Indian Villages


1. Adoshi Village Information
आडोशी गाव माहिती
2. Agalavewadi Village Information
आगलावेवाडी गाव माहिती
3. Akhade Village Information
आखाडे गाव माहिती
4. Akhegani Village Information
आखेगणी गाव माहिती
5. Alewadi Village Information
आलेवाडी गाव माहिती
6. Ambeghar t medha Village Information
आंबेघर तर्फ मेढा गाव माहिती
7. Ambeghar t.kudal Village Information
आंबेघर तर्फ कुडाळ गाव माहिती
8. Andhari Village Information
अंधारी गाव माहिती
9. Anewadi Village Information
आनेवाडी गाव माहिती
10. Apti Village Information
आपटी गाव माहिती
11. Arde Village Information
आर्डे गाव माहिती
12. Asani Village Information
आसणी गाव माहिती
13. Bahule Village Information
बाहुळे गाव माहिती
14. Bamnoli t. kudal Village Information
बामणोली तर्फ कुडाळ गाव माहिती
15. Belawade Village Information
बेलावडे गाव माहिती
16. Beloshi Village Information
बेलोशी गाव माहिती
17. Bhaleghar Village Information
भालेघर गाव माहिती
18. Bhamghar Village Information
भामघर गाव माहिती
19. Bhanang Village Information
भणंग गाव माहिती
20. Bhivadi Village Information
भिवडी गाव माहिती
21. Bhogavali t. medha Village Information
भोगवली तर्फ मेढा गाव माहिती
22. Bhogavali t.kudal Village Information
भोगवली तर्फ कुडाळ गाव माहिती
23. Bhuteghar Village Information
भूतेघर गाव माहिती
24. Bibhvi Village Information
बिभवी गाव माहिती
25. Bondarwadi Village Information
बोंडारवाडी गाव माहिती
26. Chorambe Village Information
चोरांबे गाव माहिती
27. Dabhe turuk Village Information
दाभे तुरूक गाव माहिती
28. Dangreghar Village Information
डांगरेघर गाव माहिती
29. Dapawadi Village Information
दापवाडी गाव माहिती
30. Dare bk. Village Information
दरे बु. गाव माहिती
31. Dare kh. Village Information
दरे खु. गाव माहिती
32. Deur Village Information
देउर गाव माहिती
33. Dhanakwadi Village Information
धनकवडी गाव माहिती
34. Dhondewadi Village Information
धोंडेवाडी गाव माहिती
35. Divdev Village Information
दिवदेव गाव माहिती
36. Divdevwadi Village Information
दिवदेववाडी गाव माहिती
37. Duduskarwadi Village Information
दुदुस्‍करवाडी गाव माहिती
38. Dund Village Information
दुंद गाव माहिती
39. Furus Village Information
फुरूस गाव माहिती
40. Galdev Village Information
गाळदेव गाव माहिती
41. Ganje Village Information
गांजे गाव माहिती
42. Gavdi Village Information
गवडी गाव माहिती
43. Ghoteghar Village Information
घोटेघर गाव माहिती
44. Gondemal Village Information
गोंदेमाळ गाव माहिती
45. Hateghar Village Information
हातेघर गाव माहिती
46. Humgaon Village Information
हुमगाव गाव माहिती
47. Indavli Village Information
इंदवली गाव माहिती
48. Jambruk Village Information
जांब्रुक गाव माहिती
49. Jarewadi Village Information
जरेवाडी गाव माहिती
50. Jawalwadi Village Information
जवळवाडी गाव माहिती
51. Jungti Village Information
जुंगटी गाव माहिती
52. Kaloshi Village Information
काळोशी गाव माहिती
53. Karandi t.medha Village Information
करंडी तर्फ मेढा गाव माहिती
54. Karandoshi Village Information
करंदोशी गाव माहिती
55. Karanje Village Information
करंजे गाव माहिती
56. Karedi t.kudal Village Information
करंडी तर्फ कुडाळ गाव माहिती
57. Kargaon Village Information
कारगाव गाव माहिती
58. Karhar Village Information
करहर गाव माहिती
59. Kas Village Information
कास गाव माहिती
60. Kasbe bamnoli Village Information
कसबे बामणोली गाव माहिती
61. Katavali Village Information
काटवली गाव माहिती
62. Kavadi Village Information
कावडी गाव माहिती
63. Kedambe Village Information
केडंबे गाव माहिती
64. Kelghar t medha Village Information
केळघर तर्फ मेढा गाव माहिती
65. Kelghar t.solshi Village Information
केळघर तर्फ सोळशी गाव माहिती
66. Kenjal Village Information
केंजळ गाव माहिती
67. Kesakarwadi Village Information
केसकरवाडी गाव माहिती
68. Kharshi baramure Village Information
खार्शी बारमुरे गाव माहिती
69. Kharshi t. kudal Village Information
खार्शी तर्फ कुडाळ गाव माहिती
70. Khirkhandi Village Information
खिरखंडी गाव माहिती
71. Kolewadi Village Information
कोळेवाडी गाव माहिती
72. Kolghar Village Information
कोळघर गाव माहिती
73. Kudal Village Information
कुडाळ गाव माहिती
74. Kumbhargani Village Information
कुंभारगणी गाव माहिती
75. Kuraloshi Village Information
कुरूळोशी गाव माहिती
76. Kusapur Village Information
कुसापूर गाव माहिती
77. Kusawade Village Information
कुसवडे गाव माहिती
78. Kusumbi Village Information
कुसुंबी गाव माहिती
79. Madoshi Village Information
माडोशी गाव माहिती
80. Mahigaon Village Information
महिगाव गाव माहिती
81. Mahu Village Information
महू गाव माहिती
82. Majare shevandi Village Information
मजरे शेंबडी गाव माहिती
83. Malchoundi Village Information
मालचौंडी गाव माहिती
84. Maldev Village Information
मालदेव गाव माहिती
85. Maleshwar Village Information
मोळेश्‍वर गाव माहिती
86. Mamurdi Village Information
मामुर्डी गाव माहिती
87. Manti (N.V.) Village Information
मांटी (एन.वी.) गाव माहिती
88. Maradmure Village Information
मरडमुरे गाव माहिती
89. Marli Village Information
मार्ली गाव माहिती
90. Mauje shevandi Village Information
मौजे शेंबडी गाव माहिती
91. Medha (CT) Village Information
मेढा (शहर) गाव माहिती
92. Met indawli Village Information
मेट इंदवली गाव माहिती
93. Met shindi Village Information
मेट शिंदी गाव माहिती
94. Mhamulkarwadi Village Information
महामूलकरवाडी गाव माहिती
95. Mhasve Village Information
म्हसवे गाव माहिती
96. Mhate bk Village Information
म्हाते बु. गाव माहिती
97. Mhate kh. Village Information
म्हाते खु. गाव माहिती
98. Mhavshi Village Information
म्हावशी गाव माहिती
99. Mohat Village Information
मोहाट गाव माहिती
100. Morawale Village Information
मोरावळे गाव माहिती
101. Morghar Village Information
मोरघर गाव माहिती
102. Mukavale Village Information
मुकवली गाव माहिती
103. Munawale Village Information
मुनावळे गाव माहिती
104. Nandgane Village Information
नांदगणे गाव माहिती
105. Narfdev Village Information
नरफदेव गाव माहिती
106. Nipani Village Information
निपाणी गाव माहिती
107. Nizare Village Information
निझरे गाव माहिती
108. Okhavadi Village Information
ओखवडी गाव माहिती
109. Ozare Village Information
ओझरे गाव माहिती
110. Pali t. tamb Village Information
पाली तर्फ तांब गाव माहिती
111. Panas Village Information
पानस गाव माहिती
112. Pawarwadi Village Information
पवारवाडी गाव माहिती
113. Phalani Village Information
फाळणी गाव माहिती
114. Pimpali Village Information
पिंपळी तर्फ कुडाळ गाव माहिती
115. Pimpri t. medha Village Information
पिंपरी तर्फ मेढा गाव माहिती
116. Prabhuchiwadi Village Information
प्रभुचीवाडी गाव माहिती
117. Punavadi Village Information
पुनवडी गाव माहिती
118. Ramwadi Village Information
रामवाडी गाव माहिती
119. Rangeghar Village Information
रानगेघर गाव माहिती
120. Ranjni Village Information
रांजनी गाव माहिती
121. Ravandi Village Information
रेवडी गाव माहिती
122. Raygaon Village Information
रायगाव गाव माहिती
123. Rendimura (N.V.) Village Information
रेंडिमुरा (एन.वी.) गाव माहिती
124. Rengadiwadi Village Information
रेंगडीवाडी गाव माहिती
125. Ritkawali Village Information
रिटकवली गाव माहिती
126. Ruighar Village Information
रुईघर गाव माहिती
127. Sahyadrinagar (N.V.) Village Information
सह्याद्रीनगर (एन.वी.) गाव माहिती
128. Sanapane Village Information
सनपाने गाव माहिती
129. Sangvi t. kudal Village Information
सांगवी टी. कुडाळ गाव माहिती
130. Sangvi t. medha Village Information
सांगवी तर्फ मेढा गाव माहिती
131. Sarjapur Village Information
सर्जापूर गाव माहिती
132. Sartale Village Information
सरताळे गाव माहिती
133. Savali Village Information
सावली गाव माहिती
134. Sawari Village Information
सावरी गाव माहिती
135. Sawrat Village Information
सावरत गाव माहिती
136. Sayali Village Information
सावली गाव माहिती
137. Saygaon Village Information
सायगाव गाव माहिती
138. Sayghar Village Information
सायघर गाव माहिती
139. Shete Village Information
शेते गाव माहिती
140. Shindewadi Village Information
शिंदेवाडी गाव माहिती
141. Somardi Village Information
सोमर्डी गाव माहिती
142. Songaon Village Information
सोनगाव गाव माहिती
143. Takawli Village Information
ताकवली गाव माहिती
144. Taloshi Village Information
तळोशी गाव माहिती
145. Tambi Village Information
तांबी गाव माहिती
146. Tambi t. medha Village Information
तांबी तर्फ मेढा गाव माहिती
147. Tetli Village Information
तेटली गाव माहिती
148. Umbarewadi Village Information
उंबरेवाडी गाव माहिती
149. Vadgare Village Information
वागदरे गाव माहिती
150. Vagheshwar Village Information
वाघेश्वर गाव माहिती
151. Vahagaon Village Information
वहागाव गाव माहिती
152. Vahite Village Information
वाहिटे गाव माहिती
153. Valanjwadi Village Information
वाळंजवाडी गाव माहिती
154. Valuth Village Information
वालूथ गाव माहिती
155. Varoshi Village Information
वरोशी गाव माहिती
156. Vasota Village Information
वासोटा गाव माहिती
157. Vatambe Village Information
वाटंबे गाव माहिती
158. Vele Village Information
वेळे गाव माहिती
159. Vivar Village Information
विवर गाव माहिती
160. Waghali Village Information
वाघळी गाव माहिती
161. Waki Village Information
वाकी गाव माहिती
162. Yekiv Village Information
एकिव गाव माहिती

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click