावणगाव (तामसा ) गाव माहिती
रोडगी गाव माहिती
रुई गाव माहिती
साप्ती गाव माहिती
सावरगाव गाव माहिती
सायळवाडी गाव माहिती
शेंदन गाव माहिती
शिबदरा (म.) गाव माहिती
शिरड गाव माहिती
शिऊर गाव माहिती
शिवणी गाव माहिती
शिवपूरी गाव माहिती
सोनाळा  गाव माहिती
टाकळगाव गाव माहिती
टाकराळा (खु.) गाव माहिती
तालंग गाव माहिती
तळॆगाव गाव माहिती
तळणी  गाव माहिती
तळ्याचिवाडी गाव माहिती
तामसा गाव माहिती
तरोडा गाव माहिती
ठाकरवाडी गाव माहिती
उमरी (दर्याबाई) गाव माहिती
उमरी (ज) गाव माहिती
उमरी खु गाव माहिती
उचांडा गाव माहिती
उंचेगाव गाव माहिती
उंचेगाव (बु) गाव माहिती
वाळकी खु गाव माहिती
वडगाव बु गाव माहिती
वायपना (बु.) गाव माहिती
वायपना (खु.) गाव माहिती
वाकी गाव माहिती
वाकोडा गाव माहिती
वाळकी बु गाव माहिती
वानवाडी गाव माहिती
वारकवाडी गाव माहिती
वरुला गाव माहिती
वरवट गाव माहिती
वाटेगाव  गाव माहिती
येळंब गाव माहिती
येवली गाव माहिती


1. Ada Village Information
2. Ambala Village Information
3. Amgavhan Village Information
4. Ashti Village Information
5. Babhali Village Information
6. Bamani Village Information
7. Bamani Tanda Village Information
8. Banchincholi Village Information
9. Baradshewala Village Information
10. Belgavhan (Hadgaon) Village Information
11. Belgawhan (D) Village Information
12. Belmandal Village Information
13. Bhanegaon Village Information
14. Bhanegaon Tanda Village Information
15. Bhategaon Village Information
16. Borgaon (Hastara) Village Information
17. Bramhwadi Village Information
18. Chabhara Village Information
19. Chabhara (Tanda) Village Information
20. Chakri Village Information
21. Chendkapur Village Information
22. Chikala Village Information
23. Chinchgawhan Village Information
24. Choramba (Nanded) Village Information
25. Choramba Bk Village Information
26. Choramba Kh. Village Information
27. Dagadwadi Village Information
28. Dakyachiwadi Village Information
29. Deshmukhwadi Village Information
30. Dhanora (hastara) Village Information
31. Dhanora (tamsa) Village Information
32. Dhanyachiwadi Village Information
33. Dhotra Village Information
34. Digras Village Information
35. Dongargaon Village Information
36. Dorli Village Information
37. Ekrala Village Information
38. Gargavhan Village Information
39. Gawatwadi Village Information
40. Ghogri Village Information
41. Gojegaon Village Information
42. Gorlegaon Village Information
43. Gurfali Village Information
44. Hadgaon (M Cl) Village Information
45. Hadgaon (Rural) Village Information
46. Hadsani Village Information
47. Hardaf Village Information
48. Hastra Village Information
49. Hulsing tanda Village Information
50. Irapur Village Information
51. Jagapur Village Information
52. Jambhal Savali Village Information
53. Jambhala Village Information
54. Kaleshwar Village Information
55. Kanjara (Bk) Village Information
56. Kanjara (Kh) Village Information
57. Karla (M) Village Information
58. Karmodi Village Information
59. Karodi Village Information
60. Kawana Village Information
61. Kawtha Village Information
62. Kedarguda Village Information
63. Khadki (D) Village Information
64. Khairgaon (m) Village Information
65. Khamgawhan (D) Village Information
66. Kharbi Village Information
67. Khartwadi Village Information
68. Kinala Village Information
69. Kohali Village Information
70. Kolgaon Village Information
71. Koli Village Information
72. Kondhur Village Information
73. Kopra Village Information
74. Kothla Village Information
75. Krushnapur Village Information
76. Kusalwadi Village Information
77. Lingapur Village Information
78. Loha Village Information
79. Loha tanda Village Information
80. Lyahari Village Information
81. Mahatala Village Information
82. Malegaon Village Information
83. Malzara Village Information
84. Manatha Village Information
85. Mandwa Village Information
86. Manula (Bk) Village Information
87. Manula (Kh) Village Information
88. Mardga Village Information
89. Marlegaon Village Information
90. Matala Village Information
91. Morgavhan Village Information
92. Navha Village Information
93. Nevri Village Information
94. Newarwadi Village Information
95. Nilkanthwadi (D) Village Information
96. Nimgaon Village Information
97. Nimtok Village Information
98. Niwdha Village Information
99. Niwla Village Information
100. Palsa Village Information
101. Pangra ( D) Village Information
102. Pangri(manatha) Village Information
103. Pangri(tamsa) Village Information
104. Pathrad Village Information
105. Peva Village Information
106. Phali Village Information
107. Pimpalgaon Village Information
108. Pimparkhed Village Information
109. Pimprala Village Information
110. Pingli Village Information
111. Rajwadi Village Information
112. Ralawadi Village Information
113. Rawangaon (manatha) Village Information
114. Rawangaon (tamasa) Village Information
115. Rodgi Village Information
116. Rui Village Information
117. Sapti Village Information
118. Sawargaon Village Information
119. Sayalwadi Village Information
120. Shendan Village Information
121. Shibdra (M.) Village Information
122. Shirad Village Information
123. Shiur Village Information
124. Shivani Village Information
125. Shivpuri Village Information
126. Sonala Village Information
127. Takalgaon Village Information
128. Takarala (Kh.) Village Information
129. Talang Village Information
130. Talegaon Village Information
131. Talni Village Information
132. Talyachiwadi Village Information
133. Tamsa Village Information
134. Taroda Village Information
135. Thakarwadi Village Information
136. Umri (daryabai) Village Information
137. Umri (j) Village Information
138. Umri kh Village Information
139. Unchada Village Information
140. Unchegaon Village Information
141. Unchegaon (Bk) Village Information
142. Valki Kh Village Information
143. Wadgaon Bk Village Information
144. Waipana (Bk) Village Information
145. Waipana (Kh) Village Information
146. Waki Village Information
147. Wakoda Village Information
148. Walki Bk Village Information
149. Wanwadi Village Information
150. Warakwadi Village Information
151. Warula Village Information
152. Warwat Village Information
153. Wategaon Village Information
154. Yelamb Village Information
155. Yewli Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click