Indian Villages


आबापूर गाव माहिती
अढ्याळ गाव माहिती
अलापल्ली मसाहत गाव माहिती
आंबोली गाव माहिती
आमगाव चक नं.1 गाव माहिती
आमगाव चक नं.2 गाव माहिती
आमगाव महाल गाव माहिती
आम्रपाली गाव माहिती
आनंदग्राम गाव माहिती
अनंतपूर गाव माहिती
अनखोडा गाव माहिती
अष्टी शहर गाव माहिती
आष्टी नोकेवाडा गाव माहिती
बहादुपूर गाव माहिती
बाम्हाणीदेव गाव माहिती
बाम्हणपेठ गाव माहिती
बाधोना गाव माहिती
बावनचुवा गाव माहिती
बेलगट्टा गाव माहिती
बेलगट्टा चक गाव माहिती
भाडभिडी अलियास बिलासपूर गाव माहिती
भाडभिडी मोकासा गाव माहिती
भेंडाळा गाव माहिती
भेंडीकन्हार गाव माहिती
भीक्षिचक गाव माहिती
भीक्षिमाल गाव माहिती
भिवापूर गाव माहिती
भोगनबोडी गाव माहिती
भूमाकी रिठ गाव माहिती
बोरघाट रिठ गाव माहिती
चाकलपेठ गाव माहिती
चामोर्शी गाव माहिती
चंदनखेडी गाव माहिती
चंदनखेडी (वनग्राम) गाव माहिती
चांदेश्वर गाव माहिती
चापलवाडा गाव माहिती
चापलवाडा चक गाव माहिती
चपराळा गाव माहिती
चौडमपल्ली गाव माहिती
चिचपल्ली रिठ गाव माहिती
चितेकन्हार गाव माहिती
चितरंजनपूर गाव माहिती
दारली रिठ गाव माहिती
दर्पणगुडा गाव माहिती
धर्मपूर गाव माहिती
ढेकणी गाव माहिती
दोटकूली गाव माहिती
दुर्गापूर गाव माहिती
एकोडी गाव माहिती
फराडा गाव माहिती
फोकूर्डी गाव माहिती
फुसेर गाव माहिती
गहुबोडी गाव माहिती
गांधीनगर गाव माहिती
गणपूर रय्यतवारी गाव माहिती
गौरीपूर गाव माहिती
घारगाव गाव माहिती
घोट गाव माहिती
गिलगाव गाव माहिती
गिरीपेठ गाव माहिती
गुंडापल्ली गाव माहिती
हळदी माल गाव माहिती
हळदी चक गाव माहिती
हळदवाही गाव माहिती
हळदवाही टोला गाव माहिती
हिवरगाव गाव माहिती
इल्लूर गाव माहिती
जयरामपूर गाव माहिती
जांबेळा रिठ गाव माहिती
जामगिरी गाव माहिती
जानाळा तुकूम गाव माहिती
जंगम कुरुल गाव माहिती
जवाहरनगर गाव माहिती
जयनगर गाव माहिती
जोग्ना गाव माहिती
कढोली गाव माहिती
कळमगाव गाव माहिती
कन्हाळगाव गाव माहिती
कान्होली गाव माहिती
कर्डेल टोला गाव माहिती
कर्कापल्ली चक गाव माहिती
कर्कापल्ली माल गाव माहिती
खंडाळा गाव माहिती
खर्डी रिठ गाव माहिती
खोर्दा चक गाव माहिती
किष्टापूर गाव माहिती
कोनसरी गाव माहिती
कोठरी गाव माहिती
कृष्णनगर गाव माहिती
कुनघाडा माल गाव माहिती
कुनघाडा रय्यतवारी गाव माहिती
कुरूळ गाव माहिती
कूथेगाव गाव माहिती
लखमापूर बोरी गाव माहिती
लक्ष्मणपूर गाव माहिती
लेंगुडा गाव माहिती
मच्छलीघोट गाव माहिती
माडे आमगाव गाव माहिती
माडे आमगाव चक नं. 2 गाव माहिती
माडे आमगाव चक नं. 1 गाव माहिती
माडे मूधोली गाव माहिती
मक्केपल्ली चक नं.1 गाव माहिती
मक्केपल्ली चक नं.2 गाव माहिती
मक्केपल्ली चक नं.3 गाव माहिती
मक्केपल्ली चक नं.4 गाव माहिती
मक्केपल्ली माल गाव माहिती
मालेर चक गाव माहिती
मालेर माल गाव माहिती
मल्कापूर गाव माहिती
मंगेर रिठ गाव माहिती
मंजीगाव गाव माहिती
मार्खंडा कंसोबा गाव माहिती
मार्खंडादेव गाव माहिती
मारोडा गाव माहिती
मेटेगुडा रिठ गाव माहिती
मोहुर्ली मोकसा गाव माहिती
मुधोली चक नं.1 गाव माहिती
मुधोली चक नं.2 गाव माहिती
मुधोली रिठ गाव माहिती
मुधोली तुकुम गाव माहिती
मुरखळा गाव माहिती
मुरखळा चक गाव माहिती
मुरमुरी गाव माहिती
मतनुर गाव माहिती
नाचनगाव गाव माहिती
नारायणपूर चक नं.1 गाव माहिती
नारायणपूर चक नं.2 गाव माहिती
नारायणपूर माल गाव माहिती
नरेंद्रपूर गाव माहिती
नवरगाव गाव माहिती
नवेगाव गाव माहिती
नवेगाव माल गाव माहिती
नवेगाव रय्यतवारी गाव माहिती
नवग्राम गाव माहिती
नवनीतग्राम गाव माहिती
नवताळा तुकूम गाव माहिती
नेताजीनगर गाव माहिती
निकटवडा गाव माहिती
निमगाव रय्यतवारी गाव माहिती
नोकेवडा रिठ गाव माहिती
पळसपूर गाव माहिती
पांढरी भटाळ गाव माहिती
पार्डी देव गाव माहिती
पावीमुरांडा गाव माहिती
पावीलसनपेठ गाव माहिती
पेटतला चक गाव माहिती
पेटतला माल गाव माहिती
पोटेपल्ली पोच गाव माहिती
पोटेपल्ली रय्यतवारी गाव माहिती
प्रियदर्शनी गाव माहिती
रायपूर गाव माहिती
राजनगट्टा गाव माहिती
राजगोपालपूर गाव माहिती
राजुरबु. गाव माहिती
राजुर ख गाव माहिती
रामाळा गाव माहिती
रामनगट्टा गाव माहिती
रामकृष्णपूर गाव माहिती
राममोहनपूर गाव माहिती
रामपूर गाव माहिती
रामपूर गाव माहिती
रामसागर गाव माहिती
रश्मिपूर गाव माहिती
रावणपल्ली गाव माहिती
रविंद्रपूर गाव माहिती
रेगडी गाव माहिती
रेखेगाव गाव माहिती
सगनापूर गाव माहिती
सगणापूर गाव माहिती
सेल्लूर गाव माहिती
शंकरपूर गाव माहिती
शांतिनगर गाव माहिती
श्रीनिवासपूर गाव माहिती
सिमूलतला गाव माहिती
सिंगमपल्ली गाव माहिती
सिंगेला रिठ गाव माहिती
सोमनपल्ली गाव माहिती
सोमनपूर गाव माहिती
सोनापूर गाव माहिती
सुभाषग्राम गाव माहिती
श्यामनगर गाव माहिती
तळोधी मोकासा गाव माहिती
ठाकरी गाव माहिती
ठाकुरनगर गाव माहिती
ठाटरी गाव माहिती
तुमडी गाव माहिती
उमरी गाव माहिती
वसंतपूर गाव माहिती
विकासपल्ली गाव माहिती
विक्रमपूर गाव माहिती
वीसापूर रय्यतवारी गाव माहिती
विष्णुपूर गाव माहिती
विट्टलपूर गाव माहिती
वागदरा गाव माहिती
वाघोली गाव माहिती
वायगाव गाव माहिती
वाकडी गाव माहिती
वालसरा गाव माहिती
वरुर गाव माहिती
वेलतुर रिठ गाव माहिती
वेलतुर तुकूम गाव माहिती
येडमपल्ली गाव माहिती
येडानूर गाव माहिती
येनापूर गाव माहिती


1. Abapur Village Information
2. Adyal Village Information
3. Alapalli Masahat Village Information
4. Amboli Village Information
5. Amgaon Chak No.1 Village Information
6. Amgaon Chak No.2 Village Information
7. Amgaon Mahal Village Information
8. Amrapali Village Information
9. Anandgram Village Information
10. Anantpur Village Information
11. Ankhoda Village Information
12. Ashti (CT) Village Information
13. Ashti Nokewada Village Information
14. Bahadupur Village Information
15. Bamhanidev Village Information
16. Bamhanpeth Village Information
17. Bandhona Village Information
18. Bawanchuwa Village Information
19. Belgatta Village Information
20. Belgatta Chak Village Information
21. Bhadbhidi alias Bilaspur Village Information
22. Bhadbhidi Mokasa Village Information
23. Bhendala Village Information
24. Bhendikanhar Village Information
25. Bhikshichak Village Information
26. Bhikshimal Village Information
27. Bhivapur Village Information
28. Bhoganbodi Village Information
29. Bhumaki Rith Village Information
30. Borghat Rith Village Information
31. Chakalpeth Village Information
32. Chamorshi Village Information
33. Chandankhedi Village Information
34. Chandankhedi (vangram) Village Information
35. Chandeshwar Village Information
36. Chapalwada Village Information
37. Chapalwada Chak Village Information
38. Chaparala Village Information
39. Chaudampalli Village Information
40. Chichapalli Rith Village Information
41. Chitekanhar Village Information
42. Chitranjanpur Village Information
43. Darli Rith Village Information
44. Darpanguda Village Information
45. Dharmpur Village Information
46. Dhekani Village Information
47. Dotkuli Village Information
48. Durgapur Village Information
49. Ekodi Village Information
50. Farada Village Information
51. Fokurdi Village Information
52. Fuser Village Information
53. Gahubodi Village Information
54. Gandhinagar Village Information
55. Ganpur Raiyyatwari Village Information
56. Gauripur Village Information
57. Ghargaon Village Information
58. Ghot Village Information
59. Gilgaon Village Information
60. Giripeth Village Information
61. Gundapalli Village Information
62. Haladi Village Information
63. Haladi Chak Village Information
64. Haladiwahi Village Information
65. Haldawahi Tola Village Information
66. Hivergaon Village Information
67. Illur Village Information
68. Jairampur Village Information
69. Jambela Rith Village Information
70. Jamgiri Village Information
71. Janala Tukum Village Information
72. Jangam Kurul Village Information
73. Jawaharnagar Village Information
74. Jaynagar Village Information
75. Jogana Village Information
76. Kadholi Village Information
77. Kalamgaon Village Information
78. Kanhalgaon Village Information
79. Kanholi Village Information
80. Kardel Tola Village Information
81. Karkapalli Chak Village Information
82. Karkapalli Mal Village Information
83. Khandala Village Information
84. Khardi Rith Village Information
85. Khorda Chak Village Information
86. Kishtapur Village Information
87. Konsari Village Information
88. Kothari Village Information
89. Krishnanagar Village Information
90. Kunghada Mal Village Information
91. Kunghada Raiyyatwari Village Information
92. Kurul Village Information
93. Kuthegaon Village Information
94. Lakhamapur Bori Village Information
95. Laxmanpur Village Information
96. Lenguda Village Information
97. Machhalighot Village Information
98. Made Amgaon Village Information
99. Made Amgaon Chak No. 2 Village Information
100. Made Amgaon Chak No.1 Village Information
101. Made Mudholi Village Information
102. Makepalli Chak No.1 Village Information
103. Makepalli Chak No.2 Village Information
104. Makepalli Chak No.3 Village Information
105. Makepalli Chak No.4 Village Information
106. Makepalli Mal Village Information
107. Maler Chak Village Information
108. Maler Mal Village Information
109. Malkapur Village Information
110. Manger Rith Village Information
111. Mangigaon Village Information
112. Markanda Kansoba Village Information
113. Markandadeo Village Information
114. Maroda Village Information
115. Meteguda Rith Village Information
116. Mohurli Mokasa Village Information
117. Mudholi Chak No.1 Village Information
118. Mudholi Chak No.2 Village Information
119. Mudholi Rith Village Information
120. Mudholi Tukum Village Information
121. Murkhala Village Information
122. Murkhala Chak Village Information
123. Murmuri Village Information
124. Mutnur Village Information
125. Nachangaon Village Information
126. Narayanpur Chak No.1 Village Information
127. Narayanpur Chak No.2 Village Information
128. Narayanpurmal Village Information
129. Narendrapur Village Information
130. Navargaon Village Information
131. Navegaon Village Information
132. Navegaon Mal Village Information
133. Navegaon Raiyyatwari Village Information
134. Navgram Village Information
135. Navnitgram Village Information
136. Navtala Tukum Village Information
137. Netajinagar Village Information
138. Nikatwada Village Information
139. Nimgaon Riyyatwari Village Information
140. Nokewada Rith Village Information
141. Palaspur Village Information
142. Pandhari Bhatal Village Information
143. Pardi Deo Village Information
144. Pavi-muranda Village Information
145. Pavilasanpeth Village Information
146. Pettala Chak Village Information
147. Pettala Mal Village Information
148. Potepalli Patch Village Information
149. Potepalli Rayyatwari Village Information
150. Priyadarshani Village Information
151. Raipur Village Information
152. Rajangatta Village Information
153. Rajgopalpur Village Information
154. Rajur Bk Village Information
155. Rajur Kh Village Information
156. Ramala Village Information
157. Ramangatta Village Information
158. Ramkrishnapur Village Information
159. Rammohanpur Village Information
160. Rampur (539267) Village Information
161. Rampur (539327) Village Information
162. Ramsagar Village Information
163. Rashmipur Village Information
164. Ravanpalli Village Information
165. Ravindrapur Village Information
166. Regadi Village Information
167. Rekhegaon Village Information
168. Saganapur (539232) Village Information
169. Saganapur (539297) Village Information
170. Sellur Village Information
171. Shankarpur Village Information
172. Shantinagar Village Information
173. Shrinivaspur Village Information
174. Simultala Village Information
175. Singampalli Village Information
176. Singela Rith Village Information
177. Somanpalli Village Information
178. Somanpur Village Information
179. Sonapur Village Information
180. Subhashgram Village Information
181. Syamanagar Village Information
182. Talodhi Mokasa Village Information
183. Thakari Village Information
184. Thakurnagar Village Information
185. Thatari Village Information
186. Tumdi Village Information
187. Umari Village Information
188. Vasantpur Village Information
189. Vikaspalli Village Information
190. Vikrampur Village Information
191. Visapur Raiyyatwari Village Information
192. Vishnupur Village Information
193. Vittalpur Village Information
194. Wagdara Village Information
195. Wagholi Village Information
196. Waigaon Village Information
197. Wakadi Village Information
198. Walsara Village Information
199. Warur Village Information
200. Weltur Rith Village Information
201. Weltur Tukum Village Information
202. Yadavpalli Village Information
203. Yedanur Village Information
204. Yenapur Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click