Indian Villages


अब्बनपल्ली म. गाव माहिती
अब्बनपल्ली स. गाव माहिती
अहेरी शहर गाव माहिती
अलदांडी (एम) गाव माहिती
अल्लापल्ली गाव माहिती
अंबेझरा गाव माहिती
अप्पापल्ली (एम) गाव माहिती
अरेंदा गाव माहिती
आर्कपल्ली गाव माहिती
असा एम गाव माहिती
असाली (एम) गाव माहिती
अवलमारी गाव माहिती
भंगाराम पेट्टा (एम) गाव माहिती
भस्वापूर गाव माहिती
भीमाराम एम गाव माहिती
बीर्हाडघाट गाव माहिती
बोंदरा एम गाव माहिती
बोरी गाव माहिती
बोट्लचेरू गाव माहिती
बुरूकमालांपल्ली गाव माहिती
चंद्रा म. गाव माहिती
चंद्र एस गाव माहिती
चौडमपल्ली गाव माहिती
दिनाचेरपल्ली गाव माहिती
चेरपल्ली एस गाव माहिती
छल्लेवाडा गाव माहिती
चिंचगुंडी गाव माहिती
चिंतलपेठ गाव माहिती
चिरेपल्ली गाव माहिती
चितवेली गाव माहिती
डाब्बतोग एम गाव माहिती
दामाराम म. गाव माहिती
दामाराम स. गाव माहिती
दामरंचा गाव माहिती
देचाली एस गाव माहिती
देवलमारी एम गाव माहिती
देवलमारी एस गाव माहिती
दोडेपल्ली गाव माहिती
दोद्गेर गाव माहिती
दब्बगुडम गाव माहिती
गडहेरी गाव माहिती
गडबामणी गाव माहिती
गरेवाडा गाव माहिती
गोलकराजी गाव माहिती
गोटेलिंगंपल्ली गाव माहिती
गोविंदगाव गाव माहिती
गुड्डीगुडम गाव माहिती
गुंडेरा स. गाव माहिती
गूरजाबु. गाव माहिती
गूरजा ख गाव माहिती
इंदराम (एम) गाव माहिती
इंदराम एस गाव माहिती
इतालचेरू गाव माहिती
जामगाव गाव माहिती
जिम्मलगट्टा एस गाव माहिती
जोगनगुडा गाव माहिती
जोगनगुडा गाव माहिती
कचलेर गाव माहिती
कल्लेड गाव माहिती
कमलापुर गाव माहिती
कमासुर गाव माहिती
कन्नेपल्ली गाव माहिती
करंचा एस गाव माहिती
कासमपल्ली गाव माहिती
काटेपल्ली एम गाव माहिती
काटेपल्ली एस गाव माहिती
कवठाराम गाव माहिती
करनेली एम गाव माहिती
करनेली एस गाव माहिती
खमनचेरु गाव माहिती
खांदला गाव माहिती
कोडेकसा गाव माहिती
कोड्सेपल्ली एम गाव माहिती
कोड्सेपल्ली एस गाव माहिती
कोलामर्का गाव माहिती
कोलपल्ली म. गाव माहिती
कोंजेड गाव माहिती
कोरेलीबु. गाव माहिती
कोरेली ख गाव माहिती
कोरेपल्ली गाव माहिती
कृष्णापूर गाव माहिती
कृष्णापूर एम गाव माहिती
कृष्णापूर एस गाव माहिती
कृष्णापूर वेलगुर गाव माहिती
कुलता गाव माहिती
कुरूमपल्ली गाव माहिती
लखंगुडा (एम) गाव माहिती
लखंगुडा एस गाव माहिती
लंकाचेन एस गाव माहिती
लंकाचेन एम गाव माहिती
लिंगमपल्ली गाव माहिती
लोवा एस गाव माहिती
महागावबु. गाव माहिती
महागाव ख गाव माहिती
महागाव एम गाव माहिती
मैलराम गाव माहिती
मांड्रा स. गाव माहिती
मार्णेली एम गाव माहिती
मरपल्ली गाव माहिती
मेडपल्ली गाव माहिती
मेडपल्ली एस गाव माहिती
मेटीगुडम गाव माहिती
मिचागुंडा गाव माहिती
मीरकल एम गाव माहिती
मोडुमद्गू गाव माहिती
मोद्दुमडगु गाव माहिती
मोद्दुमडगु म. गाव माहिती
मोदुमतुरा म. गाव माहिती
मोदुमतुरा स. गाव माहिती
मोसेम (एस) गाव माहिती
मोतुकपल्ली स. गाव माहिती
मुडेवाही गाव माहिती
मुखानपल्ली गाव माहिती
नागेपल्ली एम गाव माहिती
नागेपल्ली एस गाव माहिती
नैनेर म. गाव माहिती
नैनगुडम गाव माहिती
नंदीगाव एम गाव माहिती
नवेगाव गाव माहिती
पल्ले एस गाव माहिती
पातनिल गाव माहिती
पत्तीगाव म. गाव माहिती
पत्तीगाव म. गाव माहिती
पत्तीगाव स. गाव माहिती
पेर्काभटी एस गाव माहिती
पेरमीली गाव माहिती
पेठा स. गाव माहिती
पुसुकपल्ली गाव माहिती
राजाराम गाव माहिती
राजपुर पॅच गाव माहिती
रामय्यापेठा गाव माहिती
रामपूर चाक गाव माहिती
रामपूर एम गाव माहिती
रामपूर एस गाव माहिती
रेपेली गाव माहिती
रसपल्ली एस गाव माहिती
रायगट्टा गाव माहिती
रेंगुलवाही गाव माहिती
रेपनपल्ली गाव माहिती
साकनगट्टा गाव माहिती
संड्रा स. गाव माहिती
सिल्मपल्ली गाव माहिती
सींदा एम गाव माहिती
सींदा एस गाव माहिती
सिंगमपेठ गाव माहिती
सुद्दागुडम गाव माहिती
ताडगुडा गाव माहिती
तलवाडा गाव माहिती
तानबोडी गाव माहिती
ताटिगुडम गाव माहिती
टेकमपल्ली गाव माहिती
टिकेपल्ली गाव माहिती
तिमरम गाव माहिती
तिमरम म. गाव माहिती
तिमाराम एस गाव माहिती
तोड्का एम गाव माहिती
तोड्का एस गाव माहिती
तोंडेल गाव माहिती
तोंदर गाव माहिती
उमानुर एम गाव माहिती
उमानुर एस गाव माहिती
वेडमपल्ली गाव माहिती
वेंकटरावपेठा म. गाव माहिती
वेंकटरावपेठा स. गाव माहिती
व्यंकटपूर एम गाव माहिती
व्यंकटपूर एस गाव माहिती
वड्ला पेठ गाव माहिती
वांगे पल्ली गाव माहिती
वट्रा बु. म. गाव माहिती
वट्रा बु. स. गाव माहिती
वट्रा खु. म. गाव माहिती
वट्रा खु. स. गाव माहिती
वेलगुर एम गाव माहिती
वेलगुर एस गाव माहिती
वेलगुरटोला गाव माहिती
येडमपल्ली गाव माहिती
येद्रंगा गाव माहिती
येलचिल गाव माहिती
येळाराम गाव माहिती
येकांबंदा गाव माहिती
येनकपल्ली गाव माहिती
येरागद्दा गाव माहिती
येरमनार गाव माहिती
झिमेला गाव माहिती


1. Abanpalli (m) Village Information
2. Abanpalli (s) Village Information
3. Aheri (CT) Village Information
4. Aldandi (m) Village Information
5. Allapalli Village Information
6. Ambezara Village Information
7. Appapalli (m) Village Information
8. Arenda Village Information
9. Arkapalli Village Information
10. Asa M Village Information
11. Asali (m) Village Information
12. Avalmari Village Information
13. Bhangaram Petta (m) Village Information
14. Bhaswapur Village Information
15. Bhimaram M Village Information
16. Birhadghat Village Information
17. Bondra M Village Information
18. Bori Village Information
19. Botlacheru Village Information
20. Burukmalampalli Village Information
21. Chandra M Village Information
22. Chandra S Village Information
23. Chaudampalli Village Information
24. Cherapallidina Village Information
25. Cherpalli S Village Information
26. Chhallewada Village Information
27. Chinchgundi Village Information
28. Chintalpeth Village Information
29. Chirepalli Village Information
30. Chitweli Village Information
31. Dabbatog M Village Information
32. Damaram M Village Information
33. Damaram S Village Information
34. Damrancha Village Information
35. Dechali S Village Information
36. Devalmari M Village Information
37. Devalmari S Village Information
38. Dodepalli Village Information
39. Dodger Village Information
40. Dubbagudam Village Information
41. Gadaheri Village Information
42. Gadaheribamni Village Information
43. Garewada Village Information
44. Golakaraji Village Information
45. Gotelingampalli Village Information
46. Govindgaon Village Information
47. Gudigudam Village Information
48. Gundera S Village Information
49. Gurja Bk Village Information
50. Gurja Kh Village Information
51. Indaram (m) Village Information
52. Indaram S Village Information
53. Italcheru Village Information
54. Jamgaon Village Information
55. Jimmalgatta S Village Information
56. Joganguda (539967) Village Information
57. Joganguda (539985) Village Information
58. Kachler Village Information
59. Kalled Village Information
60. Kamalpur Village Information
61. Kamasur Village Information
62. Kannepalli Village Information
63. Karancha S Village Information
64. Kasampalli Village Information
65. Katepalli M Village Information
66. Katepalli S Village Information
67. Kavatharam Village Information
68. Kerneli M Village Information
69. Kerneli S Village Information
70. Khamancheru Village Information
71. Khandala Village Information
72. Kodekasa Village Information
73. Kodsepalli M Village Information
74. Kodsepalli S Village Information
75. Kolamarka Village Information
76. Kolapalli M Village Information
77. Konjed Village Information
78. Koreli Bk Village Information
79. Koreli Kh Village Information
80. Korepalli Village Information
81. Krishnapur Village Information
82. Krishnapur M Village Information
83. Krishnapur S Village Information
84. Krishnapur Welgur Village Information
85. Kultha Village Information
86. Kurumpalli Village Information
87. Lakhanguda (m) Village Information
88. Lakhanguda S Village Information
89. Lankachan S Village Information
90. Lankachen M Village Information
91. Lingampalli Village Information
92. Lowa S Village Information
93. Mahagaon Bk Village Information
94. Mahagaon Kh Village Information
95. Mahagaon M Village Information
96. Mailaram Village Information
97. Mandra S Village Information
98. Marneli M Village Information
99. Marpalli Village Information
100. Medpalli Village Information
101. Medpalli S Village Information
102. Metigudam Village Information
103. Michagunda Village Information
104. Mirkal M Village Information
105. Modumadgu (539842) Village Information
106. Modumadgu (539937) Village Information
107. Modumodgu M Village Information
108. Modumtura M Village Information
109. Modumtura S Village Information
110. Mosam (s) Village Information
111. Motukpalli S Village Information
112. Mudewahi Village Information
113. Mukhanpalli Village Information
114. Nagepalli M Village Information
115. Nagepalli S Village Information
116. Nainer M Village Information
117. Naingudam Village Information
118. Nandigaon M Village Information
119. Nawegaon Village Information
120. Palle S Village Information
121. Patanil Village Information
122. Pattigaon M (539914) Village Information
123. Pattigaon M (539955) Village Information
124. Pattigaon S Village Information
125. Perkabhati S Village Information
126. Permili Village Information
127. Peta S Village Information
128. Pusukpalli Village Information
129. Rajaram Village Information
130. Rajpur Patch Village Information
131. Ramayyapetha Village Information
132. Rampur Chak Village Information
133. Rampur M Village Information
134. Rampur S Village Information
135. Rapeli Village Information
136. Raspalli S Village Information
137. Raygatta Village Information
138. Rengulwahi Village Information
139. Repanpalli Village Information
140. Sakangatta Village Information
141. Sandra S Village Information
142. Silmpalli Village Information
143. Sinda M Village Information
144. Sinda S Village Information
145. Singampeth Village Information
146. Suddagudam Village Information
147. Tadguda Village Information
148. Talwada Village Information
149. Tanbodi Village Information
150. Tatigudam Village Information
151. Tekampalli Village Information
152. Tikepalli Village Information
153. Timaram Village Information
154. Timaram M Village Information
155. Timaram S Village Information
156. Todka M Village Information
157. Todka S Village Information
158. Tondel Village Information
159. Tonder Village Information
160. Umanur M Village Information
161. Umanur S Village Information
162. Vedampalli Village Information
163. Vyankatraopeta M Village Information
164. Vyankatraopeta S Village Information
165. Vyenkatapur M Village Information
166. Vyenkatapur S Village Information
167. Wadla Peth Village Information
168. Wange Palli Village Information
169. Watra Bk M Village Information
170. Watra Bk S Village Information
171. Watra Kh M Village Information
172. Watra Kh S Village Information
173. Welgur M Village Information
174. Welgur S Village Information
175. Welgurtola Village Information
176. Yedampalli Village Information
177. Yedranga Village Information
178. Yelchil Village Information
179. Yellaram Village Information
180. Yenkabanda Village Information
181. Yenkapalli Village Information
182. Yeragadda Village Information
183. Yermanar Village Information
184. Zimela Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click